'Islamitische organisaties kruipen weer in hun schulp'

In opinie door Fouad Sidali op 20-10-2010 | 20:27

Dreiging van de Taliban om in Nederland aanslagen te plegen zou voor vertegenwoordigers van Nederlandse moslims aanleiding moeten zijn om in actie te komen. Dat schrijft Fouad Sidali.

Het is weer akelig stil rond islamitische organisaties. De jongste dreigingen van de Taliban om in Nederland aanslagen te plegen zouden voor vertegenwoordigers van Nederlandse moslims aanleiding moeten zijn om in actie te komen. Uiteraard in actie tegen de dreigende terreuraanslagen.

De Taliban zou Nederland een lesje willen leren voor de anti-islamton en het anti-islambeleid van de PVV. Een woordvoerder van de Taliban voegt er aan toe dat als er nadelige wetten voor moslims in Nederland komen dat de moslims dan in zowel binnen- als buitenland in actie zullen omen. Tsja…, weer zo’n figuur die denkt dat alle moslims in Nederland mee te krijgen. Omdat ik nog niets vernomen heb van de Nederlandse organisaties die zeggen de moslims te vertegenwoordigen voel ik me genoodzaakt om mijn mening maar te geven.

"Meneer de Taliban-woordvoerder, ik heb niets met PVV. Tegelijkertijd hou ik van mijn land en bepaal ik zelf wel wanneer en hoe ik in actie moet komen. In ieder geval nooit met geweld. We hebben hier in dit land het recht om te zeggen wat we willen zeggen. Tegelijkertijd heeft een ieder het recht om naar de rechter te stappen als iets hem of haar niet zint. Zo gaan we met elkaar om in mijn land. Bemoeit u zich vooral met uw eigen zaken. Overigens, s een van uw volgelingen, Jason W. bekeert tot de ware islam. De islam van naastenliefde en geweldloosheid. De islam die het mogelijk maakt om in een andere niet islamitische cultuur te kunnen leven. De islam die samen wil werken met andersdenkenden."

Ik hoor de lezer al hardop denken: "De Taliban leest JOOP niet en als je moslims wil bereiken dan moet je niet hier wezen". Een beetje gelijk heeft u wel. Aan de andere kant kom ik hier regelmatig mensen tegen die, overigens terecht, angst hebben bij dit soort uitspraken van die ongelovige Taliban. Voor die mensen doe ik het ook.

Zoals ik zijn er gelukkig nog zo’n miljoen vrome moslims die niets hebben met dit soort uitspraken van gewelddadige mensen die zich voordoen als de echte moslims. De realiteit leert ons dat er binnen die miljoen zo’n 200 geradicaliseerde moslims in ons land aanwezig zijn. Dat is de groep die we samen moeten aanpakken. Dat is de groep waar we samen tegen in actie moeten komen.

De realiteit leert ons jammer genoeg dat er ook racisten zijn. Volgens onderzoeksbureau Motivaction is 10 procent van de autochtone bevolking uitgesproken racistisch. Deze groep voelt zich superieur aan allochtonen en vindt dat Nederlanders zich niet moeten mengen met andere Nationaliteiten. De helft van de autochtone Nederlanders heeft een afkeer van moslims. In alle recente onderzoeken van het ministerie van BZK zien we een afname van moslim radicalisering en een groeiende afkeer binnen de islamitische gemeenschap tegen radicalisme en extremisme. Daarentegen zien we een groei van afkeer tegen moslims binnen de autochtone bevolking.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik me hier ook richt tot de autochtoon die niets moet hebben van moslims. Integratie, acceptatie is vallen en opstaan. Moslims moeten de kans krijgen maar moeten zich ook uitspreken vóór Nederland en haar verworven rechten. Ben Nederlander maak je druk om wat er in je land omgaat. Laat je niet gek maken door één of andere woordvoerder uit 'verwegistan'. En dit laatste geldt uiteraard voor de helft van onze bevolking die een afkeer heeft van moslims.

Mij maak je niet wijs dat de 1,4 miljoen PVV stemmers uitgesproken racist zijn. Er is meer waarom je op de PVV zou stemmen. Maar helaas, er zijn ook PVV-ers die racistisch zijn. En dat mag ook wel gezegd worden.

Zowel de 1 miljoen moslims als ook de 1,4 miljoen PVV stemmers moeten zich niet gek laten maken. Niet door de Taliban maar ook niet door de PVV.

Fouad Sidali is oud-wethouder van het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. Daarvoor was hij o.a. journalist en voorzitter van de SMN. Dit blog is eerder op joop.nl verschenen en met toestemming van Sidali ook op Republiek Allochtonie geplaatst. Hieronder een komisch filmpje van Ab en Sal die collecteren voor de taliban.

 


Meer over fouad sidali, islamitische organisaties, pvv, taliban.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 21/10/2010 18:29

Langzamerhand is dit verweer - Al Qaida en de Taliban zijn geen échte, vrome moslims, maar een piepkleine minderheid die de islam verkeerd begrijpt en misbruikt - zo versleten dat ik niet begrijp dat een intelligente man als Sidali er nog mee komt.

Het is al vaker opgemerkt: beide 'soorten' moslims beroepen zich op dezelfde heilige boeken, beiden noemen de profeet Mohammed een volmaakt gedragsvoorbeeld en beiden stellen dat de koran het ongeschapen en dus niet te veranderen woord van Allah is.

Laat de echte moslim opstaan!

Gelukkig voor ons (koeffaar) zijn er veel moslims die hun geloof in stilte beleven, de koran niet zo letterlijk nemen en de strikte gedragsregels niet zo fanatiek praktiseren. Aan vrome moslims heb ik als Nederlander geen behoefte. Voor westerse mensen en voor de vrede in westerse immigratielanden is de beste moslim de moslim die er weinig (of niks) meer aan doet.

Wat het racisme betreft, sluit ik me aan bij de vorige spreker. De islam is een geloof in een groot deel van de wereld, waar allerlei soorten mensen wonen, d.w.z. van diverse etniciteiten. Moslim zijn heeft dus niks met ras te maken en kritiek op de islam heeft ook niks met racisme te maken.

Ook nu weer vraag ik me af waarom een intelligent man als Sidali dit cliché napraat. Soms denk ik wel eens: volgens de doctrine word je als moslim geboren als je ouders islamieten zijn. Misschien zien moslims hun geloof als een onontkoombaar, aangeboren, onvervreemdbaar onderdeel van hun identiteit. De islam is een geloof waar je niet uit kan stappen. 'Ras' is dat ook, vandaar de overeenkomst die moslims zien en vandaar dan die vaak gehoorde denkfout.

Een andere verklaring is de mimetische begeerte, die je heel vaak ziet bij moslims. Racisme ligt in westerse democratieën heel gevoelig en als je er het slachtoffer van bent, krijg je veel aandacht en hulp van de overheid. Moslims zullen ook een graantje van dit argument willen meepikken.

Maar de enige die hier klaarheid kan scheppen, is de heer Siddali zelf.Antoine Berben - 21/10/2010 11:24

Dacht ik nu eens een betoog te gaan lezen dat helemaal uit mijn hart zou komen eindigt schrijver toch weer bij een voor mij geheel ander thema.
Het blijkt toch heel moeilijk te zijn om dat ene thema - racisme - ook eens niet bij vrijwel elk ander thema te betrekken. Een gemiste kans, zonde!