Kabinet bevordert obsessie met sociaal-culturele verschillen

In opinie op 09-03-2012 | 15:37

De Amsterdamse wethouder Andree van Es heeft deze week in een speech fel uitgehaald naar het kabinet. Ze deed dat tijdens de opening van Integrating Cities, een grote conferentie over integratie in Europese steden die deze week in Amsterdam plaats vond.

Van Es veroordeelt het initiatief voor het meldpunt Oosteuropeanen van de PVV en het boerkaverbod dat de Nederlandse overheid wil invoeren. Het zijn volgens de GroenLinks wethouder symptomen van een verlangen naar veiligheid, dat wordt veroorzaakt door het tempo waarin onze samenleving verandert.

Van Es verwijst hierbij naar de socioloog Zygmund Bouman die de geschiedenis beschrijft als een slinger die beweegt tussen veiligheid en vrijheid.
Beiden zijn van cruciaal belang waarden in het menselijk leven, maar ze zijn moeilijk te verzoenen. Veiligheid zonder vrijheid brengt slavernij. Vrijheid zonder veiligheid brengt chaos en onzekerheid. De vraag is hoe we de veiligheid kunnen verhogen en tegelijkertijd vrijheid kunnen garanderen.

De Nederlandse overheid laat zich volgens Van Es in gijzeling nemen door angst en het misverstand dat meer zekerheid kan worden bereikt door het creëren van strengere sociaal-culturele regels. Het kabinet bevordert hiermee een obsessie met sociaal-culturele verschillen en komt met voorstellen die de vrijheid van burgers schenden.

Andree van Es maakt zich zorgen over jonge generaties in Amsterdam steeds meer het gevoel krijgen dat ze er nooit bij zullen horen, hoe hard ze het ook proberen.

We kunnen volgens Van Es migratie niet voorkomen, maar tegelijkertijd ook niet ontkennen dat met de komst van nieuwe burgers, nieuwe problemen ontstaan. Het verdedigen van een multiculturele samenleving mag volgens haar geen excuus zijn om problemen te ontkennen. Ze noemt in dit verband gebrekkige taalbeheersing, de beperkte economische afhankelijkheid van Turkse en Marokkaanse vrouwen en de botsing van levensstijlen in de publieke ruimte.

Van Es roept in verband met dit laatste punt op niet onverschillig te blijven, maar over uitingen van religie te praten in de publieke sfeer, of het nu gaat over mannen die weigeren een vrouw de hand te schudden, over een gebedsruimte op een school, over de vrijheid van homoseksuelen of de gelijkheid van mannen en vrouwen. Ze pleit voor stedelijk burgerschap, het organiseren van debat, het openen van netwerken en het creëren van rolmodellen.

De volledige tekst van Andree van Es is hier (pdf) te lezen.

 


Meer over andree van es, groenlinks, integratie, kabinet, pvv.

Delen: