'Migranten brachten antisemitisme mee'

In opinie op 17-12-2010 | 15:25

De afgelopen week was er veel te doen over de uitspraak van VVD-prominent Frits Bolkestein dat orthodoxe joden in Nederland geen veilige toekomst meer hebben. Bolkestein deed zijn uitlating in de publicatie 'Het Verval, Joden in een Stuurloos Nederland' van de Israëlische auteur Manfred Gerstenfeld. Vandaag mengde Gerstenfeld zich in de discussie met een opiniestuk in de Volkskrant, om wat helderheid in het debat aan te brengen waar hij zelf mede aanjager van is. ‘Nederland heeft een antisemitisme bevorderende immigratiepolitiek gevoerd.’

Tekst: Floris Meijer

Een ‘mediastorm’ noemt Gerstenfeld* de discussie die losbarstte naar aanleiding van de uitspraken van Bolkestein in Het Verval. Diverse media berichtten er uitgebreid over, waarbij voor en tegenstanders over elkaar heen buitelden om als eerste hun mening te geven. Daarbovenop kwamen een aantal dagen later de uitspraken van PvdA-leider Job Cohen, die in Vrij Nederland stelde dat moslims in Nederland momenteel worden buitengesloten zoals de Joden tijdens de jaren dertig in Duitsland. Volgens Gerstenfeld gebruikte Cohen ‘het Joodse lijden als een volslagen misplaatst middel voor een poging tot het opwekken van sympathie voor [Nederlandse moslims]’.


Missende dimensies

Gerstenfeld stelt wel dat het goed is dat er nu debat wordt gevoerd over het probleem van antisemitisme in Nederland, maar de auteur stelt drie dimensies in de discussie te missen.
In de eerste plaats dient de Nederlandse situatie te worden vergeleken met andere landen. Gerstenfeld ziet antisemitisme namelijk als een Europees probleem, met in ieder Europees land zijn eigen bijzonderheden. Hij geeft hierbij het Zweedse Malmö en het Franse Vaulx-en-Velin als voorbeeld, plaatsen waar de afgelopen jaren grote aantallen Joden vertrokken als gevolg van overlast van – wederom – met name 'moslimmigranten'.

Ten tweede stelt Gerstenfeld dat Nederland en andere Europese landen in feite een immigratiepolitiek hebben gevoerd die antisemitisme niet bestreden maar juist bevorderd heeft. ‘Niemand vroeg zich af hoe Joden gezien werden in de cultuur van de islamitische landen waaruit veel immigranten afkomstig zijn.’ Gerstenfeld doelt op de exodus van Joden in Arabische en andere islamitische staten (Iran, Turkije) als gevolg van politieke en economische maatregelen tegen joodse burgers, met name in de periode tussen 1920 en 1970.

Een derde element dat Gerstenfeld in de discussie inbrengt is in hoeverre het huidige gebrekkige overheidsbeleid jegens Joden in het Nederlandse geschiedenispatroon past. Het is niet al te moeilijk in de Nederlandse geschiedenis gevallen van antisemitisme aan te wijzen, zowel vanuit de Nederlandse staat als vanuit haar burgers. ‘Een disproportioneel gedeelte [van het aantal antisemitische incidenten op dit moment] komt op rekening van moslims en vooral, maar niet alleen, van Marokkanen.’ Gerstenfeld wijt dit grotendeels aan de falende Nederlandse immigratiepolitiek

Opvallend is dat Gerstenfeld zijn uitspraken voornamelijk baseert op de stelling dat sinds 2000 het niveau van antisemitische incidenten explosief gestegen is. Onder onderzoekers bestaat hier echter geen consensus over. De onderzoeken van het CIDI en het CBS over het aantal antisemitische gevallen in het afgelopen decennium spreken elkaar tegen. Volgens het CIDI nam dit aantal enorm toe, terwijl volgens het Ministerie van VROM er juist een scherpe daling te zien is.

Lees hier het complete opiniestuk van Gerstenfeld op de website van de Volkskrant.

 * Manfred Gerstenfeld is auteur en publicist en bestuursvoorzitter van het Jerusalem Center for Public Affairs, een denktank die zich bezighoudt met cruciale vraagstukken omtrent het Midden-Oosten. Onlangs verscheen zijn boek Het Verval, Joden in een Stuurloos Nederland (Uitgeverij Van Praag).
 

Lees ook Frits Bolkestein adviseert ‘bewuste’ joden te emigreren

Aanstaande zondag spreekt Bolkestein tijdens het debat 'Is de Islam gevaarlijk?' in de Balie in Amsterdam. 


Meer over Antisemitisme, Floris Meijer, Manfred Gerstenfeld, moslimmigranten.

Delen:

Reacties


Wiesje de Lange - 18/12/2010 21:58

In Frankrijk vond ik een dorpje dat heet:"la Mort aux Juifs".
Als dit niet duidt op endemisch Europees antisemitisme -zonder Moslim-hulp - dan zal ik een beter voorbeeld zoeken. Ooit gehoord van Auschwitz? Ligt dat niet ook in Europa?
Gerstenfeld wijst op vreselijke maar onmiskenbare waarheid.