Marokkaans-Nederlandse organisaties woedend op Asscher over het 'meten met twee maten'

In opinie door Ewoud Butter op 19-06-2016 | 16:00

De Marokkaans-Nederlandse organisatie Emcemo en de 'Coördinatie van Marokkaans-Nederlandse organisaties' zijn 'woedend' over 'het meten met twee maten' door de Nederlandse regering. Dat laten de organisaties weten in een persbericht dat ondertekend is door Abdou Menebhi (Emcemo).

Aanleiding voor deze woede is het bericht in het NRC waaruit blijkt dat minister Asscher er persoonlijk voor heeft gezorgd zou hebben dat AOW’ers in door Israël bezet gebied een hogere uitkering krijgen dan waar ze volgens de wet recht op hebben.

In de persverklaring laten de organisaties onder andere weten:
 

De NRC heeft gisteren een onderzoek aan het licht gebracht naar fraude met AOW-uitkeringen in het buitenland. Fraude gepleegd door onze eigen regering. Het komt erop neer dat Nederland de door Israël bezette gebieden door laat gaan als Israëlisch grondgebied. Internationaal worden deze gebieden niet erkend als Israëlisch grondgebied en Nederland doet dat ook niet. Hierdoor ontvangen de AOW-gerechtigden aldaar,kolonisten, een te hoge uitkering. Naast het feit dat ze en te hoge uitkering krijgen, wordt er ook geen belasting over betaald. En dat is al jaren aan de gang. Nederland respecteert hiermee niet de internationale verdragen als het gaat om Israël en de bezette gebieden, en wel als het gaat om Marokko en de Westelijke Sahara.
Dit is gebeurd doordat alle betrokkenen, te weten ministers, staatssecretarissen, ambtenaren en de SVB de hand hebben gelicht met de wet. Het betreft bewindspersonen als Balkende, Rutte, De Geus, Donner, Timmermans, Klijnsma en Asscher. De kamerleden wisten jarenlang van niets.
 

De organisaties stellen verder dat minister Asscher de Nederlandse wet overtreedt en internationale verdragen niet respecteert. Ze verwijzen verder naar de inspanningen van minister Asscher om de uitkeringen aan Marokkaanse migranten en hun families te verlagen en/of af te schaffen.

De organisaties schrijven:

In 2013 stelde hij een korting voor van 40 %, waarna de rechter heeft bepaald dat dat niet mocht. De zoektocht naar een verlaging van de uitkeringen ging onverminderd verder.

Marokko moest akkoord gaan met een wijziging van het verdrag, of het verdrag zou eenzijdig worden opgezegd. Kortom, de Nederlandse regering heeft op allerlei manieren geprobeerd de rechten van de Nederlands-Marokkanen aan te tasten. Hetgeen tenslotte ook gelukt is: afschaffen kinderbijslag voor in Marokko wonende kinderen, verlaging van de ANW en WGA-uitkeringen en verlaging van de Toeslagen Wet Arbeidsongeschiktheid.

Ook wijze de organsiaties op de in hun ogen "onverkwikkelijke situatie" rondom het vermogensonderzoek dat in opdracht van de Nederlandse regering geschiedt. "Gegevens worden bijvoorbeeld verkregen van buren, soms zelfs door omkoping", schrijven ze.

De organisaties sluiten hun persbericht als volgt af:

Oudere Marokkanen, die rond de 40 jaar in Nederland hebben gewerkt en altijd een aio-uitkeringen hebben ontvangen, moeten na de vermogenstoets met terugwerkende kracht grote bedragen terugbetalen. Deze mensen hebben nooit te horen gekregen hoe deze regeling luidde en zijn nooit geïnformeerd over de regels. De regeling is niet transparent en is arbitrair.

De Nederlandse Marokkanen zijn woedend, woedend over het meten met twee maten, woedend over de maatregelen die de opgebouwde rechten verslechteren, woedend over de controles die worden uitgevoerd, dit alles zonder rekening te houden met humanitaire aspecten.
Nederland en Marokko hebben het verdrag gewijzigd vanwege politieke belangen van beide landen over de rug van de belangen van de Marokkaanse migranten en zij schenden hiermee de internationale verdragen.
 

Het persbericht kent een voorgeschiedenis. Marokkaans-Nederlandse organisaties hebben de afgelopen jaren felle strijd geleverd tegen de plannen van het kabinet om de uitkeringen in Marokko te verlagen. Het leidde onder andere tot een open brief aan PvdA-voorzitter Spekman, waarin  Abdou Menebhi en Mohammed Rabbae namens verschillende organisaties hun steun aan de PvdA dreigden in te trekken. Lodewijk Asscher reageerde hierop met een brief die ook op Republiek Allochtonië werd geplaatst. Uiteindelijk werd er begin deze maand een akkoord bereikt.

Het NRC publiceerde dit weekend een artikel waaruit blijkt dat minister Asscher er persoonlijk voor heeft gezorgd zou hebben dat AOW’ers in door Israël bezet gebied een hogere uitkering krijgen dan waar ze volgens de wet recht op hebben. Zie hierover ook: De ene AOW'er is de andere niet

Update:

Uit antwoorden van Asscher aan de Tweede Kamer blijkt dat slechts  4 mensen in door Israel bezet gebied een te hoge AOW zouden hebben gekregen.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over abdou menebhi, aow, bezette gebieden, emcemo, israel, lodewijk asscher, marokko, woonlandbeginsel.

Delen:

Reacties


Gmili - 20/06/2016 15:03

Dit bericht getuigt wederom van de schijnheiligheid van de Nederlandse media en dat zooitje in de Tweede Kamer. Farid Azarkan van DENK krijgt in ieder geval mijn stem.

Ibrahim - 19/06/2016 21:41

Volkomen terecht deze woede van Marokkaanse organisaties. Dit valt niet goed te praten. Dit is niet alleen meten met twee maten, dit is een duidelijk geval van ongelijke behandeling. En dat door een minister die verantwoordelijk is voor de aanpak van discriminatie. Dat wordt dus voorlopig geen PvdA meer voor mij.
DENK vind ik alleen geen alternatief. Die meten zelf ook met twee maten. Wat dan? GroenLinks? SP?