Immigratie, Gerd Leers en het eerste kabinet-Rutte

In opinie door Floris Meijer op 13-10-2010 | 17:19

De kabinetsformatie is zo goed als rond. Naar verwachting zal eind deze week het kabinet Rutte-I bij de koningin op het bordes staan. Gerd Leers krijgt het nieuwe departement Immigratie en Asiel onder zijn hoede. Leers heeft een hard imago en is geen oncontroversiële figuur.

Tekst: Floris Meijer

Afgelopen zaterdag werd bekend dat Gerd Leers (CDA) minister voor Immigratie en Asiel wordt. Leers (59) was van 2002 tot begin dit jaar burgemeester van Maastricht. In januari dit jaar trad Leers af als burgemeester na een schandaal rond de bouw van een villa in Bulgarije. Het Bureau Integriteit Nederlands Gemeenten oordeelde na onderzoek dat Leers ‘onhandig’ had gehandeld en de schijn van belangenverstrengeling had gewekt. Leers hield de eer aan zichzelf en trad terug. Geen ontroversiële figuur dus. Zijn autoritaire optreden en zijn harde imago in de Maastrichtse politiek hebben hem waarschijnlijk deze ministerspost opgeleverd. Als burgemeester pakte hij de illegale activiteiten op woonwagenkamp de Vinkenslag, het financiële wanbeheer bij voetbalclub MVV en het drugtoerisme rond Maastricht aan. 

Leers heeft in ieder geval de opdracht tijdens de komende kabinetsperiode de instroom van immigranten substanstieel te laten dalen. ‘Ombuiging, beheersing en vermindering van immigratie’, heet dat in het regeerakkoord (p. 21-27). Hoewel Wilders in het gedoogakkoord niet zijn zin heeft gekregen op alle immigratiepunten, zal het beleid van het Rutte-I – en dus van minister Leers – er wel op zijn gericht om specifiek de immigratie uit niet-westerse landen zoveel mogelijk terug te dringen. Maar een daling van 50%, zoals Wilders beloofde, lijkt vooralsnog niet haalbaar.

NRC Handelsblad meldde vandaag (13 oktober) dat Leers eerst op gesprek bij PVV-voorman Wilders moest voordat hij kon worden voorgedragen als minister voor Immigratie en Asiel. Leers leverde in het verleden felle kritiek op Wilders (op de website van NRC staat een aantal van deze uitspraken). Het gesprek tussen de twee geboren Limburgers zou afgelopen donderdag hebben plaatsgehad.

Maar Leers toonde zich ook regelmatig een pragmaticus. Zo riep hij in 2006 op op tot een verzachting van het migratiedebat. 'Laten we een ander perspectief bieden. We hebben creatieve, hard werkende migranten dringend nodig, anders roepen we grote problemen over ons af', stelde Leers.

Zie ook: Wilders' wisselgeld: een Ministerie voor Integratie en Immigratie


Meer over Floris Meijer, Geert Wilders, Gerd Leers, minister voor Immigratie en Asiel.

Delen:

Reacties


jaap langenhoff - 20/03/2012 12:41

mijn vraag is: hoe zou ik contact op kunnen nemen met Gerd Leers?

mijn naam is Jaap langenhoff. Mijn groepje en ik zijnop school bezig met een project over het softdrugsbeleid in Nederland en buurlanden. Gerd leers heeft veel kennis over dit onderwerp dus wij zouden graag een interview met hem willen houden.

vriendelijke groet

adem - 18/10/2010 11:16

Als Limburgse allochtoon heb ik een goed gevoel bij deze man en ik moet zeggen dat hij wel eerlijk en oprecht handeld in zijn politiek. Toen ik hoorde dat hij deze post kreeg had ik een dubbel gevoel omdat hij heel hard kan zijn en ook ontzettend meelevend en solidair.