Hulplijn radicalisering SMN verdubbelt aantal vertrouwenspersonen voor ouders

In opinie op 27-05-2015 | 11:02

Marokkaanse ouders maken zich ernstig zorgen over radicalisering van hun kinderen. De Hulplijn Radicalisering van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft haar aantal vertrouwenspersonen daarom verdubbeld naar veertig.

De hulpijn ging in januari van start. Marokkaanse ouders die bezorgd zijn over de mogelijke radicalisering van hun kinderen weten niet goed weten waar ze met hun vragen terecht moeten. Ook staan ze wantrouwig tegenover overheidsinstanties. 

De hulplijn heeft meer dan tweehonderd telefoontjes gekregen. Het leverde 51 serieuze dossiers op: jongeren die aan het radicaliseren zijn of op het punt staan naar Syrië te gaan. SMN bemiddelt dan tussen de ouders en instellingen die het tij kunnen keren, zoals politie of gemeente.

Lees meer in het AD

Meer over radicalisering op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 


Meer over hulplijn, radicalisering, smn.

Delen: