Inmiddels tekenden 43 bedrijven het Charter Diversiteit

In opinie op 25-11-2015 | 22:04

“Je bent als team effectiever als je divers bent.” Met deze woorden onderstreepte minister Plasterk op 25 november tijdens de tweede ondertekenbijeenkomst van het Charter Diversiteit het belang van diversiteit op de werkvloer. Ook Michaël van Straalen, sprekend namens VNO-NCW/MKB-Nederland, benadrukte het belang van diversiteitsbeleid: “Werken aan diversiteit is onontkoombaar. De diversiteit in de samenleving moet z’n weerslag krijgen in onze organisaties. Diversiteitsbeleid is ook van belang voor de toekomst van bedrijven. Het is een business-case. Als je daar geen invulling aan geeft, ben je eigenlijk maatschappelijk onverantwoord aan het ondernemen.”

Tijdens de bijeenkomst in Den Haag ondertekenden 21 werkgevers uit de publieke en private sector het charter.De eerste groep van 22 werkgevers ondertekende het Charter bij de presentatie van het project Diversiteit in Bedrijf op 2 juli jl.

Het Charter Diversiteit bevordert diversiteit en inclusie in de publieke en private sector. Door ondertekening van het charter verplichten werkgevers zich om gelijke kansen en diversiteit in hun bedrijf actief te bevorderen. De werkgever zegt daarmee toe concrete, zelf geformuleerde maatregelen te nemen die een evenwichtige personeelssamenstelling en een inclusieve bedrijfscultuur bevorderen. De ondertekenaar richt zich op minimaal één concreet doel dat aansluit bij het belang van de onderneming.

Na ondertekening presenteert de werkgever binnen drie maanden een plan van aanpak met heldere targets. De resultaten – positieve én negatieve – worden gedeeld met andere werkgevers die het Charter Diversiteit ondertekenen. Zo kan de toegepaste kennis over het succes en de knelpunten van diversiteitsbeleid worden benut door andere bedrijven en organisaties.

Bron en meer informatie: Diversiteit in bedrijf

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over arbeidsmarkt, charter diversiteit, diversiteit, diversiteit in bedrijf, diversiteitsbeleid.

Delen:

Reacties


Diversiteit - 30/03/2018 21:29

Een charter tekenen en echt iets doen aan diversiteit zijn twee verschillende dingen. Er zijn bedrijven die al jaren een charter hebben getekend, maar nog steeds weinig doen aan etnische diversiteit, zoals te zien is op diversiteit.org