Kennismigranten zijn - nu nog - van harte welkom

In opinie door Floris Meijer op 24-01-2011 | 18:39

Nederland versoepelde in 2004 de regeling om kennismigranten van buiten de EU toe te laten. Deze kenniswerkers zijn voor veel bedrijven in Nederland onmisbaar voor de continuïteit en innovatie op het gebied van Research & Development (R & D). Als het huidige kabinet onder druk van gedoogpartner PVV ervoor zou kiezen deze regeling terug te draaien zou dat de Nederlandse economie dan ook flinke schade opleveren. Nederland hoeft hiervoor alleen maar een blik te werpen op noorderbuur Denemarken, waar populisme het won van economische belangen.

Tekst: Floris Meijer

Van het totaal aantal verblijfsvergunningen dat van januari tot december 2010 werd verstrekt (ca. 52.000), ging iets meer dan tien procent naar kennismigranten. De laatste jaren zijn de kennismigranten die naar Nederland komen voornamelijk afkomstig uit landen als de Verenigde Staten en opkomende economieën als de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China) en Nigeria. Het gaat dan voornamelijk om technisch geschoolde arbeiders - niet zelden werkzaam voor universiteiten en technologie-instituten als TNO -, maar ook in de culturele sector zijn steeds vaker kennismigranten werkzaam.

Inkomenseis
Ondanks protesten van partijen die voorstander zijn van strenge immigratiewetten, kent Nederland sinds 2004 een verruimde regeling ten aanzien van de toelating van hooggeschoolde kennismigranten. Sindsdien kan een werkgever met wat inspanning binnen 30 dagen een kenniswerker naar Nederland halen. Er is alleen een inkomenseis van minimaal 50.000 euro bruto op jaarbasis van kracht. Voor werknemers onder de 30 geldt een eis van 30.000 euro. Dankzij een fiscale regeling betaalt de werkgever slechts belasting over 70% van het salaris, waardoor buitenlandse kenniswerkers vaak een stuk goedkoper zijn dan Nederlanders. In 2009 werd slechts 2% van de kennismigranten die een verblijfsvergunning (VVR) hadden aangevraagd afgewezen.

Het huidige kabinet van VVD en CDA houdt tot nu toe de deur nog open voor de economisch gewilde kenniswerkers. Maar geluiden van protest afkomstig van de PVV zijn ook hoorbaar. Zo probeerde de partij het voor elkaar te krijgen dat kennismigranten uit landen met een aanzienlijke moslimbevolking (Saoedi-Arabië, Nigeria, Pakistan) kunnen worden geweerd. Ook wilde de PVV dat er een extra opleidingseis zou worden ingevoerd. Economen wijzen erop dat een dergelijke verhoging van de drempel voor kenniswerkers zeer nadelig zou zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Denemarken
In Denemarken werd onder druk van (met name) de ultrarechtse ‘Deense PVV’ – de Dansk Folkeparti die sinds 2001 de regering eenzelfde gedoogsteun geeft als hier de partij van Wilders – strenge immigratiewetten ingevoerd, waarmee ook kenniswerkers buiten de deur konden worden gehouden. Als gevolg hiervan ontstond er een tekort aan hooggeschoolde arbeidskrachten en de krimp van de Deens economie in 2008 zou mede aan deze wetten te wijten zijn.* Voor Nederland is het dan ook te hopen dat de economische belangen het blijven winnen van de politieke.

* Inmiddels heeft de Deense overheid het immigratiebeleid aangepast en de wetten voor de toelating van kenniswerkers versoepeld.

Lees hier het blog 'De opmars van de kennismigrant' van Gijs Notté, directeur van RAVE-recruitment. 

Lees ook: Kennismigrant hoeft geen Nederlands te beheersen om een Amsterdammer te zijn.


Meer over Dansk Folkeparti, Floris Meijer, Kennismigranten, kenniswerkers, PVV.

Delen: