Khadija Arib: " Ik wil blijven opkomen voor de rechten van vrouwen, jongeren en kinderen"

In opinie op 06-06-2010 | 22:44

In aanloop naar de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonie en Maroc.Nl korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Khadija Arib staat 30e op de kandidatenlijst van de PvdA. Ze heeft sociologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd.

a. Waarom moeten we op uw partij stemmen?
Omdat de PvdA de partij is die mensen ongeacht hun afkomst, sociale status gelijke kansen biedt zich te ontwikkelen en te emanciperen. Dat heeft de partij gedaan waar het gaat om arbeiders en vrouwen en dat doet ze nu waar het gaat om mensen met een andere etnische of religieuze achtergrond. Iedereen telt mee, niemand wordt aan zijn lot overgelaten en krijgt iedereen een eerlijke kans.

b. Waarom moeten we op u stemmen?
Ik wil mij blijven inzetten voor mensen die niet vanzelfsprekend een toegang hebben tot de politiek om voor zichzelf te lobbyen. Dat zijn vaak vrouwen en kinderen die mishandeld zijn, misbruikt of verwaarloosd worden. Nog steeds worden vrouwen uit andere landen als slaven Nederland binnengehaald en in de prostitutie uitgebuit. Ik wil mijn inzet om vrouwenhandel en loverboys te bestrijden voortzetten. Ik wil me blijven inzetten voor vrouwen die mishandeld, vernederd worden en vrouwen en kinderen die in landen van herkomst worden achtergelaten. Zij verdienen alle hulp en steun en de Nederlandse overheid moet zich meer actiever inzetten om deze groep te helpen en te ondersteunen.
Kinderen, jongeren en hun ouders die klachten hebben over de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, jeugdinrichtingen, onderwijs en andere particuliere en overheidsinstellingen, kunnen eindelijk bij een kinderombudsman terecht. Ik heb tien jaar hieraan gewerkt. Mijn initiatiefwetsvoorstel voor het instellen van een Kinderombudsman is eindelijk door de Tweede Kamer aangenomen en 15 juni aanstaande ga ik het in de eerste kamer verdedigen. Kinderrechten horen in Nederland beschermd te worden. Daar gaat de Kinderombudsman voor zorgen! Ik hoop dat de Kinderombudsman op 20 november 2010, de dag van kinderrechten, wordt geïnstalleerd. 

c. Wat hoopt u de komende 4 jaar te bereiken?
Ik wil verder werken aan de onderwerpen die mij raken: gelijke kansen voor iedereen, achterstanden wegwerken die nog steeds bestaan bij allochtone bevolkingsgroepen, opkomen voor de rechten van vrouwen, jongeren en kinderen.
Ik wil verder gaan met het onderwerp dat ik op de politieke agenda heb gezet namelijk de babysterfte. Nederland kent nog steeds een hoge babysterfte van Europa. Nog steeds sterven onnodig honderden baby’s per jaar waaronder veel allochtone baby’s. Dit hoort niet in beschaafd land als Nederland. Niet alle zwangere vrouwen hebben een gelijke toegang tot de zorg en kinderen van vrouwen uit een lage sociaal-economische klasse en allochtone vrouwen staan al vóór de geboorte op een achterstand wat betreft hun gezondheid in de rest van hun leven. Iedere vrouw in Nederland moet op een veilige manier kunnen bevallen en de juiste zorg krijgen. Daar ga ik me zoals de afgelopen jaren voor inzetten.

d. Waarop moet bezuinigd worden?
Er moet bezuinigd worden, maar de PvdA wil geen snelle en kille bezuiniging. Lagere en middeninkomens moeten worden ontzien. De PvdA wil meer doen met minder geld door dingen anders te organiseren, niet door de lasten naar mensen met lage inkomens te verschuiven en ze meer te laten betalen.
De PvdA wil zorgkosten terugdringen door inkomens van medisch specialisten en apothekers (die verdienen tonnen per jaar!) te verlagen en de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken. Dat levert op termijn rond de 1,5 miljard euro op.
Een belastingverlaging voor lage inkomens moet arbeid goedkoper maken, en daarmee de werkgelegenheid verhogen. Dat is ook het doel van extra investeringen in het onderwijs. De hogere werkgelegenheid levert uiteindelijk meer belastinginkomsten op, en dringt het houdbaarheidstekort met circa 6 miljard terug.
De aanpak van het zogenoemde scheefwonen levert zo’n 2,8 miljard op en kent twee onderdelen. De PvdA wil dat de huren van mensen met inkomens boven de 40.000 euro sneller stijgen dan de huren onder die inkomensgrens. Ook kunnen huurprijzen van woningen vanaf het middensegment sterker stijgen dan nu het geval is.   

Hieronder enkele stellingen uit Stemadvies Nieuwe Nederlanders (STANN). Kunt u hierop reageren met: helemaal eens, eens, neutraal, oneens en helemaal oneens.

1. Turkije kan nooit lid worden van de EU
Oneens

2. Zolang Hamas weigert om de staat Israël te erkennen en geweld af te zweren, kan Nederland geen directe contacten met Hamas aangaan.
Oneens

3. De overheid is neutraal. Daarom mag geen enkele vrouw in overheidsdienst een hoofddoek dragen
Helemaal oneens

4. Iedereen moet kunnen zeggen en tekenen wat hij wil. De overheid (OM) moet zich zeer terughoudend opstellen als het om de vrijheid van meningsuiting gaat.
Eens

5. Godslastering moet strafbaar blijven volgens de Nederlandse wet.
Neutraal

6. De overheid moet actief streven naar gemengde basisscholen en zwarte scholen tegengaan.
helemaal eens

7. Iedereen moet kunnen trouwen met wie hij of zij wil. Dat betekent geen dwang door familie, maar ook geen beperkingen voor huwelijksmigranten.
Helemaal eens

8. Het hebben van een dubbele nationaliteit van allochtonen is niet schadelijk voor hun integratie in Nederland.
Helemaal eens.

9. Aparte inburgeringcursus voor vrouwen moet mogelijk zijn om meer vrouwen deel te laten nemen.
Waar het niet anders kan. Eens

Op welke website, weblog en/of op twitteraccount kunnen we meer informatie over u vinden?

www.khadija-arib.com of via de website van de PvdA
 

Republiek Allochtonie zal de komende weken veel aandacht besteden aan de verkiezingen. Deze berichten treft u in de categorie politiek of met de tag #tk2010. Portretten van kandidaten vindt u via de tag kandidaat


Meer over #tk2010, kandidaat, pvda, verkiezingen.

Delen: