'Maak de humane islam beter zichtbaar'

In opinie door Enis Odaci op 19-12-2010 | 09:30

tekst: Enis Odaci

Frits Bolkestein signaleert dat Nederlandse Joden zich niet langer veilig voelen in Nederland, omdat het aantal uitingen van antisemitisme toeneemt. Bolkestein wijst vrij expliciet naar Marokkaanse jeugdbendes en voegt daar impliciet aan toe dat hun islamitische achtergrond zulk gedrag uitlokt.
André Rouvoet (ChristenUnie) vraagt om stellingname van het overkoepelende contactorgaan voor Marokkanen. Ik waag te betwijfelen of koepelorganisaties nog wel voldoende in contact staan met hun achterban om zo’n oproep te kunnen beantwoorden. Het zijn geen vakbonden die op afroep mensen in stelling kunnen brengen.

Rouvoet heeft helemaal gelijk. Als moslim voel ik mij tot in mijn haarworteltjes aangesproken. Het is een oproep om mijn humaniteit te tonen, te laten zien dat ik Nederlandse kernwaarden omarm en een symbolische daad te stellen tégen alle mensen die baat hebben bij een verdeelde samenleving.
Het is onacceptabel dat Joden opnieuw worden opgejaagd in Nederland. Organisaties die zich geen zorgen maken om deze ontwikkeling hebben weinig begrip van de Nederlandse geschiedenis en nog minder van de islam. De humane islam is de oplossing voor de extreme islam, maar is helaas ook de minst zichtbare van de twee. Dat is vreemd, omdat de overgrote meerderheid van de moslims ook gruwt van haatzaaiende splinters.
In de Nederlandse (politieke) cultuur wordt passiviteit simpelweg niet geaccepteerd en dat weten vertegenwoordigers van migrantenorganisaties heel goed. En dan is het uitblijven van een publieke stellingname bijzonder onverantwoord. Wie zwijgt, stemt in.
Ik erger me aan de omkering van het argument. Veelgehoord: „Niet alleen Joden, ook moslims horen niet in een hoek gezet te worden, waarom zouden moslims nu dan afstand moeten nemen?” Deze ’eerst jij, dan ik’-cultuur zou ik graag ombuigen in een ’eerst ik, nu jij’-cultuur. De keuze op te komen voor een bevolkingsgroep moet net zo logisch zijn als het opkomen voor je eigen kinderen. Het is een teken van beschaving.
Mogelijk heeft de Marokkaanse jeugd een ander referentiekader. Zij projecteren het Midden-Oostenconflict op Nederlandse Joden, terwijl het referentiekader voor Nederlanders de Tweede Wereldoorlog is. Moderne, zelfbewuste moslims kunnen bij uitstek beide werelden samenbrengen. Wat de Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog is overkomen, mag nooit worden vergeten en moet niet alleen onderwezen worden op school, maar ook bij moslims thuis.
Er zijn legio islamologen en arabisten die wijzen op haatzaaiende teksten jegens Joden in de Koran als bron voor alle ellende. Maar uiteindelijk bepaal ík wat ik doe, niet een boek. Kies ik voor een humane of een inhumane rol in dit leven? Welke rol ik ook kies, ik zal er in de islam en in de Koran aanknopingspunten voor vinden, en wat dat betreft is de islam zeker geen unieke godsdienst.
Wij moeten niet alleen stelling nemen, maar de daad bij het woord voegen. Maak zichtbaar dat de meerderheid niet lijkt op de problematische minderheid. Natuurlijk, een indrukwekkende demonstratie of een manifest helpt. Maar de essentie van de humane islam wordt vooral zichtbaar in het leven van alledag, waar mensen het gebaar maken van ’barmhartigheid’ en ’sjaloom’ voor elkaar. Meehelpen met buurtfeesten, de stoep van je bejaarde buurvrouw schoonvegen, samen met Joodse vrienden vrijwilligerswerk doen, het zijn zomaar wat voorbeelden. Het is hoog tijd de humane islam zichtbaar te maken.

Enis Odaci is voorzitter van de stichting Humanislam. Dit artikel is eerder verschenen op de website van  de stichting Humanislam en in dagblad Trouw en met toestemming van Enis ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Zie ook: Is Nederland te klein voor joden en moslims? (RNW)

Tendentieus gehussel met joden en moslims (Nausicaa Marbe in Volkskrant)

Verslag debat in badr-moskee tussen joden en moslims door Lody van der Kamp
 

 

Eerdere artikelen van Enis Odaci op Republiek Allochtonië:

Land uit

Zucht


Meer over antisemitisme, enis odaci, humanislam, islam, islamdebat, joden, moslims.

Delen: