Milieubewuste allochtonen door de Groene Moskee

In opinie door Floris Meijer op 06-01-2011 | 15:00

Allochtone Nederlanders blijken vaak minder milieubewust dan autochtonen. Dit lijkt vooral te worden veroorzaakt door onwetendheid en onbekendheid van allochtonen met het thema milieubescherming. Via cursussen, excursies en bijeenkomsten probeert het project de Groene Moskee hier verandering in te brengen.

Tekst: Floris Meijer

De Groene Moskee is een project van IVN, een stichting voor natuur- en milieueducatie. Het project werd door IVN in 2007 gestart in samenwerking met de Islamitische Stichting Nederland (Diyanet) en Tema Nederland, de Nederlandse tak van een Turkse milieuorganisatie. Vanwege de participatie en achterban van deze twee Turkse organisaties zijn de activiteiten die in het kader van Groene Moskee worden georganiseerd dan ook in eerste instantie gericht op de Turkse doelgroep.

Bij het project gaat het erom mensen met een islamitische achtergrond bewust te maken van milieuaspecten. Er worden excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties en bijeenkomsten gehouden in buurthuizen en moskeeën. Ook worden imams en moskeebesturen geschoold om moskeebezoekers goed te kunnen informeren over de bescherming van natuur en milieu. De thema’s van Groene Moskee behelzen het beperken van voedselresten, het aanmoedigen van fietsgebruik, het efficiënt gebruik van (drink)water, schoonmaakmiddelen en energie. 

De afgelopen drie jaar deden ruim vijftig moskeeën mee aan bijeenkomsten en organiseerde de Groene Moskee zo'n 350 excursies. In de toekomst wil IVN naast Turken ook andere allochtone groepen gaan betrekken bij de activiteiten. 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Geert Koning (e-mail: g.koning@ivn.nl). 

Lees verder op de website van dagblad Trouw.


Meer over allochtonen, De Groene Moskee, Diyanet, Floris Meijer, IVN, Milieu.

Delen:

Reacties


Driss M. Tabghi - 11/01/2011 20:31

Dit recept van de Groene Moskee kan zomaar toegepast worden door Roteb campagnes om allochtonen in achterstandswijken bewuster te maken van milieuaspecten en duurzaamheid.
Succes !!