Joost Niemöller jokt weer over de migratie

In opinie door Leo Lucassen op 01-09-2012 | 08:32

Het was even een leuk propaganda offensiefje afgelopen woensdag bij de Dagelijkse Standaard als opwarmertje voor het immigratiedebat dat die avond in De Balie zou worden gehouden. Dat debat ging over de boeken Het immigratietaboe van Joost Niemöller en Winnaars en Verliezers van Leo en Jan Lucassen.
Door Flip van Dyke. Dit artikel staat ook op zijn eigen website en op die van de Dagelijkse Standaard.

(hier en hier)

In dit artikel noemt Floris van de Berg in het begin mijn eerste artikel dat ik geschreven heb als kritiek op het boek van Joost Niemöller (ik schrijf overigens niet vanuit GroenLinks). Vervolgens gaat het hele verhaal van Van der Berg helemaal niet over mijn kritiek op Niemöller, maar over heel andere zaken. Een stropop dus.

Degene die mij van repliek zou moeten dienen is natuurlijk Joost Niemöller zelf en die schreef het tweede artikel. Het merkwaardige is dat hij veel punten aanhaalt waarop ik kritiek heb, maar niet ingaat op mijn kritiek. Laten we de argumenten eens bekijken. Enkele zijn nieuw, andere oud.

Niemöller heeft kritiek op Jan en Leo Lucassen:
 
Wat de gebroeders Lucassen vervolgens ook doen is het debunken van het feit dat er sprake is van massa-immigratie. Uit het gegeven dat er nu zo’n twee miljoen niet-westerse allochtonen in Nederland wonen, kun je volgens mij met gemak afleiden dat er op zijn minst massa-immigratie is geweest. Maar de broers Lucassen passen hun eigen berekening toe. Ze stellen dat je van de immigratie de emigratie af moet trekken, en daartoe nemen ze drie jaartallen: 1995, 2000 en 2009. Waar de keuze van juist die jaartallen op gebaseerd is, blijkt nergens uit. Ze komen dan na het vergelijken van de emigratie en de immigratie tot de conclusie dat er nauwelijks immigratie plaatsvindt.

De broers Lucassen ontkennen helemaal niet dat er sprake is geweest van een ‘massa-immigratie’ (of hoe je het ook wilt noemen). Ze plaatsen het in een historisch perspectief en schrijven over de veranderingen. Dan zegt Niemöller vervolgens dat er op zijn minst sprake is geweest van massa-immigratie (cursiveringen FvD). Now we are talking, zou ik in eerste instantie zeggen: Niemöller laat nu voor het eerst een kier open om te bezien of die massa-immigratie er misschien toch niet meer is. IJdele hoop zoals wij verderop zullen zien.

Wat de Lucassen’s o.a. doen op blz. 37 van hun boek is naast elkaar de jaren 1995, 2000 en 2009 zetten en daarvan geven ze de aantallen immigratie en emigratie van verschillende groepen geboortelanden. Wat is daar mis mee? Niets, maar Niemöller suggereert dat er wel degelijk wat mis mee is. Dan ga je dat onderzoeken zou ik zeggen, maar niet ‘onderzoeksjournalist’ Niemöller. Ik heb daarom de tabel van Lucassen’s, gedeeltelijk 1), gereconstrueerd, met als extraatje de voorlopige cijfers van 2010 en 2011 erbij. Ik zie absoluut niet waarom ze niet 1995 (het eerste jaar van de tabel), 2000 en 2009 (het laatste jaar) zouden mogen nemen. Er is geen enkele sprake van data mining: 2000 was een topjaar van de immigratie voor 2002 en 2009 was een top de afgelopen 10 jaar. Waarom niet alle jaren laten zien? Het is maar pocketboekje. Drie jaren passen precies. Het is dus een onterechte verdachtmaking van Niemöller.

Nu is dat natuurlijk onzin. Om het immigratie-effect van Nederland te bekijken moet je kijken hoezeer de Nederlandse bevolking verandert, in demografisch, etnisch en economisch opzicht. Met andere woorden: Gaan er meer hoger opgeleiden binnen dan er weggaan? Verandert de etnische samenstelling? Komen er werklozen binnen en gaan er werkenden uit? Daarom kom ik in mijn boek tot de conclusie dat je als het ware immigranten en emigranten beter bij elkaar kunt optellen, want samen vormen ze de grote ‘veranderslag’ die er in Nederland plaats vindt. Nederland wordt steeds minder Nederland. Dat laat zich alleen al in demografisch opzicht snel aflezen aan de staatjes van het CBS. Bijvoorbeeld als er, anders dan de broers Lucassen doen, gekeken wordt naar een langere periode. Gisteren verscheen een nieuwe bijstelling van het CBS, waaruit dit weer afgeleid kon worden. Bekijk daarvoor ook het grafiekje van 2005 tot nu. Daarin zien we: Een gestaag stijgende immigratielijn. Een meer grillig verlopende emigratielijn. Ook grillig verloopt de lijn van de bevolkingsgroei. De constante lijn is die van de stijgende immigratie. Ook bij CBS grafiekjes over een langere periode, bijvoorbeeld vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, zien we deze gestaag stijgende lijn. En de voorspellingen van demografen zijn steevast dat die lijn blijft stijgen

Die grafiek gaat over de totale migratie. Dus helemaal geen onderscheid. Het merkwaardige is dus dat hij precies doet wat hij Lucassen verwijt. Daar houdt het niet mee op: vergelijken vanaf 2005? Is dat lange termijn? Natuurlijk niet, dat is korte termijn. Het rare is dat in het zelfde document van het CBS ook grafieken staan vanaf 1980 over de immigratie, emigratie en migratiesaldo. Waarom die niet genomen? Dat de immigratie gestegen is zal niemand ontkennen (ik ook niet ondanks dat Niemöller dat beweert). Belangrijk voor het saldo is dan te kijken naar wat de emigratie heeft gedaan. Die is enorm gestegen zoals we kunnen zien en dat betekent dat het migratiesaldo, ondanks pieken en dalen, helemaal niet is gestegen op de langere termijn.

Uit die cijfers concludeert Niemöller dat Nederland minder Nederlands is geworden? Immigratie en emigratie moet je bij elkaar tellen? Dat is zijn weerwoord tegen de broers Lucassen? Te zot voor woorden.

Maar waarom doet Niemöller dat? Waarom vermijdt hij die echte lange termijncijfers van het CBS? Niemöller wil niet dat de cijfers over de emigratie van deze eeuw duidelijk worden. Daarom het plaatje vanaf 2005 want dan kan hij schrijven ‘een grillig verloop’ naast ‘gestaag stijgende lijn’. Dat is ook de reden dat hij in zijn boek verwijst naar cijfers die gaan over de vorige eeuw (zie punt 6 van mijn artikel waarin deze grafiek) en laat hij de cijfers van deze eeuw weg. Als je nu werkelijk iets informatiefs wilt doen, naar mijn mening, dan maak je bijvoorbeeld een plaatje als deze:

 

Bron: CBS

Hier zijn van de herkomstgroepen immigratie en emigratie van elkaar afgetrokken. Bijvoorbeeld in 2010 immigreerden er 56.243 niet-westerse allochtonen en emigreerden er 42.720. Het saldo was dus 13.623 (afgerond 14 duizend). Dan is het toch absurd om te beweren dat je die 56.243 en 42.720 bij elkaar op moet tellen? Dat Nederland in 2010 met bijna 100.000 mensen minder Nederlands is geworden alleen al door niet-westerse allochtonen? (ik heb ook nog een figuur gemaakt met de immigratie en emigratie vanaf 2005.)
De rode lijn is het totale saldo en die komt overeen met het al eerder gelinkte figuur van het CBS over het migratiesaldo.

Is de enige constante lijn die van de immigratie? Wel als je kijkt naar de korte termijn. Bij de lange termijn plaatjes zie je zelfs dat de emigratie nog constanter omhoog gaat. En is het nu zo dat demografen zeggen dat de immigratie maar blijft stijgen? Geen serieuze demograaf zal dat beweren. Kijk maar naar wat de demografen van het CBS –waaronder de beste van Nederland- in het figuur van de immigratie laten zien over de toekomst: geen stijging en dat kan je ook zien in hun prognosecijfers: de immigratie blijft –historisch- hoog, tussen de 150.000 en 160.000, en dat geldt ook voor de emigratie: tussen de 130.000 en 140.000.

Maar wie komen en wie gaan? Hierover bestaan de nodige onderzoeken, waaruit we kunnen concluderen dat het eerder de lager opgeleiden zijn die de Nederlandse verzorgingsstaat binnen komen en dat het de hoger opgeleiden zijn die de Nederlandse verzorgingsstaat uitgaan. Ik ga daar in mijn boek meer uitvoerig op in. Toegegeven: dit onderzoek is nog schaars en de cijfers van het CBS geven nauwelijks uitkomst, omdat men zich daarbij in het geval van immigratie slechts beperkt tot ‘land van herkomst’, en bij emigratie slechts de nationaliteit wordt meegeteld.

Oh ja, welke onderzoeken zijn dat dan? En geen onderzoeken graag uit de vorige eeuw, maar over de huidige migratie. In het boek ben ik ze niet tegengekomen, maar ik kan wat over het hoofd hebben gezien. Niemöller geeft toe dat de onderzoeken nog wat schaars zijn (en hier lijkt hij zich toch een beetje van mijn kritiek aan te trekken), maar in zijn boek is hij zeer expliciet: ‘Het blijken dan vooral hoger opgeleiden te zijn die emigreren, en de lager opgeleiden die immigreren’ (blz. 15, zie ook mijn artikel punt 2 en 3 ). Daar staat geen enkele nuancering bij en ik kan mij niet herinneren dat ik een nuancering van dit standpunt ben tegengekomen in het boek. Dus gaarne bladzijde(n).

Over zijn opmerking over de cijfers van het CBS begrijp ik niets. Het CBS geeft heel veel verschillende cijfers waarmee je kan kijken naar de migratie. Zie bijvoorbeeld dit artikel van mij of dit of dit.
Jazeker, ik zou graag een paar tabellen erbij willen hebben waarmee je beter kan zien wie er binnenkomen en wie er weg gaan, maar het is echt niet zo beperkt als Niemöller het doet voorkomen. Misschien is dat wel mede de reden van de gebrekkige onderbouwing van zijn stukken en boek.

Waar de broers Lucassen ook niet naar kijken, is naar de toekomst. Met de open grenzen in Europa, en de spectaculaire demografische groei in Afrika staan we hoogstwaarschijnlijk aan de vooravond van een nog ongekende immigratiegolf.

Borrelpraat. Ik heb al aangetoond dat Niemöller onzin vertelt over zijn constant stijgende immigratie. Over Afrika kom ik in een apart artikel terug.

Conclusie:
In zekere zin kan ik bewondering opbrengen voor Niemöller. Ik vind het knap hoe hij het voor elkaar krijgt om zoveel leugens te stoppen in zijn blog. Want dat het leugens zijn, en geen vergissingen, moet iedereen met mij eens zijn. Zeker als je mijn andere artikelen leest over het werk van Niemöller. Het is echter wel dit soort geschrijf die je ook volop in zijn boek tegenkomt.
Ik vind het zeer verontrustend dat zoveel mensen het verhaal van Niemöller voor zoete koek slikken. De ‘fouten’ die in dit verhaal staan zijn voor een ieder te ontdekken: middelbare schoolopleiding is voldoende. Even naar het CBS-artikel kijken met de grafiekjes en je haalt zo de fouten eruit. Waarom doet niemand dat?

Niemöller weigert zelf in te gaan op mijn kritiek. Ook Leo Lucassen haalde woensdagavond een aantal van mijn punten aan. Niemöller ging daar niet op in.
De truc van DS om mijn artikel in een ander artikel te noemen is veelzeggend. Als het allemaal zo makkelijk is te weerleggen waarom doet Niemöller dat dan niet?

Niemöller komt er mee weg omdat links Nederland zich nauwelijks in de problematiek verdiept. Als er een zielige asielzoeker is dan komt men overeind, maar zich nu eens echt verdiepen in de migratie komt maar heel weinig voor. aar heeft Niemöller gelijk in, maar als iemand zoals ik zich er wel in verdiept en met kritiek komt dan geeft hij niet thuis en noemt hij mij zelfs een trol. Makkelijk hé. Niemöller wil graag discussie, maar kan niet tegen kritiek.

Artikelen over Joost Niemöller:
Journalist Joost Niemöller schreef een stukje
Journalist Joost Niemöller schreef een boekje
Journalist Joost Niemöller schreef een boekje. Deel 2
Journalist Joost Niemöller schreef een boekje. Deel III
Niemöller reageert –niet- op kritiek op zijn boek Het Immigratietaboe.

) In de tabel van Lucassen’s staan ook Oost- en West-Europa vermeldt, maar die worden niet als totalen gegeven in de CBS-tabel. Dit zijn ze allemaal.


Meer over leo Lucassen, migratie, Niemöller.

Delen: