"Inburgeren in de praktijk"

In opinie op 13-11-2010 | 14:23

Deze week wordt het boek "Inburgeren in de praktijk" van Roos Friesland gepresenteerd. Het boek levert volgens de uitgever 'beschamende plaatjes' op: "Docenten blijken inadequaat opgeleid, het product allochtoon wordt gegund aan de hoogste bieder, diploma’s worden weggegeven en er zijn nauwelijks sancties voor inburgeraars die geen zin hebben om zich in te zetten. Gevolg: veel allochtonen halen wel hun papiertje, maar spreken nog nauwelijks Nederlands, laat staan dat ze zijn ingeburgerd." Aldus laat de uitgever in een persbericht weten.
Roos Friesland beschrijft voorvallen, positieve en negatieve, die ze zich herinnert uit haar inmiddels tienjarige loopbaan als docent inburgeren en Nederlands als tweede taal (NT2).
Het boek maakt "de diepe kloof tussen de goede bedoelingen van de beleids- en plannenmakers en de weerbarstige realiteit en de onmacht, maar ook de onwil waarmee de mensen in het veld soms te maken krijgen" zichtbaar, zoals Marja Rang, coördinator voor- en vroegschoolse educatie, het in het nawoord beschrijft. Rang schrijft ook: “Ik heb vaak geroepen: "Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven." Dat het er nooit van gekomen is dat te doen, heeft vooral te maken met het feit dat het geen gemakkelijke opgave is. Want je gaat je al snel een verrader voelen. Een verrader van je eigen idealen, een verrader van het mooie doel dat je voor ogen stond. Maar ook een verrader van de doelgroep, mensen in een afhankelijke positie die vaak weinig mogelijkheden hebben en vaak weinig kansen krijgen."

"Inburgeren in de praktijk, persoonlijk verslag van een docent", 2010, DurfUitgeverij, 168 blz., € 12,95, isbn: 978-90-81474-02-3. Verschijningsdatum: 12 november 2010.

Bron: persbericht durfuitgeverij


Meer over boek, inburgeren, inburgeren in de praktijk, inburgering, Roos Friesland.

Delen: