Goed nieuws: de inburgering van immigranten is bijna afgerond

In opinie op 07-10-2010 | 09:46

'Einde van de markt van inburgering is in zicht', kopt de Volkskrant vanmorgen. Er wordt niet zozeer bezuinigd op de kosten van inburgering als wel dat het aantal mensen dat een cursus (moet) volgen sterk afneemt. De verwachting is dat er in 2014 al bijna geen gegadigden meer zullen zijn. Goed nieuws voor het nieuwe kabinet, zou je zeggen.

Tekst: Floris Meijer

De Volkskrant citeert een woordvoerder van het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie: 'Het einde van het aantal mensen dat een inburgeringscursus moet doorlopen, komt in zicht'. Ook Aura Laumen, directeur van Calder Holding - naar eigen zeggen marktleider in de sector met een omzet 20 miljoen euro - is het daarmee eens: 'Het duurt eerlijk gezegd nog iets langer dan wij hadden gedacht. Wij dachten dat het na 2012 wel afgelopen zou zijn'. De verwachting is dat er voor de inburgeringsbedrijven in 2014 onvoldoende aanmeldingen zijn om te kunnen blijven bestaan.

Laumen stelt dat het gros van de inburgeringsplichtigen inmiddels is bereikt. Tot 2014 zullen dan nog de inburgeringsbehoeftigen - mensen die niet van overheidswege worden gedwongen om een cursus te volgen - een inburgeringstraject volgen.

In het regeerakkoord van het aanstaande kabinet Rutte-I is afgesproken dat nieuwe immigranten zelf hun inburgering zullen gaan betalen. En wie niet binnen de vastgelegde periode slaagt voor het examen, kan worden uitgezet. Tot nu toe waren de sancties voor het niet volgen of voltooien van de cursus een geldboete, met als maximale straf dat de voorlopige verblijfsvergunning niet wordt omgezet in een permanente. 

Het 'aflopen' van de inburgeringsmarkt zal mogelijk tot honderden ontslagen leiden. De onderwijsvakbond AOb verwacht met name onder taaldocenten een ontslaggolf. Afgelopen week werd bekend dat het Hilversumse bedrijf Intop, dat in verschillende gemeenten taallessen en inburgeringscursussen verzorgd, door de curator faiilliet is verklaard. Het faillissement zou mede te wijten zijn aan slecht management. Wat er met de ruim 2000 cursisten en 200 werknemers moet gaan gebeuren zal nog moeten blijken. 

De inburgeringscursus is momenteel ook een heet hangijzer in de politieke arena. CDA-dissidenten Koppejan en Ferrier stelden maandag in het radioprogramma 'Met het oog op morgen' dat als Wilders de inburgeringscursus gaat misbruiken om mensen uit te zetten, dat zij zich daar fel tegen zullen verzetten en dergelijke voorstellen zullen blokkeren.

Lees verder op de website van de Volkskrant.

 

Lees ook:

Bezuiniging op inburgering zou historische fout zijn (Jeroen Dijsselbloem).

Forse bezuiniging op inburgering


Meer over immigranten, Inburgering, kabinet Rutte-I.

Delen: