Kamervragen over de 65.000 spookasielzoekers van Teeven.

In opinie door Flip van Dyke op 05-01-2015 | 07:00

Tekst: Flip van Dyke

Kamerlid Joël Voordewind (CU) stelde afgelopen week Kamervragen aan Teeven met o.a. de vraag of het gebruikelijk is om een jaarprognose te maken gebaseerd op twee maanden. Voordewind doelde op Teeven zijn voorspelling in mei dat er 65.000 asielzoekers naar ons land zouden komen afgelopen jaar.

In dit artikel een nauwgezette reconstructie van de gebeurtenissen van mei vorig jaar met de onweerlegbare conclusie dat Teeven toen loog en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doet.

Nu ik het nog eens zo precies mogelijk chronologisch op een rijtje heb gezet is de onzin van Teeven nog groter dan dat ik dacht. Het is in ieder ook veel erger dan dat Voordewind denkt.

Overzicht belangrijke data en feiten:

Vrijdag 2-5-2014 (week 18) brief Teeven aan TK: Asielzoekers in april van Eritreeërs gestegen naar 1.000 (let op: dus de hele maand april niet per week). Totaal asielzoekers 2.500 maand april (dat is 600 per week). Zie dit plaatje uit de brief.

Woensdag 14-5-2014 (week 20) Teeven bij Kockelmann in Eén op Eén. Luister bijvoorbeeld alleen maar naar de eerste minuut. Lekker vet aangezet door Kockelmann en dat wordt bevestigt door Teeven. Teeven heeft het over nagenoeg 1000 asielzoekers per week in de laatste weken van april en gaat vervolgens lekker extrapoleren (voorbeeld: vorige week 500, deze week 1000 dus volgende week 1.500 enzovoort) naar 65.000.

Donderdag 15 mei (week 20): Plenair Kamerdebat. Teeven: ‘In de eerste dagen van mei zitten we op een aantal van nagenoeg 1.000 per week, over de laatste drie weken. (…) Het is geen paniekvoetbal, maar de kille constatering van instroomcijfers.(…) ‘Deze week is er waarschijnlijk een nog hogere instroom dan 1.000, waardoor je uiteindelijk op het aantal van 65.000 asielzoekers zult uitkomen.’

Maandag 19 mei (week 21) Brief Teeven Tweede Kamer: ‘Hoewel de instroomcijfers van week 20 nog niet definitief zijn vastgesteld, is wel duidelijk dat het aantal van 1000 asielaanvragen in die week is overschreden.’ Teeven vermeldt ook in zijn brief dat er wel eens vaker een piek van Eritreeërs is geweest naar andere landen.

Analyse van de asielinstroom t/m week 19 In de brief van Teeven van 19 mei staat dit plaatje: (hier een kalender voor de weken)

De belangrijkste weken heb ik uitvergroot en weken en aantallen toegevoegd: detail_brief_teeven 3

De getallen zijn schattingen met het blote oog want er is wel de grafiek, maar geen getallen.

Tot en met week 16 (eindigend op 20 april) is er vrij weinig aan de hand. Een lichte stijging maar dat kan je verwachten als het weer wat beter wordt. Het aantal asielzoekers *) was in de weken 15 en 16 een 525-475 waarvan 125 Eritreeërs.

In week 17 –de laatste week van april- zien we een stijging van 475 naar 800 asielzoekers. Dat komt voornamelijk door Eritreeërs want hun aantal nieuwkomers stijgt naar 400.

In week 18 (3 dagen april en 4 dagen mei) loopt de totale instroom op naar 925 en dat komt ook door Eritreeërs want hun aantal stijgt naar net onder de 600.

Week 19 (5 t/m 11 mei) is een heel belangrijke week. Voor het eerst bereikte het aantal asielzoekers in een week de duizend en we zien een daling van het aantal Eritreeërs. Die is weliswaar klein, maar als je gaat extrapoleren…

Week 20 Teeven geeft op 15 mei aan dat het aantal van die week vermoedelijk boven de 1.000 uit zal komen (dat zou dan dus de tweede week worden met 1.000). De avond daarvoor had hij er met Kockelmann niet over. In ieder geval blijft voor de laatste twee weken van mei niet al te veel meer over want over de hele maand<> kwamen er 3.500. Week 18 (vier dagen mei) zeg 500, week 19 en 20 1.000 per week geeft samen 2.500. Dan hebben we 500 asielzoekers per week voor de laatste twee weken. Zo snel als dat het aantal asielzoekers steeg, zo snel daalde het weer.

Conclusies:

Concluderend over de weken t/m 19 –dat is dus t/m de week voordat Teeven op woensdag met zijn 65.000 aan kwam zetten:

-We zien minder stijging: in week 17 plus 350. In week 18 plus 125 en in week 19 plus 75. De stijging verliest dus duidelijk kracht. Dan ben ik benieuwd hoe die extrapolatie is berekend.

-Er is maar één week dat het aantal asielzoekers de 1.000 haalde en dat was de week voordat Teeven met zijn 65.000 kwam.

-Ondanks wat Teeven tot op de dag van vandaag beweert hadden we in april en mei dus geen duizend Eritreeërs per week. Teeven: ‘Maar de 65 duizend heb ik genoemd in relatie tot de enorme instroom van duizend per week Eritreeërs. Die we hadden in april en mei. En toen heb ik gezegd ‘als het in dit tempo doorgaat’. Totaal kwamen er in de negen weken van april, mei 3.000 Eritreeërs naar ons land. Dat is gemiddeld 350 per week en in geen een week waren het er 1.000. Teeven: ‘Ja, 65 duizend dat was reëel als je er duizend per week had in april en in mei.’ Je had er geen 1.000 per week dus het was sowieso niet reëel. Ook totaal aantal asielzoekers dus niet. Teeven geeft hiermee dus impliciet toe dat zijn schatting niet reëel was.

Kan je nu helemaal niets met de cijfers zo als die werkelijk waren? Vergeleken met het jaar ervoor zie je duidelijke toename.

Een verdubbeling in de eerste 6-9 maanden. De maandcijfers publiceert het CBS binnen twee weken na afloop van een maand. Verdubbeling van 14.395 is geen 65.000, maar dat is het probleem: mensen zonder gevoel voor cijfers kan je van alles wijsmaken. Journalisten die schrijven over asiel- en migratiecijfers zijn absoluut niet gewend om zelf iets uit te zoeken. Kunnen ze ook niet want het zijn 100% alfa’s. Ze bellen de IND en de spindokters daar weten wel raad met dat soort journalisten. Natuurlijk kan je niets met drie weken stijging. Helemaal niet omdat asielzoekers vaak in golven komen, zoals Teeven zelf toegaf dat dat het geval is in het geval van Eritreeërs.

Het totaal misplaatste alarm van Teeven heeft zijn uitwerking niet gemist. In een afgelopen dinsdag verschenen onderzoek van het SCP staat dat er sprake is van een verdubbeling van het aantal mensen dat zich zorgen maakt over immigratie en integratie. Wat is de bijdrage van Teeven daarin en hoeveel economische schade heeft dat opgeleverd? Want dat er schade is door een verminderd consumentenvertrouwen lijkt mij evident.

Het is niet voor het eerst dat we een winter hebben. Dat maakt het onbegrijpelijk dat het weer een argument is waarom zijn 65.000 niet klopt. Dat was dan toch in de berekening meegenomen? Bovendien zou ook zonder de eventuele winterinvloeden het aantal asielzoekers vorig jaar ruim onder de helft van 65.000 zijn uitgekomen.

Kamervragen

Dit zijn de Kamervragen van Voordewind.

Uit bovenstaande reconstructie blijkt dat het allemaal nog veel erger is dan dat Voordewind dacht dat het was: geen twee maanden stijging, maar slechts drie weken en dat Teeven al in mei de Kamer verkeerd voorlichte. Dat Teeven dat blijft doen tot op de dag van vandaag maakt het allemaal nog veel erger. Er blijft geen geld over want COA heeft enorme contracten afgesloten om asielzoekers te huisvesten die niet kwamen. Een overzicht vragen van wanneer welke contracten, voor hoeveel mensen, er zijn afgesloten en eventueel beëindigd, zou duidelijkheid kunnen geven.

De informatievoorziening naar de Kamer is niet alleen op dit punt zeer slecht. Het is mij al jaren een doorn in het oog. Niet alleen voor wat betreft asiel, ook regulier is een ramp. De Kamer zou eens een onderzoek moeten instellen of een instituut als de Algemene Rekenkamer daartoe opdracht moeten geven.

Mijn artikelen over Teeven sinds mei:

Over de onzin van Teeven heb ik veel artikelen geschreven de afgelopen tijd. Op 20 mei al kwam ik met dit artikel waarin ik al precies schetste wat er fout was aan Teeven. Dat was trouwens het derde artikel die maand. Ondanks dat het CBS in juli met cijfers kwam over de verdubbeling van het aantal asielzoekers werd de pers niet wakker. Ook in de maanden erna bleef het stil. Ja rampverhalen over asielzoekerscentra, maar dat ook daar de laatste maanden van vorig jaar de sterke groei uit was ontging de pers. Ook in de maanden erna bleef de pers in collectieve winterslaap.

Ik bleef wel schrijven. De asielcijfers van 12 december van het CBS trokken geen aandacht. Op 19 december kwam ik met dit artikel waarin ik de cijfers van het CBS analyseerde en ook die van het COA. Op dezelfde dag kwam Teeven met een brief waarin hij zei dat het aantal asielaanvragen was gedaald, maar dat kwam door de winter. Niemand reageerde op de brief totdat ik twee dagen later ’s avonds met een artikel kwam over de brief dat de aandacht trok van een redacteur van Trouw en verscheen er een artikel op 22 december in de krant. Pas op dat moment werd het voor Nederland duidelijk dat dat de 65.000 van Teeven bij lange na niet gehaald zou worden dit jaar. Meer dan zeven maanden nadat de kletspraat werd geproduceerd.

*) In de brief staat asielinstroom. Dat is dus inclusief tweede en eventueel verdere vervolgaanvragen. 

Flip van Dyke is migratieonderzoeker en factchecker. Dit is zijn website en dit zijn twitteradres. Meer stukken van Flip van Dyke op Republiek Allochtonië hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over Asiel, asielverzoeken, asielzoekers, COA, Eritreeërs, flip van dyke, ind, Syrië, Teeven, vluchtelingen.

Delen: