GroenLinks Amsterdam: bied uitgeprocedeerden opvang en begeleiding

In opinie op 10-01-2013 | 23:06

Amsterdam moet (uitgeprocedeerde) asielzoekers en andere vreemdelingen die door falend Rijksbeleid op straat zijn komen te staan opvang en begeleiding bieden. GroenLinks Amsterdam heeft hiertoe een voorstel ingediend. Door het landelijke beleid komen steeds meer asielzoekers en vreemdelingen op straat te staan, maar de regering verbiedt het gemeenten om hen op te vangen. Amsterdam verleent desondanks incidenteel steun aan kwetsbare vluchtelingen maar heeft nog geen structurele aanpak. Fractievoorzitter Marieke van Doorninck: “Het verbod op gemeentelijke opvang is onhoudbaar.”

Van Doorninck licht toe: “Het huidige terugkeerbeleid werkt niet, mensen worden zonder pardon op straat gezet. Het zijn de steden die worden geconfronteerd met de schrijnende gevolgen. Naast het feit dat het volstrekt onmenselijk is om kwetsbare personen op straat te zetten en aan hun lot over te laten, is het ook in het kader van de veiligheid en de volksgezondheid voor gemeenten van belang dat er geen mensen op straat leven. Door opvang, hulp en begeleiding te bieden houden gemeenten juist zicht op deze kwetsbare groep en verdwijnen ze niet in de illegaliteit.

GroenLinks is trots op wat het Amsterdamse gemeentebestuur in woord en daad voor vluchtelingen doet, maar het is tijd onze inzet voor kwetsbare vluchtelingen te professionaliseren. Amsterdam moet een zichtbaar, proactief en oplossingsgericht vreemdelingenbeleid opstellen dat mensen perspectief biedt op (alsnog) toelating of bestendige terugkeer. Van Doorninck: “Als mensen voorzien zijn van hun eerste levensbehoeften, is er een stabielere basis om te werken aan de toekomst. Dat kan in Nederland zijn als men met juridische ondersteuning toch een verblijfsvergunning verkrijgt, maar ook de kansen op bestendige terugkeer naar het land van herkomst zijn veel groter als opvang en begeleiding zijn gerealiseerd.”

Van Doorninck ziet ook kansen voor betere samenwerking met het Rijk. “Door mensen van de straat halen en hen toekomstperspectief te bieden, hier of het land van herkomst, kan Amsterdam een hardnekkig probleem van het huidige beleid oplossen. Dat kan als voorbeeld dienen waarmee we samen met het Rijk kunnen werken aan een humaner en effectiever vreemdelingenbeleid.”

 


Meer over amsterdam, asielzoekers, groenlinks, illegalen, ongedocumenteerden, vluchtelingen.

Delen: