Informatie- en adviesloket voor arbeidsmigranten

In opinie op 30-05-2012 | 13:18

Op initiatief van GroenLinks gaat Amsterdam de inrichting van een informatie-en adviesloket voor EU arbeidsmigranten onderzoeken. GroenLinks wil dat dit loket arbeidsmigranten gaat voorlichten over onder meer bonafide uitzendbureaus, arbeidsrechten, taalcursussen en zorgverzekeringen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde afgelopen week in met het raadsinitiatief van GroenLinks ‘Warm Welkom voor Arbeidsmigranten’.

Steeds meer EU arbeidsmigranten wonen en werken in Amsterdam. Een deel van hen bevindt zich echter in een kwetsbare positie: er is sprake van oplichting en uitbuiting op de arbeidsmarkt, precaire huisvesting, matrassenverhuur en beperkte toegang tot zorgvoorzieningen. GroenLinks vindt dat de positie van deze arbeidsmigranten versterkt moet worden door betere voorlichting over bonafide uitzendbureaus en arbeidsrechten, maar ook door arbeidsmigranten te stimuleren om zich goed te verzekeren, de taal leren en in te burgeren als ze hier langer willen blijven.

In Amsterdam is er al een Expat centre voor kennismigranten, maar arbeidsmigranten die hier bijvoorbeeld in de bouw, dienstverlening of zorg willen komen werken kunnen daar niet terecht. Woordvoerder Femke Roosma (foto): “Europese arbeidsmigranten zijn van grote economische waarde voor onze stad. Zij vervullen een deel van de groeiende vraag naar arbeid in Amsterdam. De komende jaren dreigt een tekort aan personeel in bijvoorbeeld de ICT, de dienstensector en de zorg. We moeten daarom niet alleen kennismigranten faciliteren, maar alle arbeidsmigranten een warm welkom geven in onze stad.”

Bron: GroenLinks Amsterdam


Meer over amsterdam, arbeidsmigranten, femke roosma, groenlinks, moelanders, polen.

Delen: