Migrantenorganisaties roepen op bezwaar te maken tegen korting op AIO

In opinie op 05-02-2012 | 08:06

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept alle Marokkaans Nederlandse ouderen die naast hun AOW een AIO-aanvulling van de SVB ontvangen, op om bij de SVB bezwaar te maken tegen de verlaging van de AIO per 1 januari 2012. Het Inspraak Orgaan Turken (IOT) en het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) doen op hun websites een vergelijkbare oproep.

De AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) is bedoeld voor 65-plussers die een onvolledig AOW-pensioen ontvangen en over geen of weinig ander inkomen beschikken, waardoor hun inkomen onder het sociaal minimum valt. Het gaat hierbij vooral om migrantenouderen.
Vanaf januari 2012 krijgen 65-plussers met een AIO-uitkering (aanvullende bijstand) te maken met een korting op hun AIO-uitkering.

Deze korting bestaat uit twee delen:

a) een verlaging als gevolg van het afschaffen van de dubbele heffingskorting in de Wet Werk en Bijstand (WWB);

b) een verlaging als gevolg van het vervallen de koopkrachttegemoetkoming MKOB voor mensen met AIO;
deze tegemoetkoming van 33,65 per maand wordt per 1 januari 2012 beschouwd als 'inkomen' voor de AIO
en daarom wordt de AIO verlaagd met die 33,65 per maand.

Al met al is er sprake van een flinke achteruitgang in inkomen. In 2012 gaat een alleenstaande met AIO-aanvulling er in totaal ca. € 440,- op achteruit, en een echtpaar met beide een AIO-aanvulling ca. € 840,-. Vanaf 2013 zal de AIO langzaam blijven zakken.

Discriminatie


Deze maatregelen zijn een gevolg van een nieuwe wet die in december 2011 met een minieme meerderheid in de Eerste Kamer is aangenomen: vóór stemden CDA, VVD, PVV en SGP.
Er zijn ongeveer 40.000 ouderen met een AIO-uitkering, 90% daarvan zijn migrantenouderen. Daarom is er volgens de minderhedenorganisaties in deze wet sprake van klassieke indirecte discriminatie: er wordt indirect onderscheid gemaakt naar afkomst van de bijstandsgerechtigde.

Modelbrief voor bezwaar

Het SMN roept nu dan ook alle Marokkaanse ouderen met een AIO-aanvulling op om tegen de verlaging hiervan zo snel mogelijk bezwaar aan te tekenen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die instantie die de AIO uitbetaalt. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de bijgevoegde modelbrief.

Het SMN schrijft:" U zult in reactie op uw bezwaar een brief van de SVB ontvangen waarin uw bezwaar wordt afgewezen. Daarna bent u weer aan zet door tegen deze beslissing in beroep te gaan. U zult dan een advocaat moeten inschakelen.
Wij raden u van harte aan bezwaar én beroep aan te tekenen, want alleen mensen die individueel bezwaar en beroep hebben aangetekend, krijgen bij een positieve uitspraak van de rechter alsnog hun geld terug. Het SMN zoekt samen met de andere LOM-samenwerkingsverbanden en de FNV naar mogelijkheden om de juridische kosten van de beroepsprocedures te dekken. Of dit lukt is nog niet zeker.

Het SMN zelf zal samen met de andere LOM-samenwerkingsverbanden bij de Commissie Gelijke Behandeling een klacht wegens discriminatie tegen de overheid indienen."

Bron: deze tekst is grotendeels overgenomen van het SMN

Links:

- een modelbrief voor bezwaar (word)

- brief van de LOM-organisaties aan de Eerste Kamer (pdf)

- Meer over AIO op de website Sociale Verzekerings Bank (SVB)

Meer over aio, aow, iot, lom, migrantenorganisaties, ocan, ouderen, smn, woonlandbeginsel.

Delen:

Reacties


H. Grundel - 20/09/2013 15:57

Kan ik een klacht over het politie optreden in Marakech indienen. Zo ja, bij eelke organisatie?
De betreffende familie is bang dat als er een klacht wordt ingediend ze last krijgen met de overheid als ze op vakantie gaan naar Marokko.