Joodse gemeenschap betaalt jaarlijks 8 ton aan beveiliging

In opinie op 25-08-2011 | 21:26

De Nederlands-Joodse gemeenschap geeft jaarlijks alleen al aan mankracht zes ton uit aan bescherming van haar leden en eigendommen tegen eventuele terroristische aanvallen. De overheid is zeer terughoudend in een tegemoetkoming van die kosten. Dat blijkt uit een artikel dat Esther Voet schreef voor het Nieuw-Israelitisch Weekblad.
In Amsterdam draagt het stadsdeel Zuid bij aan de beveiligingskosten. De Amsterdamse PvdA en VVD vinden dat het Rijk ook moet bijdragen. Of andere religieuze groepen ook beveiligingskosten maken is niet bekend.

Volgens het artikel in het NIW worden vrijwel alle officiële Joodse instanties in mindere of meerdere mate beveiligd. Dat geldt ook voor Joodse evenementen. Veel van die taken, zoals het beveiligen van sjoeldiensten, worden uitgevoerd door tientallen vrijwilligers en soms door professionals. Daarnaast worden er ook forse bedragen uitgegeven aan materiële vormen van beveiliging zoals camera’s, kogelwerend glas en beveiligingsmuren. Geschat wordt dat er door de joodse gemeenschap aan materiele kosten zo'n 200.000 euro per jaar wordt uitgegeven. De totale kosten komen daarmee op 800.000 euro per jaar.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) trok begin dit jaar aan de bel en zette de hoge beveiligingskosten op de Haagse agenda. Dat werd opgepikt door diverse partijen, van SP tot ChristenUnie.
Vorige maand liet minister Opstelten weten dat hij wel wil overleggen met de gemeenten, maar niet met Joodse instellingen. Ook is er nog geen budget beschikbaar. Verder zei de minister dat hij kijkt naar de mogelijkheden die het Stelsel Bewaken en Veiligheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding biedt om Joodse instellingen te beveiligen. Dat betekent alleen extra beveiliging van personen en objecten wanneer er sprake is van een acute dreiging. In het najaar van 2012 komt het kabinet met een begroting en concrete maatregelen.

Amsterdam
Het Amsterdamse stadsdeel Zuid heeft laten weten de komende vier jaar 140.000 euro per jaar te willen besteden aan de beveiliging van de Joodse instellingen omdat het stadsdeel vindt dat de overheid de veiligheid van al zijn burgers moet garanderen.
Ook de gemeente Amsterdam maakt zich onder leiding van burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) sterk voor financiële steun. De gemeenteraad heeft hem opgeroepen om, los van de bijdrage van Stadsdeel- Zuid, nog eens 200.000 euro vrij te maken voor de beveiliging van Joodse instellingen en niet-Joodse instellingen. Lees meer in het NIW

De Amsterdamse PvdA en de VVD willen dat het Rijk meebetaalt aan de beveiligingskosten van joodse instellingen. Het is de taak van de overheid om te garanderen dat kinderen veilig naar school kunnen en gelovigen veilig naar hun gebedshuizen stelt de PvdA in een persbericht. De partij dringt er bij het college op aan om afspraken met het Rijk te maken over een bijdrage in de beveiligingskosten van joodse maatschappelijke instellingen en heeft hierover vragen gesteld. Fractievoorzitter Frank de Wolf: "De Joodse gemeenschap draagt nu zelf de kosten om veilig naar school of Synagoge te kunnen, maar in eerste instantie hoort naast Amsterdam het Rijk bij te dragen. Het Rijk heeft hier echt een verantwoordelijkheid en de minister moet kiezen: of het Rijk gaat de instellingen zelf beveiligen of het gaat bijdragen aan de kosten"

VVD-fractievoorzitter Robert Flos op de site van zijn partij: “Het is teleurstellend dat driekwart jaar later nog geen goede afspraken met de Joodse instellingen zijn gemaakt over het meebetalen van 200.000 euro. Wij zullen erop aandringen dat dit alsnog spoedig gebeurt. Daarbij zou het niet alleen moeten gaan om een bijdrage van 200.000 euro voor 2011, maar juist ook om een structurele bijdrage aan de beveiligingskosten. Veiligheid is een kerntaak van de gemeente en daarom moet de gemeente haar (mede)verantwoordelijkheid nemen.”

Andere religies

Het is niet bekend of andere geloofsrichtingen ook bevelidingskosten maken. In december vorig jaar liet de UMMAO weten dat Amsterdamse moskeeen bedreigd werden. Bij drie Amsterdamse zouden volgens UMMAO-woordvoerder Zanzen moskeegangers 's nachts wacht lopen


Meer over antisemitisme, beveiliging, joden, joodse instellingen, moskeeen, pvda, synagoge, vvd.

Delen: