Hulpmix.nl erkend als effectieve interventie

In opinie op 12-07-2011 | 09:39

De online interventie Hulpmix is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als effectief. Het is daarmee de derde online interventie die wordt opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Op hulpmix.nl kunnen jongeren over honderd onderwerpen informatie en tips krijgen, hulp vragen aan andere jongeren, chatten en e-mailen met hulpverleners. Eind 2009 ontving de hulpsite al de Nationale Jeugdzorgprijs.

Uit een in 2009 gehouden evaluatie bleek dat bijna driekwart van de jongeren die een chatgesprek voerde met medewerkers van Hulpmix van multiculturele komaf is. Jongeren beoordelen de site positief (94%), voelen zich begrepen (87%) en vinden dat zij (redelijk) goed geholpen zijn (82%).

De website trekt 1200 unieke bezoekers per dag. Per week zijn er bijna honderd chat- en e-mailcontacten. Chatgesprekken worden met een rapportcijfer van ruim een 8 beoordeeld.

Hulpmix is in 2007 opgezet omdat migrantenjongeren te weg naar de reguliere hulpverlening onvoldoende weten te vinden. De interventie is ontwikkeld op basis van best practices uit de interculturele - en online hulpverlening. Vanaf de start is actief samengewerkt met migrantenjongeren en cultuurgebonden websites als marokko.nl en hababam.nl. 75 Procent van de hulpverleners heeft een migrantenachtergrond, omdat veel migrantenjongeren de overtuiging hebben dat alleen allochtone medewerkers goed migrantenjongeren kunnen helpen. Speciaal voor Hulpmix is een online interculturele gespreksmethodiek ontwikkeld waarin hulpverleners worden opgeleid. De kwaliteit van de geboden hulp en de informatie op de website wordt structureel gemonitord aan de hand van een uitgebreid kwaliteitskader.

De online hulp op hulpmix.nl wordt geboden door de Bureaus Jeugdzorg Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland, GGzE en kinder- en jeugdpsychiatrische instelling de Bascule. De jongerensites marokko.nl en hababam.nl hebben de site mede ontwikkeld.

Bron: E-hulp.nl

Zie ook:

Allochtone jongeren werken aan integratie dankzij internet
 


Meer over hababam.nl, hulpmix.nl, jeugdzorg, marokko.nl, media.

Delen: