Islamitische organisaties en migrantenorganisaties veroordelen aanslagen in Brussel

In opinie op 22-03-2016 | 10:52

In Brussel zijn vanochtend in een vertrekhal van de luchthaven Zaventem en in metrostation Maalbeek minstens 26 mensen gedood door een terroristische aanslag.

Hieronder reacties van Nederlandse islamitische organisaties en migrantenorganisaties. Dit overzicht wordt geregeld geactualiseerd. Aanvullingen kunnen gemaild worden aan info@republiekallochtonie.nl.

UMMON: belangrijke rol voor moslimgemeenschap zelf

De Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) heeft met afschuw en verbijstering kennis genomen van de reeks brute aanslagen in Brussel. De UMMON schrijft in een persbericht: "Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en bekenden. Wij treuren ook mee met ons buurland België. Het niets ontziende geweld komt steeds dichter bij ons land. Wij roepen alle welwillende krachten op samen te werken om de voortdurende spiraal van geweld en bedreiging die deze extremisten veroorzaken te doorbreken en alert en waakzaam te zijn. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de moslimgemeenschap zelf."

In de moskeeën van de UMMON zal volgens de koepelorganisatie aanstaande vrijdag stil worden gestaan bij de directe en indirecte gevolgen van deze "laffe terreurdaden".
 

SMN: Marokkaanse Nederlanders veroordelen aanslagen Brussel

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) liet vanochtend op twitter weten:


Later vandaag verklaarde het SMN in een persbericht dat het geschokt is door de aanslagen. "Het SMN veroordeelt de aanslagen met alles wat zij in zich heeft en wijst een jihadistische ideologie, die tot dergelijke terreur geweld leidt, af. Het SMN roept iedereen op om een vuist te maken tegen het jihadisme, dat onze samenleving probeert te ontwrichten.(..) Achter deze recente reeks van aanslagen -niet alleen in Brussel-, maar ook de terreurdaden in Parijs en Turkije, zit de gewelddadige ideologie van het jihadisme.  De IS, als monstergezicht van deze ideologie, is uit op het zaaien van angst en het vernietigen van het leven en de vrijheid van burgers, ongeacht hun achtergrond en geloof.
Als gevolg van de vele oorlogen en conflicten in (voornamelijk) het Midden-Oosten, gebruikt deze terreurbeweging de instabiliteit in deze regio om wereldwijd haat en verderf te zaaien. De Nederlandse moslimgemeenschap in haar diversiteit heeft zich massaal uitgesproken tegen de aanslagen. In de strijd tegen terreur en de ideologie van IS, is het vormen van een gezamenlijke vuist meer dan nodig. Wij roepen de Nederlandse samenleving in haar geheel op–als buren, als vrienden en als collega’s- om solidariteit met elkaar te tonen, de kalmte te bewaren en de rijen te sluiten."

Platform INS: het moet afgelopen zijn met gewelddadig extremisme

Het aan de Gülenbeweging verbonden Platform INS schrijft op haar website: "Wij betreuren de reeks gewelddadig extremistische aanslagen van de afgelopen dagen ten zeerste. Vandaag werd België getroffen, gisteren Turkije, eergisteren was het raak elders op de wereld. Helaas kent deze lijst geen einde. Alle slachtoffers delen hun menselijkheid, alle daders hun beestachtige wreedheid.
Vele dierbaren worden achtergelaten met leed en verdriet. Een grotere groep burgers blijft leven in een staat van angst.
Het moet afgelopen zijn met gewelddadig extremisme. Wij dienen allen te beseffen dat wij allen mens zijn. Je achtergrond, kleur, opvattingen en wensen komen daarna.

RMMN: verschrikkelijke en walgelijke aanslag

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) zegt met zeer veel afschuw kennis te hebben genomen van de 'verschrikkelijke en walgelijke aanslag' in Brussel waarbij doden en gewonden zijn gevallen. 'Wij staan stil bij de vele slachtoffers en nabestaanden van deze verschrikkelijke daad', aldus de RMMN in de Volkskrant. 'Met deze aanslagen in Brussel lijken de aanslagen en terreurdreigingen steeds dichterbij te komen. Wij hopen dat de daders zeer snel worden opgepakt en vragen iedereen nu vooral kalm te blijven en elkaar te omarmen', zegt woordvoerder Said Bouharrou van de RMMN.
De RMMN had afgelopen weekend al aan alle gebedshuizen gevraagd om komende vrijdag tijdens het gebed aandacht te schenken aan de vele terreuraanslagen in de wereld die de wereldvrede op deze manier ernstig kunnen verstoren. 'Daarbij vragen wij met name aandacht te schenken aan deze verschrikkelijke aanslagen in Brussel', aldus Bouharrou op dinsdag.

De organisaties EMCEMO; Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie; Platform Euro-Marokkaans Platform MIgratie, Ontwikkeling, Burgerschap en Democratie en Transnational Migrant Platform veroordelen barbaarse terroristische aanslagen.

Deze organisaties hebben een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven: "Wij veroordelen deze barbaarse terroristische aanslagen en spreken onze droefheid en solidariteit uit met de families en naasten van de slachtoffers.
Wij hopen dat deze tragische gebeurtenissen voor ons een aspect zullen zijn om ons te verenigen en dat ze niet koren op de molen van de extremisten zijn, of dat nu religieuze extremisten zijn of die van extreem rechts."

Assadaaka Community: radicalisering tegengaan door oog te hebben voor elkaar

De Amsterdamse Assadaaka Community verklaart 'geschokt en verdrietig' te zijn door het nieuws van de afschuwelijke aanslagen in Brussel. "Met diep medeleven condoleren wij alle nabestaanden, het Belgische volk en alle slachtoffers van terrorisme. Laten wij bidden voor hen, ieder op zijn eigen manier.
(..) Terroristische netwerken willen juist angst, verdeeldheid en haat zaaien. Wij roepen daarom iedereen op tot een diepere verbondenheid, tussen alle mensen van iedere afkomst en religie. Juist nu! Dát is vrijheid. Laten wij deze vrijheid gezamenlijk omarmen."
Assadaaka verklaart dat radicaliserend gedrag te voorkomen is, "niet door elkaar in de gaten te houden, maar door oog te hebben voor elkaar. Door contact te maken. En door mensen die de aansluiting met de samenleving niet kunnen vinden, juist te helpen. Daarom roepen wij iedereen op, zowel de overheid als burgers, om er voor elkaar te zijn."  De Assadaaka Community heeft een Meldpunt voor De-radicalisering en afwijkend gedrag. Naar aanleiding van de aanslagen open wij deze week van 9u tot 17u een Extra Calamiteiten Spreekuur voor iedereen die zorgen heeft.

Argan roept op tot vreedzaamheid en solidariteit

Ook Stichting Argan heeft "met afschuw kennisgenomen van de aanslagen" en spreekt de wens uit dat de daders worden opgepakt en verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden. De aanslagen in Brussel en enkele dagen terug in Istanbul zijn volgens Argan gericht tegen weerloze burgers, en dat maakt de impact ongekend.
"Wij merken op dat de aanslagen ook in onze eigen stad spanningen veroorzaken en hevige emoties teweeg brengen. Laten we niet vergeten dat terreur ons allen raakt en juist het oogmerk heeft om samenlevingen te ontwrichten. We moeten terroristen niet de voldoening geven, waar zij op uit zijn. Laten we samen kiezen voor vreedzaamheid en solidariteit. Wij moeten vooral richting de jonge Amsterdammers het goede voorbeeld uitdragen, en wij hopen dan ook dat ouders en docenten het gesprek met kinderen en jongeren aangaan. Onderwijsinstellingen die worstelen met het bespreekbaar maken van dit onderwerp, mogen een beroep op ons doen. Wij gaan dan het gesprek aan met de leerlingen."
 

Meld Islamofobie: Aanslag op de mensheid

Het initiatief Meld Islamofobie schrijft op haar facebookpagina: "Na Parijs, Ankara, Istanbul enz. enz. nu wederom een aanslag op ONS, een aanslag op de MENSHEID. We moeten ons niet gek laten maken, mensen moeten doen wat ze altijd deden, leven zoals ze altijd leefden. Geen tweedracht, maar eendracht is wat wij nodig hebben. ‪#‎Brussel‬"

Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM) geschokt door verschrikkelijke aanslagen; overleg moskeebesturen

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM) is geschokt door de verschrikkelijke aanslagen. "Onze gedachten zijn bij hun naasten" schrijft de RVM. De RVM maakt verder bekend dat vanavond een groot aantal vertegenwoordigers van Marokkaanse moskeeën uit Nederland samenkomen tijdens een al geplande bijeenkomst in moskee Badr in Amsterdam. "Daar zal besproken worden welke mogelijkheden de moskeeën hebben, om in samenwerking met bondgenoten het toenemende geweld van een kleine groep extremisten te voorkomen en te keren".
In de moskeeën die zijn aangesloten bij de RVM zal tijdens de vrijdagpreek "gepaste aandacht zijn voor deze intens trieste dag in België".

Stichting Al Fitrah:  Elk onschuldig slachtoffer is er één te veel

De salafistische stichting Al Fitrah heeft een lange verklaring uitgegeven. Al Fitrah schrijft onder andere: "In deze tijd zijn er dagelijks aanslagen over de hele wereld, soms dichtbij en soms dichtbij (het is nooit ver weg). Elk onschuldig slachtoffer is er één te veel, wie het ook is, en waar het ook is. Deze criminele aanslagen hebben niets met de islaam te maken. Het is bijgevolg ook niet nodig dat de moslims zichzelf elke keer weer dienen te verdedigen of zich hier tegen uit dienen te spreken. Genoeg verklaringen! Men kan zijn afschuw nooit genoeg uiten jegens het vele onrecht dat zich op deze wereld bevindt." (..)

"Dit is een boodschap aan een ieder die zich schuldig maakt aan verwerpelijk gedrag dat slechts gestuurd wordt door electorale belangen en sensatie om de zogenaamde eigen heldhaftigheid te bewijzen in het bestrijden van zulke criminele daden. In plaats van dat zij zich uitspreken tegen deze criminele daden, spreken zij zich uit tegen de islaam. Hiermee vormen zij feitelijk en onvermijdelijk een voorportaal tot radicalisering, en uiteendrijving van bevolkingsgroepen, wat weer leidt tot zulke verschrikkelijke criminele aanslagen.

Vandaar dat we een oproep doen aan dergelijke personen, zoals Asscher, Zeilstra, Marcouch en Furkani om hun maatschappelijke geweten op te wekken en te laten werken, en te stoppen met het uiteendrijven van mensen puur voor electorale en andere persoonlijke belangen. De tijd waarin we de islaam zien als probleem en niet als oplossing, moet voorbij en afgelopen zijn. (..) " Lees verder op de website van Al Fitrah

SICN roept op tot solidariteit, verbondenheid en kalmte

De Stichting Islamitisch Centrum Nederland veroordeelt deze "laffe terroristische daden in de krachtigste bewoordingen en roept op tot solidariteit, verbondenheid en kalmte".
"Na de aanslagen eerder onder meer in Ankara, Istanbul en Parijs zijn onschuldige mensen opnieuw het doelwit geworden van terroristen. SICN veroordeelt deze terroristische acties in de meest krachtige bewoordingen. Onze gedachten en diepste medeleven in deze moeilijke tijden gaan uit naar ons buurland België en in het bijzonder naar de slachtoffers en de nabestaanden."
De SICN is een landelijk koepelorganisatie waar 47 zelfstandige moskeeorganisaties bij zijn aangesloten.

MGNN en NIF: één stem tegen elke vorm van terreur en haat

Milli Görüş Noord-Nederland en de Nederrlandse Islamitische Fedreratie laten in een persbericht weten 'diep geraakt te zijn door de afschuwelijke aainslagen in Brussel gericht tegen onschuldige burgers'.

'"Deze aanslag, vlak na de aanslagen in Ankara en Istanbul, toont aan dat terreur geen ras of religie kent. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze aanslagen. Wij zijn diep geschokt en veroordelen deze aanslag in de uiterste vorm. Wij veroordelen ook alle partijen die, zowel actief als passief, bijdragen aan de segregatie tussen verschillende groepen in onze samenleving en bewust verschillende religies tegenover elkaar zetten om hiermee onrust te creëren. 

Wij roepen iedereen op om juist nu toenadering tot elkaar te zoeken. Ook roepen wij iedereen op om geen onderscheid te maken tussen aanslagen in binnen en buiten Europa. Terreur kent immers geen etniciteit of religie. Juist nu, roepen wij iedereen op om de kostbare saamhorigheid in stand te houden door één stem te vormen tegen elke vorm van terreur en haat. Wij roepen iedereen dan ook op om niet toe te geven aan het geweld en met elkaar in gesprek te blijven op basis van wederzijds vertrouwen."


Reacties van enkele politici:

 

 

 

 

 

 

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt de aanslagen in Brussel een ''gruwelijke, mensonterende daad''. ''Die heeft veel mensen het leven gekost. Tientallen mensen zijn gewond geraakt.'' Hij zegt dat Rotterdam meeleeft met Brussel. ''Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers.'' Hij stelt dat terroristen maar op één ding uit zijn: angst en tweedracht zaaien in de samenleving. ''Daar zullen wij nooit voor buigen. We zijn één in ons verdriet, we zijn één in onze afschuw.'' (bron: Zamanvandaag)

Mail aanvullingen naar: info@republiekallochtonie.nl

 

Links:

 Het is niet de eerste keer dat een moslim, een islamitische organisatie of organisatie van etnische minderheden afstand neemt van extremisme. Eerder verscheen, bijvoorbeeld, op Republiek Allochtonië:

Meer over 'afstand nemen' op Republiek Allochtonië hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


Meer over aanslagen, afstand nemen, brussel.

Delen:

Reacties


Rudi Dierick - 31/03/2016 17:58

Duidelijke veroordelingen van ozveel cuilturele, politieke, syndicale en andere oragnisaties van moslims. iets wat extreem-rechts maar al te graag ontkent.

Maar waarom blijven imams en Korangeleerden zo stil? Waarom lezen we niets over een fatwa waarin die Korangeleerden en imams de terroristen - die zo hard tegen de fundamentele principes van de islam zouden handelen - tot apostaat veroordelen en eruit jagen?