GroenLinks Amsterdam stelt vragen over dreigementen aan Quinsy Gario

In opinie op 08-09-2015 | 16:54

Rutger Groot Wassink, partijleider van het Amsterdamse GroenLinks heeft vanmiddag schriftelijke vragen aan burgemeester Van der Laan gesteld over bedreigingen die kunstenaar en activist Quinsy Gario heeft ontvangen.

Op vrijdag 28 augustus 2015 liet Gario, die al enkele jaren actie voert tegen Zwarte Piet,  in een interview met de Volkskrant weten dat hij in één jaar 770 beledigingen en bedreigingen heeft ontvangen. Ook stelde hij dat hij de burgemeester om beveiliging heeft verzocht maar dat deze hem in een brief naar de politie heeft doorverwezen.

Groot Wassink vraagt burgemeester Van der Laan onder andere of het Amsterdamse College op de hoogte is van deze bedreigingen en hoe de bedreigingen beoordeeld worden.  Ook vraagt de GroenLinks leider: " Deelt het college de opvatting van ondergetekende dat, ongeacht hoe men het optreden van personen beoordeelt, deze in geval van serieuze bedreiging aanspraak zou moeten kunnen maken op beveiliging?"

In het nieuwe 'Stelsel bewaken en beveiligen' heeft de lokale overheid de verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele beveiligingsmaatregelen. Groot Wassink vraagt zich af of het College met de politie heeft besproken of maatregelen in de context van dit stelsel zinvol en noodzakelijk waren.

De verhoudingen tussen burgemeester Van der Laan en Quinsy Gario zijn enigszins verstoord nadat Gario had gesuggereerd dat  de gemeente Sail zou verkiezien boven de Kerwin Duinmeijer herdenking.

Bron:  dit bericht is geschreven naar aanleiding van een artikel van Bas Paternotte op The Postonline. De schriftelijke vragen kunt u hier downloaden.


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over bedreigingen, quinsy gario, zwarte piet.

Delen: