Immigratie en emigratie in 2016 naar nieuwe recordhoogte

In opinie door Ewoud Butter op 19-12-2015 | 08:08

"In 2016 zal de bevolkingsgroei voor het eerst sinds begin deze eeuw weer boven de honderdduizend uitkomen, en naar schatting 113 duizend zijn". Dat schrijft het CBS. "Naast het migratiesaldo van 88 duizend komen er 25 duizend inwoners bij door natuurlijke aanwas, het saldo van geboorten (173 duizend) en sterfte (148 duizend)." Migratie is sinds 2015 belangrijker voor de bevolkingsgroei dan natuurlijke aanwas. Dat zal volgens het CBS de komende drie jaren zo blijven.

De groei komt vooral door de toegenomen migratie. Er worden volgend jaar 240 duizend immigranten verwacht, waarvan 70.000 asielmigranten.  Dat zijn volgens het CBS "asielzoekers die zich inschrijven als inwoner van Nederland. Een deel van hen is nu al in ons land, een deel zal volgend jaar komen als asielzoeker of nareizend familielid van een asielmigrant".

Naast de asielmigranten komen er in 2016 naar verwachting nog 170 duizend overige immigranten naar Nederland. Voor een groot deel zijn dat arbeidsmigranten en terugkerende Nederlandse emigranten. Deze laatste groep vormt al jaren de grootste groep immigranten.

Emigratie
Tegenover de komst van 240.000 immigranten staat het verwachte vertrek van 151 duizend mensen. Dat laatste zou ook een nieuw record zijn. Het migratiesaldo komt daarmee op 88 duizend uit. In 2014 werden 183 duizend immigranten bijgeschreven in het bevolkingsregister, en bijna 148 duizend emigranten verlieten ons land.

Na 2016 voorziet het CBS weer een daling van het aantal immigranten, terwijl het aantal emigranten tot 2027 licht zal blijven stijgen.
 

In de eerste helft van 2016 zal de Nederlandse bevolking volgens het CBS de grens van 17 miljoen inwoners passeren. Daarna stijgt het inwonertal volgens de nieuwe prognose verder door tot 18 miljoen rond 2035. Vervolgens zal de bevolking volgens het CBS in een trager tempo toenemen, omdat het aantal sterfgevallen sterk oploopt door de vergrijzing.

De demografische druk, de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar, zal vooral door de vergrijzing de komende jaren flink toenemen. Dit betekent dat het werkzame deel van de bevolking kleiner wordt in vergelijking met het aantal Nederlanders dat nog op school zit of met pensioen is gegaan.

Bron: CBS

Meer artikelen over migratiecijfers hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over cbs, cijfers, emigratie, immigratie, migratie, migratiesaldo, voorspelling.

Delen: