Migrantenorganisaties roepen op links te stemmen

In opinie op 21-01-2011 | 10:43

Het Platform voor Binding en Solidaritet, Nederland Bekent Kleur en de migrantenorganisaties HITB, EMCEMO, Nederlands/Marokkaans Netwerk en het Landelijk Beraad Marokkanen roepen in een gezamenlijke verklaring op de komende provinciale statenverkiezingen op 2 maart links te stemmen.

Ze schrijven "Stem tegen racisme, uitsluiting, polarisatie, armoede, islamofobie en alle andere negatieve zaken waar dit kabinet voor staat. Stem en stem op: PVDA / D66 / Groen Links / SP / of een andere partij van uw keuze maar stem bewust!"

De organisaties schrijven verder:

"Van doorslaggevend belang is dat de samenstelling van de Eerste Kamer zodanig is dat de huidige coalitie (CDA/VVD/PVV) hierin geen meerderheid zal hebben en nog liever zien wij dat deze verkiezingen een signaal zullen zijn aan dit onzalige kabinet door een overtuigende stemmenwinst voor de linkse partijen.
Het moge duidelijk zijn dat wij vinden dat links duidelijker en vastberadener stelling had dienen te nemen tegen met name de PVV en de discriminatoire visie en handelwijze waar deze partij voor staat, onverlet dat de ene partij dit beter heeft gedaan dan de andere constateren wij desondanks dat dit doelmatiger had gekund.

Een daadkrachtige respons op de situatie waarin ons land zich thans, door onder andere de economische crisis bevindt vraagt om een kabinet dat vertrouwen uitstraalt naar alle groepen van de bevolking en dat een krachtige aanpak van de economische situatie gepaard laat gaan met een sociaal en cultureel beleid dat mensen aan elkaar bindt en de onderlinge saamhorigheid versterkt. Het kabinet dat we thans hebben doet juist het tegenovergestelde door groepen uit te sluiten en de samenleving te verdelen; deze verdeling is verregaand en strekt zich uit over alle sectoren binnen onze samenleving zoals daar zijn werkenden/niet-werkenden, kapitaalkrachtigen/sociaal zwakken, moslims/niet-moslims en allochtonen/autochtonen etc. Deze politiek is op sociaal vlak ontwrichtend en moreel verwerpelijk. Met name ten aanzien van migranten heeft dit kabinet in het zogenoemde gedoogakkoord maatregelen opgenomen die de rechten van deze bevolkingsgroep aanzienlijk beknotten.
Diverse hoogleraren hebben het kabinet gewaarschuwd hebben het kabinet ervoor gewaarschuwd dat uitvoering van deze maatregelen alleen mogelijk is indien Nederland zich zou terugtrekken uit de Europese Unie dan wel zich zou onttrekken aan de internationale verdragen."

De contactpersonen onder de in het Nederlands en Arabisch opgestelde verklaring zijn Mohamed Rabbae en A. Jaffaar.

Uit onderstaande de tabel, afkomstig uit de factsheet Politieke participatie van Forum blijkt de partijvoorkeur van allochtonen in 2010. Toen stemden de meeste allochtonen al links.

politieke voorkeur allochtonen


Meer over A. jafaar, EMCEMO, HITB, Landelijk Beraad Marokkanen, Mohamed Rabbae, Nederland Bekent KLeur, Nederlands/Marokkaans Netwerk, Platform voor Binding en Solidaritet.

Delen:

Reacties


rien - 22/01/2011 01:31

Let op het PvdA- nieuws, en kijk alleen even wat men bv in Amsterdam wil op gebied van positieve discriminatie. Als je dit weet, en je stemt als autochtone witte man nog steeds PvdA of anderslinks, heb je echt een gaatje in je hoofd. De PvdA heeft de autochtonen op een enkeling na niets te bieden, behalve hem tot aan zijn schoenen af te branden en te vernederen. Maar die mening zal wel niet op prijs worden gesteld.

Frenske - 21/01/2011 22:51

Dit betekend toch nu toch heel zeker, dat de PVDA een echte allochtonenpartij is!!

suggestief - 21/01/2011 21:55

Kortom stem op een islamitische partij. Stem tegen racisme, uitsluiting, polarisatie, armoede, islamofobie en alle andere negatieve zaken wat een onzin is dit. Ten eerste sluiten mensen zichzelf uit en voor al die andere benoemingen geldt dat je er zelf bij bent. Ik stem op de PVV!!!!!!!!

Rob - 21/01/2011 12:09

Leuk hoor zo'n stemadvies.
Maar wanneer hjet over 'links' gaat, zou ik D'66 erbuiten houden. Zij hebben met links niets te maken.

Mvg