Marokkaanse ouderenbond opgericht

In opinie op 07-04-2010 | 08:23

Tijdens het oprichtingscongres in Breukelen legden de ruim 100 lokale en regionale vertegenwoordigers de laatste hand aan visie en de statuten van de MOBiN. Ook kozen zij een landelijk bestuur. De MOBiN komt op voor de belangen van Marokkaanse ouderen in Nederland met als doel volwaardige deelname aan de samenleving en een verzorgde oude dag. In zes provincies zijn inmiddels regionale platforms voor de MOBiN opgericht.

Het SMN nam twee jaar geleden het initiatief tot de oprichting van de MOBiN na een onderzoek waaruit bleek dat een groeiende groep Marokkaanse ouderen te kampen had met problemen op het gebied van inkomen, welzijn en zorg. Ook bleek er veel behoefte aan een eigen organisatie om deze problemen het hoofd te bieden via belangenbehartiging, voorlichting en eigen initiatieven.

In de afgelopen twee jaar heeft een initiatiefgroep van Marokkaanse ouderen met ondersteuning vanuit het SMN hard gewerkt om de basis te leggen voor een eigen belangenorganisatie. In zes provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant, Gelderland en Limburg, zijn inmiddels regionale MOBiN-platforms opgericht.

De MOBiN zal Marokkaanse ouderen via regionale bijeenkomsten gaan voorzien van informatie op het gebied van zorg en welzijn, wonen en mobiliteit en inkomen en pensioenen. Daarbij wordt samengewerkt met overheden en instellingen gericht op ouderen.

Marokkaans-Nederlandse ouderen vanaf 50 jaar kunnen lid worden van MOBiN. In de komende periode begint MOBiN met ledenwerving en gerichte voorlichting over onder andere inkomen en pensioen.

De MOBiN is aangesloten bij het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en wordt ondersteund door het SMN.

Bron: Maroc.NL


Meer over marokkaanse ouderenbond, smn.

Delen: