Kabinet wil hoge werkloosheid niet-westerse jongeren aanpakken

In opinie op 31-03-2015 | 18:24

Het kabinet gaat meer aandacht besteden aan de jeugdwerkloosheid onder niet-westerse jongeren die met 24 procent een stuk hoger ligt dan de 11 procent onder alle Nederlandse jongeren. Van de migrantenjongeren zonder diploma is zelfs 30 procent werkeloos.
Waar premier Mark Rutte eerder verklaarde dat hij discriminatie "niet kan oplossen", ziet minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wel een belangrijke taak weggelegd voor de overheid om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Jet Bussemaker (Onderwijs) gaan met honderd werkgevers afspraken maken om jongeren zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Ze nemen hierbij de adviezen over van Mirjam Sterk, die vandaag haar laatste dag heeft als 'ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid'.

Werkloze migrantenjongeren krijgen in de komende jaren op advies van Mirjam Sterk extra aandacht. Zo komt er een buurtgerichte aanpak om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken. Ook zijn er afspraken gemaakt met wethouders in Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden en Zaanstad om de kans op werk voor deze groep te vergroten.
In sommige van deze steden, zoals in Amsterdam, waar bijna de helft van de jongeren van Marokkaanse herkomst werkloos is, is geen sprake van een specifieke aanpak van de werkloosheid onder migrantenjongeren

De werkloosheid onder migrantenjongeren zonder startkwalificatie is, ondanks de dalende jeugdwerkloosheid, nog steeds hoog: 30% . Oorzaak is vaak een opeenstapeling van problemen in een aantal stedelijke buurten en wijken. Vooral jongeren zonder startkwalificatie, een afgeronde opleiding op ten minste mbo 2-niveau, hebben het zwaar. Zij zijn twee keer zo vaak werkloos als jongeren die wel een startkwalificatie hebben. Daarom komt er extra inzet op een actieve bemiddeling naar werk, juist voor kwetsbare jongeren in wijken waar veel problemen samenkomen. Het MBO-investeringsfonds, dat cofinanciering tussen scholen en bedrijven mogelijk maakt voor innovatie, wordt ingezet om ondernemers aan te sporen stages en leerbanen te creëren voor kwetsbare jongeren.Met de nieuwe aanpak van het kabinet zijn de afgelopen twee jaar effect gehad. Ongeveer 23.000 jongeren hebben een baan, leerwerkplek of stage gekregen bij een werkgever. Daarnaast zijn nog eens 9000 jongeren voorbereid op een opleiding of werk.

Discriminatie

Wanneer werkgevers zich schuldig maken aan discriminatie op de arbeidsmarkt, moet de overheid daar hard tegen optreden. Dat verklaart minister Asscher in een vraaggesprek met NU.nl.

"Ik heb helemaal niks met slachtofferschap, maar de overheid heeft hier wel een hele belangrijke taak. De taak om mensen bij elkaar te brengen, zorgen dat je een stage vindt, te helpen dat je een eerste kans krijgt", aldus Asscher.

"De overheid moet ook hard zijn tegen discriminatie. Als dat voorkomt, en het wordt aangetoond, betekent dat dat bedrijven niet meer voor de overheid mogen werken."

Bronnen: Volkskrant en ministerie van Sociale Zaken

Meer over wekloosheid op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over asscher, discriminatie, jeugdwerkloosheid, kabinet, werkloosheid.

Delen: