MDI jaarverslag 2010 is uit

In opinie op 24-03-2011 | 10:42

2010 in het kort: In haar 13e jaar ontving het MDI wat minder meldingen dan in 2009, maar het aantal gemelde uitingen, en ook het aantal uitingen dat als strafbaar werd beoordeeld, steeg. Zo meldt het MDI in een persbericht.
Hieronder het vervolg van dit persbericht.

De categorie antisemitisme is ook in 2010 de categorie met de meest gemelde strafbare uitingen, de categoriën discriminatie van Moslims, discriminatie van Marokkanen en discriminatie van Roma en/of Sinti zijn procentueel gezien de grootste stijgers van 2010.

Het MDI heeft in 2010 1174 meldingen ontvangen over 1572 unieke uitingen. Het aantal meldingen is daarmee licht gedaald (1226 in 2008, 1238 in 2009). Het aantal uitingen is iets gestegen (1501 in 2008, 1377 in 2009). Het aantal uitingen dat door het MDI als strafbaar is beoordeeld, is gestegen van 577 in 2009 naar 684 in 2010.

Dit jaar hebben wij voor het eerst het onderscheid gemaakt tussen interactieve en niet-interactieve websites bij het registreren van de bij ons gemelde uitingen. Hieruit blijkt dat een zeer groot gedeelte van de gemelde uitingen op interactieve websites staat en afkomstig is van de bezoekers van de websites.

Opmerkelijk is dat vanaf 2008 het aantal gevallen waarin er sprake is van ‘aanzetten / oproepen tot geweld’ enorm is gestegen. Van 88 uitingen in 2007, waarvan er 76 strafbaar waren, is er in 2010 bij 234 uitingen sprake van aanzetten/oproepen tot geweld, waarvan 163 uitingen als strafbaar zijn beoordeeld. Deze stijging is zorgelijk en laat zien dat de toon op het internet steeds harder wordt.

Uitspraken van voorbeeldfiguren uit de politiek en een daaruit volgende verharding van het maatschappelijke debat dragen hieraan bij en worden aangegrepen als excuus voor het doen, of in het geval van moderators het niet verwijderen, van discriminerende en racistische uitingen. Daarom is het van belang dat uitingen beoordeeld worden op basis van de geldende anti-discriminatiewetgeving en de grenzen vastgelegd in de rechtspraak. Deze juridische grenzen bepalen wat wel en niet mag in Nederland, omdat het niet wenselijk is een dergelijke beoordeling te maken op basis van maatstaven als ‘Dit is overal al te lezen, dus ik mag het ook zeggen’, ‘Over andere bevolkingsgroepen is ook veel discriminatie te vinden, dus waarom zou ik dit niet over deze bevolkingsgroep mogen zeggen’ of 'Dit mag ik zeggen want bepaalde politici zeggen dat ook.' Moderators van websites bepalen uiteindelijk wat wel en niet online komt te staan of blijft staan en daarom is het van belang dat moderators voldoende kennis hebben van de huidige anti-discriminatiewetgeving en de bijbehorende rechtspraak om de immer toenemende populariteit van interactieve websites in goede banen te kunnen leiden.

Bron: MDI

Link:

MDI jaarverslag


Meer over antisemitisme, discriminatie, internet, islamofobie, mdi, racisme.

Delen: