Marokkaans Netwerk: "De Nederlandse rechtsstaat is in gevaar"

In opinie op 23-06-2011 | 16:48

Het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme en voor sociale cohesie heeft met grote teleurstelling en verbazing kennis genomen van de uitspraak door de rechtbank in de zaak tegen Wilders. Dat laat het Netwerk weten in een persbericht.

Het Netwerk schrijft:" De Marokkaanse gemeenschap is verontrust over de uitspraak, die zal leiden tot een grotere verdeeldheid, meer islamofobie en verdergaande polarisatie. Moslims en andere minderheden zullen nog meer schade gaan ondervinden van de uitspraken van Wilders, die blijkbaar onbestraft gedaan kunnen worden."

Het Netwerk doet een oproep aan maatschappelijke organisaties en partijen om mensen te stimuleren op te komen voor een Nederland dat de rechten van Artikel één van de grondwet eerbiedigt.

"Als Nederlandse samenleving moeten we de angst die door Wilders is aangewakkerd tegengaan. Wij spreken ons daarom uit tegen het rechtse kabinet met gedoogsteun van de PVV en waarschuwen nogmaals voor de gevolgen die zo’n kabinet zal hebben voor de gehele Nederlandse bevolking. Wij moeten onze krachten bundelen voor de binding en tegen de polarisatie tussen de bevolkingsgroepen. Uiteindelijk moeten we, ondanks onze vele verschillen, een manier zien te vinden om in de naam van de democratie samen te kunnen leven."

Het Nederlands/Marokkaans Netwerk roept op tot waakzaamheid en binding, want "de Nederlandse rechtsstaat is in gevaar en vraagt eenieder die schadelijke gevolgen ondervindt door racisme, xenofobie, antisemitisme, homofobie en islamofobie, dit te blijven melden bij het meldpunt van het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme en voor sociale cohesie op telefoonnummer 020-4636222 of per mail meldpunt@amforg.nl."
Het Netwerk laat weten dat naar aanleiding van de binnengekomen klachten een rapport zal worden opgesteld.

Samen met andere organisaties zal het Netwerk met het behulp van het IVBPR-verdrag een procedure starten bij het Human Rigths Committee van de Verenigde Naties (te Genève). "Uitgangspunt hierbij zal zijn dat Nederland heeft nagelaten de minderheden te beschermen tegen discriminatie. Wij blijven ons verzetten tegen alle vormen van discriminatie, racisme en haat zaaien."

Bron: persbericht Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme en voor sociale cohesie

Zie ook:

 

Wilders op alle punten vrijgesproken (Volkskrant)

Meer over het proces Wilders:

Anne Ruth Wertheim: Wilders dodelijke woorden

Migrantenorgansiaties willen film vertonen tijdens proces Wilders

Ewoud Butter: Echte vrijheidsstrijders strijden voor mening van politieke tegenstanders

Mohamed Rabbae versus Abdelkader Benali en Hassan Bahara

Bart Voorzanger: Rechtszaak tegen Wilders gaat over kwetsen en niet over inhoud uitspraken

Ruard Gazevoort en Dick Pels: ls grondrechten in het geding zijn, is religiekritiek terecht

Marcel Duyvestijn: Islamdebat niet aan clowns overlaten

Eddy Terstall en Youri Albrecht: herbronning an de progressieven

Bart Voorzanger: staak het proces tegen Geert Wilders

Martijn de Koning: Pseudojournalisten en pseudodeskundigen in proces Wilders

Islamwetenschappers: Wilders kent de feiten niet

 


Meer over Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme en voor sociale cohesie, proceswilders.

Delen:

Reacties


Antoine Berben - 24/06/2011 10:00

Op zich geen onverwachte reactie en ook een die ik me alleszins kan voorstellen.
Evenmin ga ik de aanleiding tot deze vrees ook maar goedpraten.
Wat ik wel zou willen aanvoeren is dat ik toch sterk het gevoel heb gekregen dat ook na deze uitspraak maar eerder ook al na het Marokkanendebat in de Tweede Kamer er breed in de bevolking een gevoel kwam dat men eindelijk eens mocht zeggen wat er al zo lang werd gedacht. Dat werd niet eerder gezegd want dan werd iemand al direct tot racist bestempeld onder andere door de achterban van de PvdA/GL.
In die zin acht ik wat er nu publicitair aan het gebeuren is eigenlijk niets meer dan het stoom afblazen van de samenleving.
Is dat zo slecht dan?
Ik vind van niet en u zou zich wellicht ook het volgende kunnen voorstellen in ruil voor wat u nu min of meer over u heen ziet geschud worden heeft u wel jaren lang uw gang kunnen gaan. Dus in die zin lijkt het me nu niet te veel gevraagd om deze druk gewoon even uit te zitten!!!!