Monoculturele staat is een valse illusie

In opinie op 23-09-2011 | 15:58

In september hield een hoogleraar zijn oratie. De hoogleraar hekelde het kabinetsbeleid dat volgens hem ten onrechte andere culturen achterstelt, succesvolle immigratie en integratie tegenwerkt en het Nederlanderschap bevoordeelt boven andere identiteiten. De hoogleraar bekritiseerde het door kanselier Merkel en anderen voor ‘mislukt’ verklaren van de multiculturele samenleving als gemakzuchtig. Alsof een monoculturele samenleving wel mogelijk én wenselijk zou zijn.

De monoculturele staat is een valse illusie en de dominantie van dat idee is volgens de hoogleraar het echte drama. Een Nederland met één ‘Leitkultur’ is volgens hem uitgesloten „zolang Nederland een democratische rechtsstaat is”. Nationale identiteit opvatten als een middel tot afgrenzing, een eigenschap om anderen uit te sluiten en tot vijand te maken vindt hij gevaarlijk. En dat „behoren we te beseffen”.

Het aanmoedigen van die monoculturele samenleving voedt slechts spanningen en frustraties. Migranten staatsburger laten worden erkent en versterkt hun band met de democratische rechtsstaat, bevordert integratie en vergemakkelijkt succes.
Feitelijk ingeburgerde vreemdelingen mogen niet van burgerrechten verstoken blijven.

De hoogleraar die dat stelde was Ernst Hirsch Ballin, oud CDA-minister.

Bron: NRC

Zijn oratie is hier te lezen. Hieronder Hiorsch Ballin op het CDA-congres.

 


Meer over ernst hirsch ballin, monoculturele samenleving, multiculturele samenleving, oratie.

Delen: