Lelijke presentatoren (Mohammed Benzakour)

In opinie door Mohammed Benzakour op 18-09-2010 | 16:01

Terry Jones tuinfikkie werd op de valreep afgelast, maar Pauw & Witteman hadden hun favorite fire alweer gestookt: moslimpje pesten. Een beproefde methode: nodig een ROM (Radicale Opinie Moslim) uit en brandt ‘m voor het oog van de natie af. Of liever: laat hem in zijn eigen vuurtje gaar branden.

Dat afbranden gaat niet spontaan maar georkestreerd, volgens een uitgedokterd draaiboekje, met een dienstige rol voor andere tafelgasten. Dodelijke glimlachjes, balletje kaats, knipoogjes over en weer, botte interrupties, sardonische spot, funeste insinuaties. De leidraad is simpel: maak de ROM belachelijk. We zagen het toneelstukje al opgevoerd bij imam El Moumni en imam Fawaz Jneid, herhaald bij advocaat Enait en jongerenimam Jabbar van de Ven, bij columnist Jaabri en, sinds vorige week, ook bij de student met de moeilijke naam: Izz ad-Din Ruhulessin (weggelopen uit een 1001-nacht sprookje?). Elke ROM eindigt moedeloos, besmeurd, lamgeslagen. De enige ROM die alle kruisverhoren fier trotseerde was Abou Jahjah. Maar ja, deze man kent een zeldzaam retorisch talent.

Wat helpt is dat de ROM onvoorbereid komt opdraven. In het geval van Ruhulessin (die eerder een vrij genuanceerd artikel publiceerde) werd aan tafel allengs de indruk gewekt dat de jongen natte dromen krijgt van allerhande stenigingen. Terwijl volgens mij hij maar één ding hekelde (heb de uitzending 3 maal bekeken): de selectieve verontwaardiging van het Westen. Altijd maar die obsessie op Iran en islam. Waarom veroordelen wij niet dat Amerikaanse kinderen en geestelijk gehandicapten ter dood worden veroordeeld, soms via de fijne elektrische stoel? Waar blijft de toorn over homo-discriminatie in het Amerikaanse en Britse leger? Waar was het schuimbekken van de Marbe’s, de Drayers, de Bouazza’s, de Ephimenco’s, de Ellians, de Hirsi Ali’s, de Wildersen toen onschuldige knullen met stroomkabels en waterboarding werden gemarteld in Quantanomo Bay en Abou Ghraib? Wat te denken van de moordpartijen op de Palestijnen? Of zijn mensenrechten alleen universeel als een vrouw wordt gestenigd? Ruhulessin probeerde dit punt te maken maar kreeg geen kans, hakkelde stumperig en humorloos – verre van Malcolm X.

Tussen woord en begrip staan camera’s in de weg en praktische bezwaren – zoals lelijke presentatoren: de enige steniging vond plaats aan de tafel van P&W.

Mohammed Benzakour is schrijver. Zie voor meer info zijn webstek. Deze column is ook verschenen in Volzin, jaargang 9, nr 18


Meer over #penw, izza-din ruhulessin, mohammed benzakour.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 28/09/2010 17:47

Zelfs de braafste, sufste interviewer had niet kunnen verhelen dat genoemde moslims er alles aan doen om zichzélf onsterfelijk belachelijk te maken.

El Moumni ("de westerse beschaving kent geen moraal"). Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. A propos, wat was ook alweer de eindstand op de ramadan-geweld score card 2010?
58 terreuraanslagen gepleegd in naam van de 'godsdienst van de vrede' (nul in naam van alle andere religies samen) en 250 dooien (nul in naam van alle andere religiues samen).

Fawaz Jneid ("O Allah, bezorg Hirsi Ali tongkanker") maakte gebruik van de Nederlandse vrijheid van meningsuiting toen hij zijn broeder Ahmed Marcouch een mounafiq noemde, wetend dat dit volgens de islamitische jurisprudentie een serieuze fatwa is, niet zonder risico voor de beschuldigde.
Gelukkig zette Ahmed Aboutaleb hem fijntjes op zijn plaats, daar hoefden de ongelovige media niets meer aan te doen!

De Surinamer Mohammed Enait Faizel, gecast als fundamentalistische überengerd, braakte alleen maar onzin uit. Hij deed dat zelf! Echt een inkopper, Jeroen Pauw hoefde er niets meer aan te doen.

Abdul Jabbar van de Ven: de als haatbaard vermomde roomse gluiperd diende in zijn eentje 75 van de 88 klachten in tegen cartoonist Gregorius Nekscht. Noemen dokters dat niet een obsessie? Uitlachen, dat doet het publiek toch wel, ook zonder de koeffaar media.

Mohammed Jabri (van ElQalem, het pamflet over homo's als 'reetkevers' en 'kontridders' - om aandacht te krijgen in de pubiiciteit! - en dat mislukte moslimpartijtje) noemde Theo van Gogh een varken.
Met de bedoeling hem te beledigen. Hahaha. Mislukt! Theo was gek op varkens, dus dit was een compliment dommerd. (Btw, Jabri, leg eens uit waarom zoveel mannen in en uit de Maghreb jongens berijden?).
Afgeserveerd op eigen kracht, geheel zonder de NL media.

O ja, dan nog die Molukker met die onuitsprekelijke naam. Ook weer als haatfundi gekleed en goed voor onzinteksten, dus vind je 't gek dat P&W hem afvoeren door de zijdeur?
Trouwens, ik vermoed dat hij zelf zijn voornaam heeft veranderd, geinspireerd door de Palestijnse jihadist Izz ad-Din al-Qassam, waar Hamas zijn gewapende tak naar heeft vernoemd.

Tot slot: heer Benzakour, waarom toch dat verongelijkte toontje, waarom noemt u de kritiek op uw godsdienst/politieke doctrine/jihaadbeweging "schuimbekken", ook als die kritiek in redelijke, maar scherpe en dus in Nederland normale bewoordingen wordt geuit?
En dan dat pathetische 'steniging': werkelijk, dit bevestigt mijn vermoeden dat de NL staat destijds geen idee had van de consequenties toen ze een ruimhartig immigratiebeleid uit moslimparadijzen begonnen te voeren. De integratie-opgave is zwaar onderschat, zelfs hier geboren moslims hebben nog steeds geen sjoege van de finesses van onze cultuur en slaan telkens de plank mis.

Dolf Risamena - 28/09/2010 11:05

Links met een rechts gedrag Of ook gewoon journalistieke cultuur? Vervolgens de onhandigheid van mensen die een mening verkondigen en niet hebben nagedacht over de gevolgen en de andere kan van het gelijk.
We weten dat de problemen in de wereld zich voordoen. Hoe halen deze de aandacht van de media.

hendrik van rooy - 19/09/2010 20:22

beste antoine, het punt van benzakour is juist dat de boodschap van ruhulessin ondersneeuwde in de vooringenomen verblindende stokdoofheid van de presenatoren en andere tafelgasten --en daar heeft benzakour inderdaad een ijzersterk punt. Het is de hypocrisie van het Westen die zo welig tiert - alsof het ze werkelijk om die ene te stenigen vrouw gaat. Er zijn in Gaza en Irak duizenden en duizenden onschuldige vrouwen én kinderen (!) op gruwelijke wijze gedood door zionisten en bushianen - geen haan die daar naar kraait. Universele mensenrechten, lick my ass!!

Antoine Berben - 19/09/2010 15:41

Wat een zelfmedelijden zeg!!!!±
In plaats van zich af te vragen hoe het toch maar blijft kunnen zijn dat het ook in 2010 in Nederland nauwelijks enige moeite kost om een haatbaard boven water te halen wordt ook hier weer gekozen voor het aanvallen van de boodschapper in plaats van de boodschap zelf!!!!
Als dit het niveau is waarop de Islam in Nederland nog steeds maar pleegt te reageren dan kunnen dergelijke programma's nog vele jaren vooruit!

maarten - 19/09/2010 13:07

ijzersterk stuk!!