Het gaat erom hoe je het wilt zien

In opinie door Mohammed Benzakour op 16-12-2015 | 09:02

De bewoners van wijken als Molenbeek kunnen zich beter richten op het leven in het land waar zij wonen dan op de onbetrouwbare beelden van Arabische zenders. Om IS te verslaan zijn bovendien bommen nodig.

Dat stelt Gert Jan Geling in een reactie op het artikel van Mohammed Benzakour.

In zijn stuk ‘Dit krijgen wij niet te zien, en zij wel’ Op Republiek Allochtonië stelt Mohammed Benzakour dat de inwoners van wijken als het Brusselse Molenbeek een afkeer koesteren van het Westen en haar buitenlandbeleid, wat radicalisering kan voeden, door de beelden van Westerse bommen die op Arabische steden vallen en daar dood en verderf zaaien. Er is volgens Benzakour sprake van een kloof: ‘Plotseling was de wereld in twee delen gesplitst: de werkelijkheid van de Nederlandse televisie en de werkelijkheid van de Arabische televisie. Daartussen gaapt een kloof zo groot als de Levant’.

Volgens Benzakour doen we er daarom goed aan rekening te houden met dergelijke sentimenten en niet langer bommen te gooien op doelwitten in landen als Syrië, Irak en Afghanistan. Een nobel streven, dat alleen niet strookt met een weerbarstige praktijk. Internationale coalities voorkomen dat op dit moment Afghanistan wordt overgenomen door de Taliban, dat in Syrië en Irak de Yezidis, Koerden en vele anderen worden uitgemoord door de IS, en zorgen ervoor dat deze terroristische groepering systematisch terrein verliest. En om dat te bereiken zijn bommen nodig. Zonder luchtsteun kan de IS immers niet verslagen worden. En daarbij is het aantal burgerslachtoffers van bombardementen van de coalitie tot nu toe relatief beperkt, in tegenstelling tot het aantal burgers dat door andere strijdende partijen wordt gedood. Bovendien zal het verslaan van groepen als de IS op termijn vele levens redden.

Daarnaast is het sterk de vraag in hoeverre de Arabische televisie een betrouwbare bron is. De schuld van doden in het Midden-Oosten wordt op Arabische televisiezenders over het algemeen heel snel in de Westerse schoenen geschoven. Maar feit is dat het overgrote deel van de doden in Syrie en Irak zijn niet gevallen door het Westen, maar door ofwel Assad en IS (Syrie), ofwel IS en sjiitische milities (Irak). En over de oorlog in Jemen waar Iran en Saudi-Arabië een oorlog uitvechten waar het Westen helemaal niet bij betrokken is gaat het op Arabische satellietzenders over het algemeen al helemaal niet. En in Afghanistan was het al 23 jaar lang voor het internationale ingrijpen oorlog. Maar op Arabische zenders wordt desondanks alle verantwoordelijkheid hiervoor bij het Westen gelegd. Dit is symptomatisch voor het gebrek aan zelfkritiek, het niet in de spiegel kijken, het complotdenken en het verwijten maken aan het adres van de ander wat zeer sterk heerst in het Midden-Oosten.

Ook kunnen we ons afvragen in hoeverre het problematisch is wanneer het primaire referentiekader van het denken over het Westen -inclusief over het land waar men zelf burger van is- van inwoners van wijken als het Brusselse Molenbeek wordt gevormd door beelden uit het Midden-Oosten die men ziet op satellietzenders uit Arabische dictaturen. In plaats van dat men zich vooral richt op wat er daar gebeurt zou het wellicht een idee zijn wanneer men in wijken als Molenbeek zich meer zou richten op het leven hier, op het land waarin men leeft en waarin met een toekomst opbouwt. Het zou goed zijn om wat er gebeurt in eigen land plaats vindt, en niet wat er gebeurt in het Midden-Oosten, meer tot het eigen referentiekader te maken.

Want dan zullen de ogen misschien wat meer open gaan, en beseft men dat veel factoren die ten grondslag liggen aan radicalisering vooral in de eigen samenleving te vinden zijn. Van een gevoel van uitsluiting dat heerst onder veel jongeren, een politiek-religieuze ideologie die steeds meer invloed krijgt tot een generatieconflict dat woedt binnen de moslimgemeenschappen. Om radicalisering te bestrijden zal men zich in wijken als Molenbeek dus meer hierop moeten richten. En wanneer men dat doet levert men niet alleen een bijdrage aan het creëren van een betere samenleving hier, maar draagt men ook bij aan een op termijn veiliger en vreedzamer Midden-Oosten.

Gert Jan Geling is publicist. Hij studeerde onder andere Internationale Betrekkingen en Arabisch.  Eerdere stukken van Gert Jan lees je hier. Je kunt Gert Jan op twitter volgen: @GJJGeling

Het artikel van Mohammed Benzakour leest u hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over gert jan geling, IS, media, mohammed benzakour, radicalisering.

Delen:

Reacties


De Graeve Freddy - 16/12/2015 12:34

Het is juist dat IS moet gestopt worden en dan zijn inderdaad luchtaanvallen, waar relatief weinig burgerslachtoffers gemaakt zijn, één van de manieren om ze uit te schakelen. Althans ze te verzwakken.
Maar we weten allemaal dat als men een dier in een hoek duwt dat het er alles zal aan doen om zich toch in leven te houden en verder te strijden.
Denk maar aan wat er gebeurd is in Iran, waar de strijders de bevolking gebruikten als schild.
Eens of morgen zal men toch moeten overgaan om met deze mensen te praten en een akkoord te sluiten.
De hoofdreden waarom organisaties als IS, Al Qaida enz.. ontstaan zijn, is louter omdat enerzijds de bevolking sinds lang onderdrukt is, de teksten in de Koran letterlijk genomen worden en wat soms wel vergeten wordt dat de bevolking gezien heeft, door het toerisme, dat het in het buitenland toch veel beter was. Eist IS niet dat alle buitenlanders uit de Arabische wereld weg blijven?
Deze onderdrukking is lang door het Westen in stand gehouden door vele despoten in die landen te steunen. Ik wil hier geenszins de acties van welke criminele bende dan ook verdedigen, maar het is op zijn plaats om niet alleen acties te nemen tegen deze organisaties, maar ook te kijken waarom ze zijn ontstaan en vlug uitbreiding hebben kunnen nemen.
Het letterlijk overnemen van de teksten uit de Koran maakt ook dat vele gelovigen zich aansluiten want: “het is het woord van Allah”. De Koran is zo’n 1400 jaar geleden geschreven en toen was de situatie in de wereld heel anders dan vandaag.
In het oud testament van de Bijbel staan gelijkaardige teksten, maar er is geen enkele christene, met uitzondering misschien van een enkeling, die er aan denkt om deze tekst letterlijk te interpreteren.
U denkt ook dat men radicaliseert door uitsluiting! Dat is misschien gedeeltelijk waar, maar er zijn een heleboel mensen met universitaire diploma’s die zich hebben aangesloten bij IS. Moest IS alleen bestaan uit mensen die zich uitgesloten voelden, dan zou die organisatie al lang zijn opgedoekt.
De bijval die IS krijgt van westerse, vooral jongeren, heeft, naar mijn mening, te maken met het zoeken naar een identiteit. Men wil zich kunnen onderscheiden van iemand anders en binnen een land dat in vrede en waar men doorgedreven inventief moet zijn om zich te kunnen onderscheiden, is dat alles behalve gemakkelijk. In oorlogsgebied kan men gefeliciteerd worden als men andere mensen uitmoordt.
De aanpak van Europa tegenover de moslims was en is niet de juiste. Vooraleer iemand van een gans andere cultuur deel te laten uitmaken van de Westerse wereld, had men ze meer moeten voorbereiden. Men had deze mensen vanaf het prille begin moeten opleiden om de Westerse waarden en gewoonten niet alleen te kennen maar ze ook de accepteren om te kunnen leven in een Westerse land met een compleet verschillende cultuur.
Had men dit van het begin gedaan, dan was de afkeer van vele westerse burgers, tegenover deze mensen, veel kleiner geweest.
Maar de politiek zei en zegt nog steeds ten onrechte dat men deze mensen nodig heeft. Men heeft ongetwijfeld mensen nodig die jobs kunnen doen, waar men in het Westen geen personeel voor vindt, maar dat is een relatief kleine groep en niet de massa.
Europa opende zijn armen, maar begint nu toch in te zien dat het verkeerd heeft gehandeld. Dit gaat als gevolg geven dat men bij velen, die men heeft binnengelaten, zal vragen om terug te keren naar hun land. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor ongenoegen met alle gevolgen van dien.
Gevolgen zoals een grotere afkeer voor de allochtonen, want ze nemen onze banen af, ze kosten ons veel geld, ze verhogen de criminaliteit enz… Dus men gaat het wij en zij gevoel nog vergroten.
Dus, de vele allochtonen die zich hier in het Westen gevestigd hebben, er zelfs geboren zijn en sommigen zich zelfs volledig de Westerse cultuur hebben overgenomen, zullen zich moeten blijven verantwoorden voor acties van een minderheid.
Om deze situatie misschien iets te kunnen verzachten, zouden de politici moeten beginnen nadenken over de gevolgen op lange termijn van hun besluiten, in plaats van brandjes op te lossen, die in de toekomst grote problemen vormen.

Jan Fré Boven - 16/12/2015 10:36

Citaat: Daarnaast is het sterk de vraag in hoeverre de Arabische televisie een betrouwbare bron is.

Hoe betrouwbaar is onze televisie? Die vind ik ook niet te vertrouwen. Los van de betrouwbaarheid van de Arabische tv. Er worden vijanden op onze tv gemaakt. Dan denk ik aan Poetin die zeker geen lieverdje is. Maar momenteel wordt hij (Rusland) weggezet als de grootste boosdoener. De grootste boosdoener op dit moment is volgens mij de VS met zijn vazallen.

Brahim - 16/12/2015 10:01

Wat een contrast: op het fraai geschreven en intelligente stuk van Benzakour, volgt een slecht geinformeerde reactie.
1) Misschien is het goed wanneer Geling zich verdiept in de geschiedenis van Afghanistan en Irak of de ontstaansgeschiedenis van IS. Zelfs in de VS is men er inmiddels van overtuigd dat IS een product is van de tweede golfoorlog.
2) Arabische zenders zijn niet veel onbetrouwbaarder dan westerse. Terecht stelt Benzakour bv dat wij niet de slachtoffers van onze acties zien en zij wel.
3) Ik denk dat we in het westen niet alleen zouden moeten kijken wat er binnen de eigen grenzen gebeurt, maar ook daarbuiten. Het heeft ook met elkaar te maken. Die vluchtelingen komen niet zomaar naar West-Europa en die aanslagen waar wij voor vrezen hebben een rechtstreekse relatie met de bommen die we daar gooien.
4)Het gebrek aan zelfkritiek dat Geling de bewoners van Molenbeek verwijt, treft ook hemzelf. Het artikel van Benzakour dwingt ons terecht tot zelfkritiek. Geling is daar nog niet klaar voor. Hij wijst naar de ander.