Hanna Luden (PvdA) nieuwe directeur van CIDI

In opinie op 20-08-2015 | 21:37

Hanna Luden (1958) wordt vanaf 1 september de nieuwe directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Zij volgt de deze zomer ontslagen Esther Voet op.

Hanna Luden is in Israel geboren en studeerde computertechnologie in Haifa. Ze kwam in 1985 naar Nederland en werkte als consultant op het gebied van ICT en organisatie(verandering). In 2011 werd Luden voorzitter van het Genootschap Nederland-Israel, dat de kennis over Israel in Nederland wil vergroten en in 1999 werd ze secretaris van de Stichting Jiddisj.

Luden is actief lid van de PvdA, onder andere in Amsterdam-Oost en in de Buitenlandcommissie van de sociaal-democraten. Het is niet bekend of ze dat laatste ook wil combineren met haar nieuwe baan.

Het CIDI schrijft in een persbericht dat Luden als directeur van het CIDI een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de begripsvorming over Israel.
Ook het monitoren en bestrijden van het antisemitisme, gaat Luden na aan het hart.


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over antisemitisme, cidi, hanna luden.

Delen: