Inburgeringscursus is voor Turkse immigranten vrijwillig

In opinie op 25-08-2011 | 09:49

Turkse immigranten zijn niet verplicht een inburgeringsexamen af te leggen, op basis van een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Turkije. De Centrale Raad van Beroep verwierp begin deze maand een hoger beroep van voormalig minister Van Middelkoop en de gemeenten Vlaardingen, Rotterdam en Roermond nadat lagere bestuursrechters al eerder oordeelden dat Turkse inwoners niet onder de inburgeringsplicht vallen.

De Amsterdamse wethouder Andrée van Es heeft Amsterdamse Turken (22% van de inburgeraars), en met name Turkse vrouwen, daarom opgeroepen alsnog een vrijwillige inburgeringscursus te doen. De overheid vergoedt een vrijwillige inburgeringscursus tot 1 januari 2014. 'Dus wees er snel bij', verklaarde de wethouder tegenover het Parool.

Dit artikel verschijnt in een serie blogs waarin het nieuws van de afgelopen zomermaanden wordt behandeld.

Het Associatieverdrag van de Europese Unie met Turkije verbiedt dat lidstaten extra belemmeringen voor de arbeidsmarkt op mogen werpen voor Turkse migranten, die worden gezien als toekomstige EU burgers. Aangezien zakken voor het examen een verblijfsvergunning in gevaar kan brengen, vindt de rechter dat de inburgeringsplicht juist een obstakel is voor het vrije verkeer van Turkse arbeidsmigranten. Juridisch moeten Turkse migranten gelijk worden gesteld aan inwoners van andere EU landen, voor wie ook geen inburgeringsexamen geldt.

Eimert van Middelkoop, die na de val van het laatste kabinet Balkenende demissionair minister van Integratie was, ging samen met de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Roermond tegen de uitspraken van lagere rechtbanken in beroep. De Centrale Raad van Beroep stelt dat de minister (inmiddels minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken) niet ontvankelijk is. Hij had niet in beroep mogen gaan. De gemeenten mochten dat wel. 

Juridisch redacteur van NRC Handelsblad Folkert Jensma schreef over het bezwaar dat twee Turken tegen verplichte deelname aan het inburgeringsexamen maakten op grond van hun nationaliteit. Jensma beschreef hoe de rechter dit oploste:

“Is zo’n examen inderdaad te beschouwen als een drempel, een plicht die anderen niet treft en dus een vorm van discriminatie? Of is het extra hulp. De rechter vindt het geen moeilijke vraag. Studeren kost tijd en energie die je niet aan iets anders kunt besteden. Wie zakt krijgt een boete. En wie het helemaal niet haalt krijgt geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dat leidt onvermijdelijk tot een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, moeilijker loopbaanperspectieven, minder kans op een hypotheek etc. Er is dus inderdaad sprake van onderscheid bij toegang tot de arbeidsmarkt. Een Turkse migrant heeft hier andere plichten dan een Griek.”
 

Bronnen: Parool en NRC

Lees de uitspraken hier en hier terug


Meer over inburgeren, inburgering, rechter, turken.

Delen: