Herdenkingsbijeenkomst voor Ali Lazrak

In opinie op 17-06-2016 | 11:03

De Marokkaans-Nederlandse organisaties Emcemo het KMAN en Aknarij organiseren binnenkort een herdenkingsbijeenkomst voor de op 14 juni overleden journalist, tolk en oud-politicus Ali Lazrak. Dat laten de organisaties weten in een persbericht.

Ali Lazrak stierf deze week op 68-jarige leeftijd in een kliniek in Tanger, waar hij al enige tijd verbleef. Dezelfde dag is hij ook begraven in Tanger, geheel volgens zijn wens.

Ali Lazrak kwam als gastarbeider naar Nederland waar hij gig werken in de DAF-fabrieken. Later werd hij journalist en ging werken voor een NOS-radioprogramma voor gastarbeiders. In een fraai in memoriam in Vrij Nederland schrijft journaliste Judit Neurink, die 20 jaar lang een relatie met hem had, hierover:

Het programma speelde een belangrijke rol in de emancipatie van Marokkanen in Nederland. Het bracht nieuwtjes uit de wereld en de gemeenschap, liet leden ervan aan het woord en behandelde onderwerpen die in Nederland speelden. Lazrak ging taboeonderwerpen niet uit de weg, en in zijn wekelijkse inbelprogramma kregen mensen de kans hun meningen en frustraties te spuien. Homoseksualiteit, schoolzwemmen moet ook voor meisjes, radicalisering, discriminatie – het kwam allemaal voorbij. Zelfs seksualiteit en soa’s kregen aandacht, na de waarschuwing dat het onderwerp minder geschikt was voor kinderoren – want hele gezinnen zaten op de vroege avond aan de radio gekluisterd om naar “mijnheer Ali” te luisteren.

Het programma was wars van het Arabisch nationalisme zoals dat door satellietzenders als Al-Jazeera werd verspreid, en had als hoogste ambitie om de Marokkaanse gemeenschap zo goed mogelijk te informeren en haar daarmee instrumenten te geven om zelf keuzes te maken.

Het taalgebruik in het programma was revolutionair. Waar overal in de Arabische wereld het klassiek Arabisch de voertaal is in de media, gebruikte Lazrak het Darija, het Marokkaanse dialect, en het Berbers. Beide zijn geen geschreven talen, dus vonden hij en zijn nieuwslezers dat ter plekke uit.
 

Ali Lazrak ging zich in de loop van de jaren '90 uit onvrede steeds meer met de discussie over integratie bemoeien. Hij was, in de woorden van Neurink "criticaster van een integratiebeleid dat naar zijn idee steeds meer naar assimilatie neigde, hekelde hij de manier waarop onderscheid werd gemaakt naar herkomst en geloof en zag met lede ogen hoe racisme en discriminatie toenamen. Hij was wars van termen als multiculturele samenleving en bi-culturele relaties vanwege de etiketjes die daarmee geplakt werden".

Samen met Harm Ede Botje schreef Ali Lazrak verhalen waarin kritisch werd bericht over dubieuze imams met titels als ‘Integreren is verboden’ (oktober 1996) en ‘Nieuw Staphorst’ (mei 2001).
Botje schrijft in een in memoriam hier nu over: "Deze verhalen werden totaal niet opgepikt. Niemand leek zich druk te maken over de mislukkende integratie. over schreeuwende imams die hun kuddes proberen angst aan te jagen voor de Westerse seculiere samenleving werden niet geloofd of in ieder geval niet gewenst. Dat kwam pas na de aanslagen op 9/11."Ali Lazrak werd benaderd door de SP om Kamerlid te worden en stemde toe onder de voorwaarde dat hij voldoende kon blijven verdienen om zijn huis en auto te blijven betalen. Het Kamerlidmaatschap van Lazrak werd een mislukking omdat hij niet alleen een conflict met de SP kreeg over zijn salaris, maar ook over de standpunten van de partij op het terrein van integratie. Lazrak ging door als tamelijk onzichtbare eenmans fractie.

Na zijn politieke carriere ging hij terug naar de journalistiek. In Marokko zette hij een radiostation op. Wanneer hij in Nederland was, zat hij vaak te werken op één van de computers van Emcemo in Amsterdam. 

Emcemo schrijft daar, samen met het KMAN en Aknarij over:

De laatste jaren heeft hij veel met ons samengewerkt, hij heeft veel werk verzet voor de oudere Marokkanen in Nederland. Hij hielp ons in het kader van het Sociale Zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko en heeft daar vele uren aan besteed.

Het is nog niet bekend wanneer de herdenkingsbijeenkomst. De organisaties laten weten dat ieder die graag bij de herdenkingsbijeenkomst van Ali Lazrak aanwezig wil of een bijdrage wil leveren, een mailtje kan sturen aan emcemo1@gmail.com.
 

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over aknarij, ali lazrak, emcemo, judit neurink, kman, vrij nederland.

Delen: