Marokko op een keerpunt: historische tijden vragen historische doorbraak

In opinie op 05-06-2011 | 14:29

Het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders organiseert: Marokko op een keerpunt: historische tijden vragen historische doorbraak

Vrijdag 17 juni, van 19.30- 22.30 uur, in het zalencentrum Concordia, Hoge Zand 42 Den Haag

Drie maanden na het ontstaan van 20 Februari Beweging, is het goed om een tussenbalans op te maken: krijgt deze beweging meer steun of niet? Wat is er bereikt? En hoe gaat het verder? 20 februari beweging is een keerpunt in de geschiedenis van Marokko waarop miljoenen mensen heel lang op wachten. Ook in Nederland verklaren steeds meer Marokkaanse Nederlanders zich solidair met de eisen van de beweging: vrijheid, democratie en waardigheid. Tegelijkertijd proberen de Marokkaanse autoriteiten er alles aan doen om de 20 Februari Beweging te neutraliseren en te intimideren. Inmiddels heeft de koning Mohamed IV een commissie benoemd onder leiding van Abdellatif El Manouni om voorstellen te doen voor de wijziging van de huidige grondwet. Deze voorstellen zullen de rechtspositie van `in Het Buitenland Verblijvende Marokkanen’ zeker raken.

Verder dringt zich de vraag of `wij’  de Marokkaanse Nederlanders de voorgestelde Grondwetherzieningen stilzwijgend over ons heen laten komen of dienen wij vanuit onze burgerschapsplicht nadrukkelijk onze stem te laten horen.

Ongeachte welke voorstellen de commissie doet, als de conservatieve krachten het voor het zeggen krijgen zal het maar een kant opgaan. Dit werd recentelijk duidelijk toen de Marokkaanse minister voor de Marokkanen in het Buitenland Mohamed Ameur naar Amsterdam kwam. Daar las hij enkele honderden Marokkaanse Nederlanders keihard de les. Intussen wordt er gewerkt aan  `de Marokkaans Cultureel Centrum’ in Amsterdam met als doel ‘de’ Marokkaanse cultuur als instrument in te zetten bij het aansturen van Marokkaanse Nederlanders.

Debatbijeenkomst 17 juni

Het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders is verheugd dat voor het programma van 17 juni bijdragen zijn toegezegd door drie inleiders:  Abdelkader Benali, schrijver, Ahmed Marcouch,Tweede Kamerlid PvdA  en  Greta Riemersma, Journalist  en schrijfster van het boek  ‘het land van zijn vader’. De discussie staat onder leiding van Abdellah Dami, Journalist bij AVRO.

Opgave en nadere informatie Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met: Mohamed Amessas, tel. 06-50804359 of

 Abdelghafour Ahalli, tel. 06-25356783.

Aanmelding : vrijzinniggeluid@gmail.com

Lokatie: Zalencentrum Concordia is gelegen in het centrum van den Haag, op loopafstand van NS station Hollands Spoor. 

(ingezonden bericht)

 


Meer over 20 februari, bijeenkomst, netwerk vrijzinnige marokkaanse nederlanders.

Delen: