Kieswijzer STANN (stemadvies voor nieuwe Nederlanders) online

In opinie op 21-05-2010 | 13:38

Door Maroc.NL is een stemwijzer gelanceerd die aandacht geeft aan voor ‘Nieuwe Nederlanders’ belangrijke thema’s. Door middel van 20 stellingen zoals "Geen hoofddoek in overheidsdienst " en "etnische registratie is akkoord” wordt gekeken hoe iemands politieke opvattingen zich verhouden tot die van de politieke partijen. Ook kan in een oogopslag bekeken worden wat de verschillen en overeenkomsten tussen de eigen standpunten en die van de partijen zijn.

De website is te bereiken op het volgende adres: http://www.stemadvies.info

Met STANN wi Maroc.NL het debat stimuleren en de opkomst van ‘Nieuwe Nederlanders’ bevorderen. De achterban van Maroc.NL is actief betrokken geweest bij de keuze van de stellingen d.m.v. een internetenquête onder 1000 bezoekers aan Maroc.NL. De enquêteresultaten zijn hier te bekijken: http://stann.maroc.nl/ONDERZOEK_VERKIEZINGSTHEMAS_MAROCNL.pdf

Republiek Allochtonië (allochtonenweblog), Tros/ Eén Vandaag en Kennisland hebben ondersteuning geboden bij de totstandkoming van STANN.

Republiek Allochtonie zal de komende weken veel aandacht besteden aan de verkiezingen. Deze berichten treft u in de categorie politiek of met de tag #tk2010.


Meer over #tk2010, integratie, maroc.nl, republiek allochtonie, stann, verkiezingen.

Delen:

Reacties


Geri - 22/05/2010 13:21

Ik zal eens op mijn gemak alles op dit vernieuwde blog gaan bekijken. Het ziet er erg mooi uit op het eerste gezicht.
ik ben een jarenlange lezer van het allochtonenblog en ga het nieuwe blog zeker volgen (keigoeie naam trouwens!!!!)
Gefeliciteerd met het nieuwe blog en succes!
Geri