"Iedereen betaalt ongeveer 500 euro per jaar aan het migratiebeleid"

In opinie op 23-05-2010 | 09:52

Het migratiebeleid kost bij een instroom van 25.000 niet-westerse allochtonen en een jaarlijkse aanwas van 25.000 nakomelingen € 7.2 miljard per jaar. Dat berekende onderzoeksbureau NYFER in Utrecht in opdracht van de PVV.

'Het is geen rapport tegen immigratie', zegt Leo van der Geest, directeur van NYFER, een onderzoeksbureau met een missie, zo blijkt op radio 1. 'Het is niet de bedoeling om de kosten van mensen te bereken, maar om het in kaart brengen van de kosten van het migratiebeleid, zodat een andere richting van dat beleid gekozen kan worden.' Dat schrijft Wereldjournalisten,

'Berekend over 16 miljoen inwoners betaalt iedereen circa € 500 per jaar aan het migratiebeleid', zegt Van der Geest. De onderzoeker erkent dat een economische berekening zeker niet de enige waarheid is over migranten. 'Het is een abstracte analyse'.
Niet-westerse allochtonen maken meer gebruik van collectieve voorzieningen en dragen minder af aan belastingen en premies dan de gemiddelde inwoner van Nederland. Ook doen zij een groter beroep op zorg en veroorzaakt hun oververtegenwoordiging in de crminaliteit extra kosten. Voor het onderzoek is niet alleen naar de eerste generatie migranten gekeken, maar ook naar de tweede generatie.

De tweede generatie loopt gemiddeld 38% van de achterstand in die hun ouders hadden ten opzichte van de gemiddelde Nederlander. Als de tweede generatie die achterstand voor 50% weet in te lopen dan scheelt dat de schatkist structureel € 0,6 miljard per jaar. Hoe beter geïntegreerd des te minder de kosten voor de Nederlandse samenleving, concludeert Van der Geest.

Het Nyfer-rapport is voor een deel gebaseerd op het onderzoek van het Centraal Planbureau uit 2003.

Premier Balkenende noemde het rapport tijdens het verantwoordingsdebat afgelopen donderdag  onvolledig, omdat het alleen over de kosten gaat. De positieve effecten die immigranten hebben op de economie worden bijvoorbeeld niet meegenomen. Daarnaast zijn immigranten straks hard nodig vanwege de vergrijzing. "Het is geen zwart-wit verhaal." Balkenende verwees ook naar de maatregelen die het kabinet de afgelopen jaren heeft genomen om de instroom van kansarme migranten terug te dringen.

Klik hier voor het onderzoek.

Zie ook:

het Nyfer-rapport, een eerste indruk (Van Dyke op Geen Commentaar)

In het Nyfer-rapport voor Wilders moet je voor ' partieel' 'partijdig' invullen (Krapuul)

PVV'er Toilet7Fritsma verzocht vorig jaar zomer het kabinet om uit te rekenen wat een allochtoon kost. Dat leidde destijds tot een stortvloed aan artikelen. Een selectie:

Steun voor Wilders analyse
"Ja hoor, daar is-ie weer: het traditionele zomerbommetje van de PVV. Vorig jaar viel de reuring wat tegen met het plan voor een fusie van Nederland en Vlaanderen. Dit jaar heeft Wilders weer beet. ‘Hoeveel kosten de allochtonen?’ wil hij nu weten.‘Ridicuul’ en bedoeld om ‘mensen te vernederen’, vindt GroenLinks-leider Femke Halsema. Volgens PvdA-Kamerlid Khadija Arib opent de PVV-vraag ‘een onmogelijke discussie die nergens toe leidt’. En D66-voorman Alexander Pechtold (D66) vindt het maar ‘onzinnig’.

De reacties zijn voorspelbaar afwijzend. Zo gaat dat altijd met PVV-voorstellen. Maar vervolgens wordt er gewoon over gediscussieerd. Dat zal dit keer ook gebeuren. Al was het alleen maar omdat veel andere partijen stilzwijgend Wilders’ analyse delen: allochtonen kosten te veel." Lees verder in De Pers

En hoeveel kosten bejaarden, Limburg, rokers, de PVV...
Japke D. Bouma in het NRC: "waarom stoppen bij allochtonen? Doe dan ook meteen een onderzoek naar de kosten van ouderen voor de samenleving. En de baten. Doe een onderzoek naar de kosten van Limburg. De kosten van rokers, en die van kankerpatiënten. De kosten van de rechtszaken die rokende cafés voeren. De kosten van de beveiliging van Geert Wilders. Een raming van de schade die de PVV de Nederlandse economie berokkent. Of juist de baten! De kosten van lanterfantende studenten. Van het Nederlands Elftal. Van bouwvakkers in de WAO. De kosten van topsporters. De molens op Kinderdijk. De Keukenhof. De kosten van religie. En de baten!"

Econoom: immigrant is nuttig voor economie
Een verstandig kabinet laat de bijdrage van migranten aan de economie onderzoeken, vindt hoogleraar Peter Nijkamp. Hij verwacht een positieve uitkomst.
Lees verder in Trouw

Objectieve analyse kosten allochtoon niet mogelijk
Het eigenlijke doel van de vraag om kostenberekening is om daarmee immigranten te verjagen of te deporteren. Moeten de Kamervragen waarin de PVV vraagt om een kosten-batenanalyse van allochtonen ’gewoon volgens de regels’ worden beantwoord? Er is alle reden dat niet te doen. Lees verder in Trouw

Haagse economie stort in zonder allochtonen
‘Riskant en oeverloos’, noemt Pieter Winsemius,  VVD- en WRR-lid, de vraag die de PVV de regering heeft gesteld naar het kostenplaatje van allochtonen. Hij zei dit in het radioprogramma Tros Kamerbreed van 25 juli. ‘De duurste mensen zijn de ouderen’. Lees verder bij Wereldjournalisten

Immigratie kost ruim 200 miljard
De immigratie van niet-westerse allochtonen heeft Nederland de afgelopen veertig jaren 216,4 miljard euro gekost. Dat blijkt uit eigen onderzoek van het weekblad Elsevier, dat gisteren verscheen. Het opinieblad baseert haar gegevens vooral op berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en op de uitkomsten van de commissie-Blok. Lees verder in het Reformatorisch Dagblad

Kostenonderzoek allochtonen is moreel verwerpelijk

Oproep tot allochtonenstaking

Kostenvraag allochtonen is moreel dilemma

Hassan Bahara helpt de PVV een handje

SCP berekent kosten immigratie

De kosten de baten van de immigratie (Bart Voorzanger)

 


Meer over fritsma, nyfer, pvv, wat kost een allochtoon.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 25/05/2010 22:49

Politiek autisme van de bovenste balk: de PVV wil onderzoek naar "de kosten" van het immigratiebeleid, half NL roept schande, hoe durft iemand die vraag überhaupt te stellen, wij willen helemaal niet weten wat ons multikul ideaal nou per jaar kost. De drogredenen rollen over elkaar heen ("je vraagtntoch ook niet wat de bejaarden kosten!".

Afijn. Onderzoek komt er toch. En wat zegt de Balk? Rapport is eenzijdig want gaat "alleen over de kosten." Hallo, hier aarde...