Minister Kamp (VVD) wil werkloze MOE-landers uitzetten

In opinie door Floris Meijer op 15-02-2011 | 13:19

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken wil dat werkloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa worden uitgezet. Ook moeten zij in bepaalde gevallen tot ongewenst vreemdeling kunnen worden verklaard. Politici pleiten al langer voor een harde aanpak van deze groep arbeidsmigranten en als reactie lijkt de VVD hiermee een lik-op-stuk beleid te gaan voeren.

Tekst: Floris Meijer

Kamp (VVD) deed zijn uitspraken vandaag in een artikel in de Telegraaf. Daarin pleit hij voor een strenger beleid ten aanzien van migranten zonder werk. ‘Je moet ze als overheid daarop aanspreken en als ze vervolgens niet luisteren of steeds terugkomen hen uitzetten.’

Naast de mogelijkheid van uitzetting en het tot ongewenst vreemdeling verklaren, wil Kamp ook arbeidsmigranten verplichten zich in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Zo wil Kamp bereiken dat arbeiders gaan betalen voor voorzieningen en kan worden gecontroleerd of die werknemers behoorlijk gehuisvest zijn. 

Dakloos
Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa - de zogenaamde MOE-landers, waarvan Polen, Bulgaren en Roemenen de grootste groepen vormen – zijn in Nederland vaak werkzaam in de bouwsector, glas-, tuin- en landbouw, de pluimveehouderij, de industrie en in mindere mate de thuiszorg. Werkloze migranten belanden na ontslag echter steeds vaker op straat. Ook kunnen zij niet of nauwelijks gebruik maken van sociale voorzieningen, omdat zij officieel niet in Nederland woonachtig zijn. ‘In de daklozenopvang is soms veertig procent Pools’, aldus Kamp in de Telegraaf.

Kritiek politici
De uitspraken van kamp kunnen worden beschouwd als een reactie op de kritiek van politici op de problematiek rond Oost-Europese arbeidskrachten. Niet alleen aan de rechterzijde pleiten politici voor een harder beleid ten aanzien van arbeidsmigranten. De PVV, SP en PvdA lieten zich onlangs ook kritisch uit over deze groepen. De Haagse PvdA-wethouder Norder sprak onlangs zelfs van een ‘tsunami’ van Polen. Ook SP-kamerlid Paul Ulenbelt nam die term in de mond en eiste van Minister Kamp snelle aanpak van de ‘rauwe invasie’ van deze arbeidsmigranten. De Volkskrant noemt de uitspraken van Kamp 'ongegronde stoere taal'.

Geen eenduidig beleid
Er bestaat momenteel geen eenduidig overheidsbeleid ten aanzien van migranten uit de MOE-landen. In de Randstad wordt er veel geklaagd over de overlast van MOE-landers, zoals overbewoning, openbaar dronkenschap, en criminele activiteiten, maar daar is de concentratie van deze migranten ook het grootst. De gemeente Den Haag werkt hard aan de bestrijding van deze overlast. In het zuiden van Nederland lijkt de houding ten opzichte van MOE-landers echter wat milder te zijn.

Uit onderzoek bleek onlangs dat het merendeel van Poolse gastarbeiders niet van plan is terug te keren. Slechts een kwart zou de intentie hebben terug te gaan naar het land van herkomst.

In hoeverre de (mogelijke) uitzetting van MOE-landers een structurele oplossing zal zijn valt nog te bezien, aangezien het Schengen-verdrag binnen de Europese Unie vrij verkeer van goederen en diensten toestaat. Als vandaag een werkloze Polen worden uitgezet kan dat betekenen dat zij morgen alweer met voet op Nederlandse bodem staan, maar mogelijk dan niet meer in het 'grijze' maar in het zwarte circuit.

Update (17-2): op 14 februari vond er een conferentie plaats in Den Haag, waar beleidsmakers, de gemeente, uitzendbureaus en maatschappelijke organisaties bij elkaar kwamen om tot een betere samenwerking te komen en kennis te delen ten aanzien van MOE-landers. Lees daar meer over op de website van Zorg en Welzijn.

Lees ook: 

MOE-landers: de Marokkanen van de jaren ’10

Hoe meer gastarbeiders hoe beter

(Afbeelding afkomstig van het blog van Bas Nootenboom, CDA-wethouder gemeente Barendrecht)


Meer over Floris Meijer, Henk Kamp, Marnix Norder, MOE-landers, moelanders, Oost-Europeanen.

Delen:

Reacties


Theo Swenne Didam - 09/02/2012 09:47

Beste minister Henk Kamp.
NEDERLANDERS EERST !!!!!!!!!!!!!.
Ik ben al jaren bezig mij in te zetten voor onze eigen Nederlandse jongeren aan werk te helpen.
helaas doordat werkgevers liever kiezen voor al die Polen komen onze jongeren totaal niet meer aan de bak.
Ook door het wegbezuinigen van de regio vakscholen word de jongeren totaal niet meer bijgestaan om een plaatst te verwerven voor de juiste werkplek.
Overal nemen de werkgevers Polen en goedkope buitenlanders in dienst.
Voorbeeld,in Doetinchem werken bij een vleesverwerkend bedrijf heel veen Polen.
Huisjes melkers hebben in de omgeving goedkope woningen in de aanbieding.
Plaatsen in een woning maar liefst 7 polen.
Tegen een huur van 265 euro per maand dus effe 1855 permaand opstrijken.
Ook in de transport wereld werken Polen voor een bizar laag loon.en voor Nederlanders word geen werkplek meer aangeboden.
Och ik kan wel een heel boekwerk aan U voorleggen en ben ook al jaren aaneen bezig ook in de tweede-kamer en alle politieke partijen, maar er gebeurd niks.
Mag ik en velen met mij rekenen op Uw ingeslagen weg dewelke pas op TV is getoond
om er voor te gaan dat er veel meer moet worden ondernomen om onze jongere generaties nog een vak werk en toekomst te bieden.
Ik ben bereid om met U hierover te praten om te komen tot een betere werksituatie voor al die kansloze jongeren.
Dank voor Uw begrip en ik hoop van U te horen.
Vriendelijke groet,
Theo Swenne Didam.

Vincent Gambrah, AfroEuro - 21/02/2011 18:25

Ik denk dat het terugsturen van MOE-landers geen oplossing is. De mensen komen toch de volgende dag terug en ze zijn niet allemaal slecht. De MOE-landers werken heel hard voor (te) weinig geld.
I think they need to be trained to fit in the community.They are smart people even after getting drunk they will still be at their work the next morning and work perfectly.
We need to look at their strength and the opportunities that the community can derive from them and not seeing only their weakness.
I will suggest that the every city council pay attention to them and educate them by informing them of the do's and don'ts in the community so that they become a good assets and not liability. Last but not least, let's see cultural diversity as a success and make good use of it. I think policy makers have to think of or have a long term economical plan within cultural diversification in the country.