MDI reageert op beschuldigingen

In opinie op 06-01-2011 | 10:21

Mohamed el Aissati uitte vorige week in De Pers en op dit weblog kritiek op de werkwijze van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Vandaag reageert Daniel Veenboer van het MDI.

El Aissati lijkt in zijn stuk te beweren dat het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) de aanwezigheid van discriminatie op internet structureel onderbelicht, door wél "keurige" websites in het onderzoek op te nemen en de websites van GeenStijl en de Telegraaf buiten beschouwing te laten. Bovendien heeft het MDI volgens El Aissati dermate weinig overtredingen waargenomen op de websites van Partyflock en YouTube dat ons onderzoek "geen enkel verband houdt met de realiteit". Naar aanleiding van zijn eigen steekproef komt El Aissati op een veel groter aantal strafbare uitingen uit op deze websites.

Het aantal door het MDI aangetroffen strafbare uitingen op deze websites is inderdaad relatief laag. Enerzijds heeft dat te maken met de strenge voorwaarden waaraan een uiting moest voldoen om te worden opgenomen in het onderzoek (strafbaar volgens de anti-discriminatiewetgeving, gericht op de Nederlandse samenleving en niet ouder dan een week). Anderzijds is het doorzoeken van de websites een momentopname geweest. De ene week kan door omstandigheden de input van gebruikers en de capaciteit van beheerders enorm verschillen van de andere week. Aan deze gegevens gaat El Aissati voorbij, om vervolgens te stellen dat het een stuk erger met het Nederlandse deel van het internet is gesteld dan het MDI doet voorkomen.

Wij herkennen ons niet in het beeld dat El Aissati van het MDI schetst. De door hem aangehaalde reacties, waarin wordt opgeroepen tot moord en doodslag tegen in dit geval Moslims en Marokkanen, komen ons echter maar al te bekend voor. Dit soort uitingen, meer en meer voorkomend op mainstream interactieve websites, worden door het MDI bestreden, d.m.v. verzoeken tot verwijdering en door het trainen van moderators van grote interactieve websites.
Bovendien blijkt uit het aantal ontvangen meldingen, de bereidheid van websites samen te werken met het MDI en het aantal strafbare uitingen dat wij jaarlijks van het internet weten te verwijderen dat er voldoende maatschappelijk draagvlak voor ons werk en onze organisatie bestaat.

Daniël Veenboer
Meldpunt Discriminatie Internet

Link: Tijd voor een neutraal meldpunt discriminatie internet (Mohamed Aissati)


Meer over discriminatie, internet, mdi, mohamed el aissati.

Delen: