Kennisplatform Integratie & Samenleving van start

In opinie op 05-01-2015 | 11:54

Kennisplatform Integratie & Samenleving vormt de komende jaren een nieuw programma op het terrein van integratievraagstukken in Nederland. Het stimuleert en faciliteert het actuele debat en biedt concrete handvatten voor vragen van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financiert dit programma, dat vanaf dit jaar door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie wordt uitgevoerd. Voorheen fungeerde Forum als kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken.

Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie willen het Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige kennisfunctie op het gebied van integratie. Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut: “Met dit programma willen wij bijdragen aan de onderbouwing van het beleid, de praktijk en het maatschappelijk debat. Integratie is een bijzonder actueel en urgent thema waar wij graag samen met Movisie een bijdrage aan leveren.”

Inhoudelijke vragen

Het programma kent vier hoofdthema’s: nieuwe migratie, sociale stabiliteit, inclusie en toegankelijkheid, en participatie. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving voert onderzoek uit binnen deze thema’s en adviseert professionals, maatschappelijke organisaties, overheden, migrantenorganisaties en bedrijven. Het platform wil antwoord geven op vragen als: hoe leiden gemeenten de integratie van nieuwe migranten in goede banen? Wat heeft een organisatie nodig om een succesvol diversiteitsbeleid te voeren? En: welke praktijkvoorbeelden dragen bij aan een inclusieve en stabiele samenleving?

Tweerichtingsverkeer
Bij het kennisplatform is geen sprake van eenrichtingsverkeer. Boutellier: “Het programma heeft een portaalfunctie, waarin we – onder andere via de website – contacten onderhouden met de doelgroepen van het programma. Zij kunnen vragen stellen en relevante onderwerpen melden. We verwijzen door, geven kort en krachtig antwoord of besluiten tot een breder of diepgaander onderzoek naar de binnengekomen vraag.”

Website
Maak alvast kennis met het nieuwe programma via de tijdelijke website www.kis.nl. In het voorjaar van 2015 wordt een uitgebreide versie gelanceerd waar bovendien de portaalfunctie een meer prominente rol krijgt.

Bron: Kis

Lees ook:

Functies van Forum worden overgenomen door Verwey Jonker en Movisie

Einde voor Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over forum, Kennisplatform Integratie & Samenleving, kis, movisie, verwey jonker.

Delen: