Hizb ut-Tahrir neemt afstand van bomaanslag Zweden en geeft advies aan pers

In opinie op 02-01-2011 | 10:38

De Zweedse afdeling van de radicale Hizb ut-Tahrir (HT) heeft in een verklaring afstand genomen van berichten in de Zweedse pers dat de HT betrokken zou zijn bij de bomaanslag in Stockholm.
HT verklaart een politieke partij te zijn die streeft naar de hervestiging van de Islamitische Staat (de Khilafah) in de Islamitische wereld en het behoud van de identiteit van moslims in de westerse wereld en wil de HT laten zien hoe de islam een alternatief kan zijn voor het kapitalisme. De HT verklaart haar doelstellingen langs politieke weg te willen bereiken en geen geweld te willen gebruiken. Tot slot roept de HT de media op niet te polariseren en meer aandacht te besteden aan de redenen waarom islamitische jongeren het westen kunnen haten. HT noemt hiervoor de volgende redenen:

1. De bezetting van Moslimlanden, het verjagen van onschuldige burgers, martelingen en massamoorden van burgers om ‘democratie’ te brengen naar deze landen. Deze zogenaamde democratisering betekent feitelijk het verstevigen van de invloed van Westerse overheden in de Islamitische wereld door middel van marionetten regimes, die bestaan uit krijgsheren en corrupte politici zoals in het geval van Afghanistan en Irak.

2. Herhaaldelijke agressie en moorden van onschuldige in Palestina uitgevoerd door de Zionistische bezettingstroepen die constant worden gesteund door Westerse overheden en de media.

3. De steun van Westerse overheden aan tientallen dictators in de Islamitische wereld waar de bevolking lijdt onder hun tirannieke heerschappij en oppressie.

4. De bemoeienis van Westerse overheden in de Islamitische landen om op barbaarse wijze de natuurlijke grondstoffen te exploiteren allemaal voor het belang van de Westerse industrieën terwijl de bevolking in deze landen leven in armoede.

5. Het integratiebeleid van Westerse overheden dat ten doel heeft om de Moslims te assimileren met de Westerse manier van leven evenals hen te verbieden om hun Islamitische waarden en identiteit te behouden.

6. De legalisering van bespottingen tegen Moslims en daar bovenop het aandringen om te beledigen onder de mom van vrijheid van meningsuiting.

Wij raden de bewuste en de verantwoordelijke journalisten aan om deze punten te verkondigen indien zij wensen een bijdrage te leveren aan het elimineren van de breuk tussen de Islamitische wereld en de Westerse."

Bron: Hizb ut-Tahrir Nederland

Hizb ut Tahrir (HT) is in Nederland een zeer kleine, maar goed georganiseerde islamitische stroming. Ze vormen een onderdeel van een internationale, soennitische organisatie die vertegenwoordigd is in meer dan 40 landen en die er naar streeft moslimlanden te verenigen in  één islamitische staat of kalifaat. HT heeft een zeer politiek profiel en richt zich vooral tegen de Verenigde Staten, Israel en het kapitalisme. HT wil moslims verenigen om assimilatie te voorkomen. Het hoofdkwartier van de beweging is in Londen gevestigd. In Duitsland is de organisatie verboden vanwege de antisemitische uitdragingen. In Nederland is de organisatie niet verboden, maar wordt door de AIVD wel radicaal islamitisch genoemd. „De ideologie kenmerkt zich door een virulent antizionisme, een intense afkeer van seculiere regeringen en westerse filosofieen en ideologieën, het volledig mijden van andersdenkenden en het voorschrijven van een confronterende en sterk polariserende boodschap”, aldus de veiligheidsdienst in het rapport Radicale Dawa in verandering.

In mei riep HT Nederlandse moslims op niet deel te nemen aan de verkiezingen. Hierop volgde een oproep van Marokkaanse moskeeen om wel te gaan stemmen.


Meer over Hizb ut Tahrir, islam, terrorisme, zweden.

Delen:

Reacties


Bernadette de Wit - 03/01/2011 12:17

In aansluiting op het citaat van de AIVD: de kenmerken van Hizb ut Tahrir kunnen kortweg worden samengevat als: de sharia uitvoeren.

In de sharia is de jihad - de strijd tegen ongelovigen en de strijd voor wereldoverheersing tot een islamitisch kalifaat - een gemeenschappelijke plicht (fard kifaya) voor álle moslims.

Een eerder rapport van de AIVD heette 'Van dawa tot jihad'. Bovenstaande verklaring van Hizb ut Tahrir is dawa, propaganda, het eerste stadium van de jihad.

Het speelt in op het westerse schuldgevoel en het betuttelingsdenken (alles wat misgaat is de schuld van het westen en minderheden, ook moslims, zijn nooit ergens verantwoordelijk voor). Punt 3 en 4 zijn typerend: zelfs de corrupte, graaiende moslimse dictators en 'koningshuizen' zijn de schuld van het Westen!

HT zégt wel dat er geen geweld moet worden gebruikt, maar dit betekent in de strategie tot vestiging van het kalifaat: nu nog even niet.
Verdragen en bestanden met de kafirs zijn immers tijdelijk volgens alle shariahandboeken.

Tot slot: het elimineren van de breuk tussen de dar al-islam en de dar a-harb kan in deze denkwereld slechts op één islamitisch correcte manier, en die staat beschreven in de Koran, in soera 9:29 en 8:39-42.
De ongelovigen, christenen en joden moeten "onderdanig" de djizya-belasting betalen. En de moslims moeten tegen hen strijden tot ze zich onderwerpen, zodat "de godsdienst alleen Allah toebehoort".
Vrij vertaald: er is nog maar één geloof toegestaan, de islam. Dit is de islamitische opvatting van vrede.

HT bewijst dat de islam een hoofdzakelijk een politieke ideologie is, met een wereldse doelstelling - het kalifaat - i.p.v. zoals bij de christenen een streven naar een koninkrijk in het hiernamaals. Gevaarlijke club, ik vertrouw ze niet.


Ik wou dat de NL overheid en de media de moslims eindelijk eens serieus gingen nemen. Lees nou eens wat ze zelf zeggen: we gaan niet assimileren, zelfs niet niet integreren (punt 5) en naarmate we met meer moslims zijn op westers grondgebied zullen we de vrijheid van meningsuiting met succes kunnen inperken, onder het mom van slachtofferschap, de gekwetste moslimziel.