Kennismigrant vindt Nederland met moeite

In opinie op 01-03-2012 | 08:41

De regeling die bedoeld was om hoogopgeleide kennismigranten zelfstandig naar Nederland te lokken, blijkt niet zo effectief, maar wordt toch verlengd en uitgebreid. Dat schrijft minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel aan de Tweede Kamer. De minister verwacht dat het aantal deelnemers in de komende jaren zal groeien.

De regeling is bedoeld voor buitenlanders die zijn afgestudeerd of gepromoveerd aan een van de 150 beste universiteiten ter wereld, of die een erkende opleiding aan een Nederlands instelling voor hoger onderwijs hebben afgerond. Zij kunnen een verblijfsvergunning voor een jaar krijgen om zelfstandig op zoek te gaan naar werk, of een eigen innovatief bedrijfje te starten. De regeling bestaat naast de Kennismigrantenregeling, die het voor werkgevers mogelijk maakt hoogopgeleid personeel in loondienst aan te nemen.

Met de regeling moesten vijfhonderd kennismigranten naar Nederland worden gehaald, maar in de jaren 2009 en 2010 kregen slechts 198 hoogopgeleiden een verblijfsvergunning op basis van de regeling. Dat blijkt uit een evaluatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarvan lukte het maar 29 om daadwerkelijk een baan te vinden. Hoeveel hoogopgeleiden die in 2010 een verblijfsvergunning verleend kregen daadwerkelijk een baan gevonden hadden, kan de IND nog niet zeggen.

De onderzoekers verklaren de cijfers door de onbekendheid van de regeling en omdat er nog altijd een werkvergunning nodig is. Ook de economische crisis en het te weinig promoten van Nederland als vestigingsland worden door de IND als oorzaken genoemd.

De IND zal de informatie over de regeling verbeteren, om de bekendheid te vergroten. Minister Leers verhoogt op zijn beurt het aantal topuniversiteiten waarvan afstudeerders en promovenda in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning naar 200. De regeling wordt met twee jaar verlengd.

Bron: SC Online

 


Meer over immigratie, ind, kennismigrant, leers.

Delen: