GroenLinks pleit voor sociaal leenstelsel voor inburgeraars

In opinie op 20-05-2011 | 20:56

Amsterdam moet werk gaan maken van een sociaal leenstelsel voor inburgeraar. Op initiatief van Fenna Ulichki (GroenLinks) in de gemeenteraad heeft wethouder Van Es toegezegd haar plannen voor dit stelsel om te zetten in concrete actie.

Het kabinet gaat fors bezuinigen op het budget voor inburgering met als einddoel de investeringen in 2014 te reduceren tot 0 euro. Een inburgeringscursus kost enkele duizenden euro’s. De emancipatie van Amsterdamse inburgeraars met een minimuminkomen komt in het gedrang wanneer gemotiveerde cursisten zelf moeten gaan betalen voor hun taal- en cultuuronderwijs.

Fenna Ulichki wil dat het college van B&W hier in concreto stelling in neemt en staat pal voor een sociaal leenstelsel voor verplichte en vrijwillige inburgeraars in Amsterdam: “De kosten voor inburgering volledig op het bord schuiven van de inburgeraar is onverantwoordelijk. Temeer omdat voor de verplichte inburgeraars het verblijfsrecht afhankelijk is van het behalen van het inburgeringsexamen.”

Een sociaal leenstelsel voor inburgeraars moet lijken op het stelsel van studiefinanciering, waarbij Amsterdamse inburgeraars uit de groep sociale minima zonder rente geld kunnen lenen ter bekostiging van hun inburgeringstraject.

Fenna Ulichki: “Investeren in inburgeraars is een investering in de samenleving. In een open samenleving in de 21ste eeuw is migratie niet weg te denken. De migrant, maar ook de economie, werkgelegenheid, sociale cohesie en de toekomst van Amsterdam zijn erbij gebaat wanneer inburgeraars met een minimuminkomen ondersteund worden in taalverwerving.”

Bron: GroenLinks

 

 


Meer over fenna ulichki, groenlinks, inburgering, nederlands, sociaal leenstelsel.

Delen: