Korpschef Bouwman pleit voor meer diversiteit bij politie

In opinie op 10-07-2015 | 21:19

In een blog naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez heeft korpschef Bouwman gepleit voor meer diversiteit bij de politie. Hij erkent dat discriminatie binnen het korps voorkomt, maar ontkent dat het een structureel fenomeen is.
Bouwman neemt het op voor de Haagse politiechef Paul van Musscher, die volgens Bouwman "een ambassadeur van verscheidenheid binnen onze organisatie" is.

Hieronder meer citaten:

"Pal na de aanslagen in Parijs en Kopenhagen signaleerde ik daarin dat het gif van uitsluiting ons korps dreigde binnen  te dringen en belichtte ik de noodzaak en meerwaarde van diversiteit in alle opzichten. Ik sprak mijn  vrees uit voor een overwegend blanke politie tegenover een veelkleurige bevolking. Meer diversiteit in ons korps is een absolute voorwaarde voor onze legitimiteit.

De dood van Mitch Henriquez wakkerde tevens het debat over discriminatie door de politie in alle hevigheid aan. De stellingen lopen uiteen. Van ‘het is een korpsbreed probleem’ tot ‘het komt niet voor’.  Zoals meestal met extremen slaan beide standpunten wat mij betreft de plank mis. Maar voor nuances is in het heetst van de strijd doorgaans geen geduld of interesse. Discriminatie is allesbehalve een structureel fenomeen binnen ons korps, maar natuurlijk komt dit bij ons voor. Niet voor niets besteedde ik daar aandacht aan in mijn weblog.

Voor het functioneren van de politie gelden nu eenmaal striktere criteria dan elders in de samenleving. Wij handhaven de wet en de wet kent geen onderscheid naar afkomst, geloof of geaardheid. Voor de wet is iedereen gelijk. Stuk voor stuk dienen politiemensen daar onder alle omstandigheden naar te handelen. Het hoort bij onze missie en ons vak om zelfs maar de schijn van vooringenomenheid te vermijden. Verschil maken, uitsluitend op grond van uiterlijke kenmerken, valt daarom in geen enkel opzicht te tolereren. De politie zet dan ook alles op alles om haar medewerkers daarvan te blijven doordringen.

(..) Niet alleen vanwege het strafbare feit, maar ook omdat uitsluiting van anderen verwerpelijk is. Discriminatie druist fundamenteel in tegen onze kernwaarden integer, betrouwbaar, moedig en verbindend.

Ook politiechef Paul van Musscher ligt onder vuur. In een open brief aan de Volkskrant eist een aantal bekende Nederlanders zijn aftreden. Wie hem kent, beseft hoe wrang dat voelt. Tot in zijn poriën is hij een ambassadeur van verscheidenheid binnen onze organisatie.

Ongenuanceerd oordelen zonder de feiten te kennen, vormt een voedingsbodem voor discriminatie. Die dringen wij niet terug door er
vooringenomenheid tegenover te plaatsen. Discriminatie bestrijden wij door integer, betrouwbaar, moedig en verbindend open te staan
voor elkaar. Door altijd en overal respect te tonen voor anderen in hun situatie en met gelijke maat te meten. Dat geldt voor ieder van ons.

Het volledige blog is hier te lezen.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over bouwman, denk haag, discriminatie, etnische profilering, mitch henriquez, politie.

Delen: