MBO mag handenweigeraar niet weigeren

In opinie op 26-01-2011 | 15:21

Een mbo-school in Amsterdam heeft zich volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) schuldig gemaakt aan discriminatie toen de school vorig jaar een islamitische student weigerde die de ICT-opleiding wilde volgen. De school weigerde de student omdat hij vanwege zijn geloofsovertuiging vrouwen geen hand geeft, maar ze begroet door middel van het leggen van zijn hand op zijn borst.

De school verklaarde tegenover de commissie fundamentele normen en waarden te willen overbrengen en de meest gangbare begroetingsvorm te willen hanteren. Daarom moeten studenten bij begroetingen of andere gelegenheden de ander een hand geven, ongeacht diens geslacht.
De jongen verklaarde tegenover de commissie aangegeven geen opleiding meer te willen volgen aan de instelling. Toch wilde hij een uitspraak van de CGB, omdat hij daarmee wil voorkomen dat andere gemotiveerde moslims om dezelfde reden worden afgewezen.
Volgens de CGB heeft de school niet aangetoond dat zijn belang zwaarder is dan dat van de student. Ook doet volgens de commissie het niet geven van een hand geen afbreuk aan de kwaliteit van iemand als ict’er en berust de stelling van de school dat er problemen ontstaan bij het vinden van een baan, volgens de commissie slechts op vermoedens en niet op concrete ervaringen.

Bron: Reformatorisch Dagblad


Meer over cgb, handen, handen weigeren, islam, moslims.

Delen: