"Het is potsierlijk om te beweren dat joden in Nederland met doodsverachting over straat moeten..."

In opinie door Pieter Hilhorst op 29-06-2010 | 21:14

.... wie dat beweert, is niet bezig om de problemen te benoemen, maar om mensen angst aan te praten."

Dat schrijft Pieter Hilhorst vandaag in de Volkskrant in een column getiteld 'heilige verontwaardiging'.

De column van Hilhorst verschijnt op dezelfde dag dat de politie Amsterdam-Amstelland heeft laten weten dat een incident waarbij de woning van een Joodse Amsterdammer werd bekogeld met eieren, geen antisemitisch gedrag was met Marokkaanse jongeren als daders, maar dat het 'baldadig' gedrag van joodse jongens was.

Pieter Hilhorst
Hilhorst, die spreekt van een gefabriceerde rel:" Afgaande op het aantal meldingen dat bij het CIDI binnenkwam, blijkt er helemaal geen sprake van een gestage toename van het aantal incidenten. In 2002 waren er 359 incidenten, in 2009 waren dat er 167. Een daling met meer dan 50 procent! Het grootste deel van de meldingen heeft niets te maken met intimidatie op straat, maar met e-mail en bekladdingen. (..) In 2009 zijn er 20 scheldpartijen gemeld, 6 bedreigingen en 4 voorvallen van geweld. In 2010 is nog geen enkel voorval van geweld gemeld.(...) In 2004 waren er 5 incidenten met fysiek geweld. Vier keer is iemand bespuugd. Een keer is een kopje koffie uit iemands hand geslagen. Eenmaal is een bril van iemands gezicht geslagen."

Volgens Pieter Hilhorst weerspreken de cijfers van het CIDI het beeld dat joden in Nederland op straat bang zouden moeten zijn. "Elk incident is er een te veel. Het is vernederend om te worden bespuugd. En er zullen zeker incidenten hebben plaatsgevonden die niet zijn gemeld. Maar het is potsierlijk om te beweren dat joden in Nederland met doodsverachting over straat moeten. Wie dat beweert, is niet bezig om de problemen te benoemen, maar om mensen angst aan te praten."

Het weblog Sargasso plaatste een grafiek waarin de cijfers van het CIDI op een rijtje werden gezet:'Marokkaanse tuig' blijken joodse 'baldadige' jongens

De politie Amsterdam-Amstelland en het CIDI melden vandaag dat een incident waarbij de woning van een Joodse Amsterdammer werd bekogeld met eieren,  geen antisemitisch gedrag was. De politie heeft na uitgebreid onderzoek drie jonge Joodse buurtbewoners aangehouden, die de eiergooierij bekenden, deelde zij dinsdag mee. De bewoner sprak oorspronkelijk van Marokkaanse daders en vermoedde antisemitische motieven. De politie spreekt in de kop van het persbericht over 'baldadigheid'.

Hoogleraar Herman Loonstein, tevens voorzitter van een joodse school, omschreef het incident in De Telegraaf eerder als volgt: „Er wordt aangebeld bij het huis van een Joods gezin. Als de man opendoet, wordt hij door een groepje Marokkanen met tientallen eieren bekogeld. Daarbij scandeerden ze onverstaanbare leuzen. De angst zit er goed in, zelfs bij de niet-extreem orthodoxen onder ons. Het tuig is waarschijnlijk op de woning afgekomen omdat er een mezoeza, een tekstkokertje, op de rechterdeurpost was aangebracht. Traditioneel Joods gebruik en in dit geval een baken voor terreur. Toen de mensen aangifte wilden doen, gaf de politie – als zo vaak – niet thuis. ’Nee, als jullie geen foto’s van de daders hebben, is er voor ons écht geen beginnen aan hoor’. Wanneer komen ze eigenlijk wel in actie? Als de eerste Jood het ziekenhuis is ingeslagen…”

Naar aanleiding van de uitspraken van Loonstein schreef Elsevier een artikel waarin flink werd uitgehaald naar voormalig burgemeester Job Cohen. Het artikel leidde bij reaguurders tot veel smakeloze aanvallen op "de verkeerde jood" Job Cohen, die daarop door Anja Meulenbelt de 'lokjood van Elsevier' werd genoemd.

Loonstein heeft gisteren in De Telegraaf laten weten dat hij  een klacht indient tegen de Amsterdamse politie vanwege ,,een klassiek voorbeeld van antisemitisme". Loonstein: ,,Als het om Marokkaanse criminelen gaat, noemt de politie nooit de etnische afkomst. Nu het mogelijk Joodse jongens zijn, ik ben daar trouwens nog lang niet van overtuigd, doen ze dat maar al te graag!"

Voor gevallen van antisemitisme kunt u terecht bij het CIDI. Voor antisemitisme en andere vormen van discriminatie op grond van religie, etniciteit, sekse, seksuele voorkeur of leeftijd kunt u terecht bij de politie, Artikel 1 of uw lokale anti discriminatiebureau.

Zie ook:

antisemitische incidenten in Nederland sterk gestegen (CIDI)

Opnieuw moskee beklad met racistische leuzen

Lees ook het commentaar 'Joden' van Peter Breedveld


Meer over antisemitisme, cidi, herman loonstein, pieter hilhorst.

Delen:

Reacties


Media=Onzin - 01/05/2011 16:04

Het zijn altijd Marokkanen, wat er ook gebeurt. Dat het achteraf vaak geen Marokkanen bijken te zijn maakt niet uit want het beeld is dan al gevestigd.

justus - 26/09/2010 10:47

Het cidi zoekt achter elk incident antisemitisme...vergetend dat de joodse gemeenschap in Israel de grootste antisemieten van deze tijd zijn, gezien hun houding tegen de palestijnen (zijn ook semieten!).