Landelijke demonstratie op 21 maart tegen racisme, islamofobie, afrofobie en antisemitisme

In opinie op 16-03-2015 | 11:54

Samen tegen racisme, islamofobie, afrofobie en antisemitisme. Dit motto staat centraal op de landelijke demonstratie en manifestatie in Amsterdam op 21 maart 2015, De Internationale VN-dag tegen Racisme en Discriminatie.

De organisatoren roepen ertoe op islamofobie als discriminatiegrond te erkennen, racisme tegen moslims te bestrijden en meer aandacht te schenken aan het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden.

Zij pleiten daarnaast voor een actieplan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, stoppen met etnisch profileren door de politie, voor een menswaardig asielbeleid en 24 uursopvang voor vluchtelingen.

Het programma op zaterdagmiddag 21 maart 2015 in Amsterdam:

o Vanaf 13 uur zullen de demonstranten zich op de Dam verzamelen. Daar spreken Abdou Menebhi (namens Comité 21 maart) en Maryama Omar (Somalische vluchtelinge).

o Om 13.30 loopt de demonstratie vanaf de Dam via Rokin, Munt, Vijzelstraat en Stadhouderskade naar het Museumplein (NW-hoek).

Aankomst circa 14.30 uur.

o Vanaf 15 uur tot 17 uur is er tijdens de manifestatie op het Museumplein een afwisselend cultureel programma. Sprekers zijn onder meer Anousha Nzume, Tanja Jess, Mariëtte Patijn (FNV) en Humberto Tan (o.v.).


In de voorafgaande landelijke Actieweek, van 14 tot 20 maart, zijn er tal van bijeenkomsten en debatten voor vele doelgroepen, biedt men op 17 maart (13 uur) een petitie aan de Tweede Kamer aan en stellen ambassadeurs het thema in het bedrijfsleven, onderwijs en religieuze organisaties aan de orde.

Dit alles wordt evenals vorig jaar georganiseerd door het Comité 21 maart, ditmaal inhoudelijk en anderszins gesteund door tachtig organisaties, waaronder de landelijke FNV, het Landelijk Beraad Marokkanen, de Raad van Kerken Amsterdam en Kerk in Actie.

Update: het definitieve programma vindt u hier

Zie verder: https://www.21maartcomite.nl of www.facebook.com/comite21maart

(ingezonden bericht)

 

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over discriminatie, racisme.

Delen: