Mira Media Scriptieprijs 2010 naar Willem Thijs voor scriptie over integratiediscours

In opinie op 28-01-2011 | 13:47

Cultureel antropoloog Willem Thijs (Universiteit Utrecht) heeft de Mira Media Scriptieprijs gewonnen met zijn afstudeerscriptie Van ‘integratiediscours’ naar ‘burgerschapsdiscours’. De scriptie is het resultaat van een analyse van de geschiedenis van het ‘integratiediscours’ vanaf de jaren zeventig in de Nederlandse politiek en het huidige discours tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van juni 2010 . Thijs beargumenteert dat er sprake is van een continuïteit in het spreken over ‘de ander’ en ‘integratie’.

Aan de hand van een analyse van de geschiedenis van het ‘integratiediscours’ vanaf de jaren ’70 in de Nederlandse politiek en het huidige discours tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van juni 2010 wordt beargumenteerd dat er sprake is van een continuïteit in het spreken over ‘de ander’ en ‘integratie’. De theoretische analyse, op basis van onder andere Prins’ ‘nieuw realisme’ en Willem Schinkel’s ’culturisme’ en ‘multiculturealisme’, staat aan de basis van de conclusie dat het taalgebruik in het ‘integratiediscours’ de veronderstelde problemen van dit discours in stand houdt. Zo wordt niet alleen door middel van ‘nieuw realistisch’ of ‘multiculturealistisch’ spreken, maar ook dankzij een bepaalde visie op de ‘samenleving’ die gevat is in het ideaal van ‘moreel-’ of ‘goed burgerschap’, een scheiding beschreven tussen zij die ‘integratie’ behoeven en zij die hiervan vrijgesteld zijn.

Door middel van van al bestaand onderzoek, analyses van de programma’s van de politieke partijen en de uitspraken van de lijsttrekkers in de media tijdens de verkiezingscampagne wordt beargumenteerd dat het ‘integratiediscours’ in 2010 gekenmerkt wordt door aan de ene kant een manier van spreken waarin ‘cultuur’ expliciet geproblematiseerd wordt en migratie gezien wordt als de oorzaak van integratieproblemen’; en aan de andere kant een spreken over burgerschap dat minder expliciet uitsluiting propageert, maar wel onderscheid maakt tussen zij die wél tot de ‘samenleving’ behoren en zij die niet tot de ‘samenleving’ behoren. Oftewel een onderscheid maakt tussen wie onderdeel is van de ‘society-state’ en wie in de leegte valt die ontstaan is tussen staatsburgerschap en ‘moreel burgerschap’."

Met de Mira Media Scriptieprijs wil Mira Media de aandacht vestigen op interessante scripties op het gebied van media en de multiculturele samenleving. Het is de derde keer dat Mira Media de scriptieprijs uitreikt. De winnaar ontving een geldbedrag van 500 euro.

Download hier (pdf) het volledige juryrapport.

Download hier de scriptie van Willem Thijs

Bron: Mira Media


Meer over integratie, integratiediscours, media, mira media, willem thijs.

Delen: