"Migratie stimuleert innovatie"

In opinie door Leo Lucassen op 01-11-2010 | 12:10

"Migratie leidt vaak tot innovatie, zeker als mensen taalkundige en culturele grenzen overschrijden. Door intercultureel contact ontstaan nieuwe ideeën. De fenomenale economische en culturele bloei in de Nederlandse Gouden Eeuw hangt onmiskenbaar samen met toegenomen migratie.”

Dat zegt hoogleraar sociale geschiedenis Leo Lucassen in een interview met ScienceGuide. Lucassen is coauteur van de bundel Migration history in world history. Taal draagt volgens Lucassen voor een belangrijk deel bij aan de innovatie die door migratie ontstaat. Als mensen een nieuwe taal leren, komen zij in contact met andere denkwijzen, technologieën en wereldbeelden. Het gevolg is het ontstaan van nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Door de intensivering van contacten tussen culturen via migratie is er volgens Lucassen vanaf circa 1000 voor Chr. een proces van convergentie opgetreden, waardoor de wereld langzaam maar zeker weer homogener is geworden. 'Neem alleen al de rol van de Engelse taal, van wereldreligies en de Westerse consumptiecultuur.'

Lucassen zegt in het interview met ScienceGuide dat we ‘het denken over migranten in termen van slachtoffers en bedreiging’ los moeten laten. Om migranten met knappe knoppen, ook wel bekend als kennismigranten, aan te trekken moet Nederland concurreren met andere landen. Juridisch ingewikkelde migratieprocedures of het imago van een nationalistisch land kunnen in dit kader schadelijk zijn voor de samenleving.

Wetenschappers moeten zich volgens Lucassen niet mengen in het koor van meningen maar zich beperken tot het wetenschappelijk onderbouwde relaas. En zich zeker niet onnodig zwak maken door de indruk te wekken dat ze er een politiek punt door willen drukken, dat kan bedreigend zijn voor de legitimiteit van de wetenschap."

Daarnaast pleit hij voor een ruime definitie, zodat overeenkomsten en verschillen tussen typen migratie en verschillende historische perioden duidelijker worden. "Zoals Afrikaanse bootvluchtelingen die vaak om dezelfde redenen en binnen dezelfde gezinscontext migreren als Franse jongeren die van het platteland naar Parijs trokken".

Bron: ScienceGuide

Lees ook: Voor innovatie zijn migranten erg belangrijk


Meer over immigratie, innovatie, kennismigranten, leo lucassen, migratie, science guide.

Delen: