Leers: immigranten zijn een verrijking voor de samenleving

In opinie op 07-10-2011 | 12:42

‘Migratie is een verrijking voor onze samenleving en moet weer in een positief daglicht komen te staan.’ Het zijn de woorden van minister Leers (Immigratie en Asiel) in een interview met Christen Democratische Verkenningen, het politiek-wetenschappelijke kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Tekst: Floris Meijer

Leers stelt dat het thema migratie in de politieke en maatschappelijke discussie van de afgelopen jaren te negatief is benaderd. Die negatieve houding zou moeten worden aangepast. 'Een samenleving die migratie tegengaat ‘is op de verkeerde weg’, aldus de minister.

‘Veel van het beleid dat ik uitvoer komt voort uit het CDA-verkiezingsprogramma. Dat gegeven is helaas in de beeldvorming in de verdringing gekomen doordat we een coalitie met Wilders zijn aangegaan’. Migratie is volgens de minister onlosmakelijk verbonden met Nederland. ‘We moeten open staan voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege onderdrukking, repressie of de angst om vermoord te worden.’

De komende jaren wil Leers gebruiken om het beeld dat bestaat van migratie te verbeteren. In het CDV-interview geeft hij als voorbeeld dat nieuwkomers nieuwe inzichten en innovatie kunnen meebrengen. Toch blijft de minister kritisch kijken naar migranten. Zo moet volgens hem de komst van kansarme migranten naar ons land worden tegengegaan. ‘We moeten selectief zijn’. 

In een reactie op de uitspraken van Leers stelt gedoogpartner Wilders: 'Leers mag CDA-onzinteksten bezigen zoveel hij maar wil als hij de keiharde afspraken maar nakomt, want daar rekenen we hem op af'.

Lees verder op NOS.nl en de website van Elsevier.

Update

Inmiddels is Leers door Rutte en Wilders op het matje geroepen. Leers zei gisteravond in Pauw en Witteman dat hij van Rutte een misverstand moest oplossen over zijn uitspraak dat immigranten een verrijking van de samenleving zijn.

 


Meer over Geert Wilders, Gerd Leerd, immigratie, migranten.

Delen:

Reacties


Jamari - 08/10/2011 00:30

Van een minister van immigratie en integratie verwacht ik een duidelijker duiding van het begrip immigrant en hoe de verrijking precies plaats vindt. Dan moet hij het hebben over de keihard criteria die hij nog moet opstellen voor de nieuwe immigranten. De verrijking moet ook beschrijven worden, gaat het over een economische verrijking en welke dan , in welke sectoren? onder welke voorwaarden? en hoe de rechtspositie van de immigranten wordt beschermd? Laten we ook duidelijk zijn dat er mag geen verwarring zijn tussen de politieke vluchteling en asielzoekers en de overige immigranten uit de EU en daar buiten. Hij moet ook duidelijk stelling nemen over de verrijking door opdracht te geven aan CPB over de bijdrage van de immigranten en vooral hun kinderen aan de Nederlandse economie. Is er sprake ook van een culturele verrijking? welke en hoe gaan we deze verrijking toevoegen aan bestaande Nederlandse culturele erfenis. Immers stilzwijgend wordt de verrijking door immigranten toegevoegd aan de Nederlandse erfgoed. Mijn kinderen met een Nederlandse Nationaliteit per definitie hun economische en culturele bijdragen zijn niet te onderscheiden van andere "autochtone" leeftijd genoten. Zie bijvoorbeeld talenten uit Idols of Naser Edine en andere acteurs en schrijvers met diverse etnische achtergrond. Wanneer gaan we ophouden met deze kunstmatige onderscheid wat Nederlandse is en wat niet Nederlandse is? bedoelt de minister met de verrijking dat de islam en andere religies ook een verrijking zijn van de Nederlandse cultuur? Van een minister verwacht ik een frame waarin de nieuwe Nederlanders met hun culturele-etnische achtergrond geïncorporeerd worden in wat ons allemaal Nederlands Maakt. Geen eenvoudige inspanning. Het vraagt wel lef en visie over wat Nederlands zal inhouden zodat alle inwoners deze beschrijving zullen omarmen als een een gedeelde component van hun Nederlandse zijn.